Przyszłość polskiej architektury mieszkaniowej. Debata w Ambasadzie Niemiec

i

Autor: Archiwum Architektury

Przyszłość polskiej architektury mieszkaniowej. Debata w Ambasadzie Niemiec

2013-11-18 10:50

Czy zrównoważone projektowanie to przyszłość polskiej architektury mieszkaniowej? Fundacja Twórców Architektury, Ambasada Niemiec oraz biuro COQUI MALACHOWSKA COQUI zapraszają na Warszawskie Rozmowy Architektoniczne. Wydarzeniu towarzyszy zwiedzanie 19. Dzielnicy w Warszawie zaprojektowanej przez pracownię JEMS Architekci

Przyszłość polskiej architektury mieszkaniowej. Debata w Ambasadzie Niemiec

i

Autor: Archiwum Architektury

Spotkanie MIESZKANIE JUTRO – nowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe ma być okazją do dyskusji o współczesnej architekturze mieszkaniowej. Przedmiotem analizy będą procedury i instrumenty związane z realizacją projektów przyjaznych środowisku. Zaproszeni goście omówią także ekonomiczną stronę inwestycji, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy zrównoważony rozwój jest opłacalny i czy Polaków stać na wprowadzanie "zielonych" technologii? Organizatorzy spotkania zapraszają do udziału polskich i niemieckich architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, a także deweloperów, właścicieli nieruchomości, urzędników, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką zrównoważonego rozwoju. Koncepcja i moderacja spotkania: Izabela Małachowska-CoquiProwadzenie dyskusji: dr Katarzyna Zielonko-JungUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy spotkania proszą o wcześniejszą rejestrację. Uczestnictwo w spotkaniu 29 listopada możliwe będzie tylko z potwierdzonym formularzem zgłoszeniowym. Wypełniony formularz należy przesłać do 22 listopada 2013 na adres: projekt@cmcberlin.de lub faksem: +49 30 797 47 883Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.fta.pl/wra. Opis spotkania - pdfWOHNEN MORGEN - MIESZKANIE JUTRO piątek 29 listopada 2013 Ambasada Niemiec, ul. Jazdów 12, WarszawaWizja lokalna19. Dzielnica w Warszawie – przykład nowo powstałego osiedla Spotkanie: 29. listopada 2013, 12:00 - 13:30, ul. Kolejowa 47, WarszawaPrzewodnik: Marcin Citko (architekt prowadzący, JEMS Architekci)Debata w Ambasadzie NiemiecSpotkanie odbędzie się w Ambasadzie Niemiec przy ul. Jazdów 12 w  Warszawie.  PROGRAM14:30 – 15:00 rejestracja I. panelZielony certyfikat dla osiedla mieszkaniowego (15:00 - 16:55)• definicja – co to znaczy budownictwo zrównoważone (ekologia, ekonomia, społeczeństwo)? Budowanie w substancji istniejącej. Co wyróżnia certyfikaty osiedla mieszkaniowego – czy tylko kompleksowość? Rafał Schurma (prezydent Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicz-nego - PLGBC),• pierwsze osiedle mieszkaniowe w Niemczech z certyfikatem DNGB Złoto 2013 - osiedle Killesberg Stuttgart. Markus Penell (prezes i partner w biurze O&O Baukunst)• zielone dachy i fasady budynków mieszkalnych. Prof. Nicole Pfoser, Politechnika NürtingenDyskusja 16:55 – 17:20 PrzerwaII. panelNowe, zrównoważone osiedla mieszkaniowe (17:20 - 19:00)• Vauban - ekologiczne osiedle we Freiburgu – m.in. z pasywnym budownictwem, ze zróżnicowaną komunikacją samochodową, partycypacją społeczną, 1996 - 2013, Thomas Fabian (v-ce dyrektor, Biuro Planowania Miasta Freiburg)• Nowe Żerniki – modelowa dzielnica Wrocławia i jej osiedla mieszkaniowe, 2011 - 2016, Zbigniew Maćków (Maćków Pracownia Projektowa, koordynator projektu Nowe Żerniki) Dyskusja Jak budować zrównoważone osiedla? Budowanie w substancji istniejącej, rola jakości urbanistycznej osiedla, rachunek ekonomiczny, gated communites czy partycypacja – z czego można zrezygnować?PLUS - PROCEDURY I INSTRUMENTARIUM REALIZACJI • zapewnienie jakości architektonicznej dzięki procedurze prywatnego konkursu• procedury zapewnienia jakości urbanistycznej na poziomie inwestor – miasto – architekt• wartość dodana inwestycji - aspekt marketingowy