Architektura MuratorWydarzeniaSejm uchwalił ustawę krajobrazową

Sejm uchwalił ustawę krajobrazową

20 marca sejm uchwalił tzw. ustawę krajobrazową, która służyć będzie "wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu" w Polsce. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, 183 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

Projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu latem 2013 roku. Jej inicjatorem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, zaniepokojony chaosem przestrzeni publicznej oraz brakiem narzędzi służących ochronie krajobrazu w Polsce. W ciągu niemal dwóch lat, które dzielą moment skierowania ustawy do Sejmu i jej przegłosowanie, z inicjatywy Kanceparii Prezydenta we współpracy z SARP, odbyło się szereg spotkań polityków, architektów, urbanistów przedstawicieli organizacji pozarządowych. Służyły one dyskusji o stanie polskiej przestrzeni, estetyce miast i tendencjach ich rozwoju, a ich wynikiem jest raport Przestrzeń Życia Polaków, wydany przy współpracy redakcji "Architektury-murator".

Najistotniejsze założenia ustawy krajobrazowej dotyczą uporządkowania reklam w przestrzeni publicznej, weryfikacji istniejących parków krajobrazowych i innych obszarów chronionych oraz obowiązku przeprowadzania audytu krajobrazowego, który identyfikuje krajobrazy występujące na obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Ponadto w treści ustawy wprowadzono definicje podstawowych pojęć takich jak: reklama, tablica reklamowa, szyld, krajobraz czy szczególnie cennego dla ogółu krajobrazu priorytetowego. Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 236 posłów, przeciw uchwaleniu 183, a 7 wstrzymało się od głosu.

Tagi:
Praca nad krajobrazem Praca nad krajobrazem powinna mieć swojego lidera – tego, który odpowiada za rozwój gospodarczy, kulturalny i cywilizacyjny regionu, czyli samorząd województwa. Prawdziwy gospodarz regionu powinien być odpowiedzialny za jego krajobraz – pisze Janusz Sepioł, architekt, historyk sztuki i kierownik Zespołu ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
Projekt na 700-lecie wsi Kamień Towarzystwo Przyjaciół Kamienia – wsi w małopolskiej gminie Czernichów – zaprasza do udziału w konkursie na projekt upamiętniający 700-lecie lokacji miejscowości.
Wizjonerzy i Zakopane Tatry od zawsze inspirowały i skłaniały do do tworzenia utopijnych projektów. Zakopiańskie fascynacje polskich artystów, ale również architektów pokazuje prezentowana w warszawskiej Królikarni wystawa Relacja Warszawa – Zakopane. Podczas towarzyszącego jej wykładu historyczka sztuki Alicja Gzowska odpowie na fundamentalne pytanie: Czy „kombinat wypoczynkowy” da się wpisać w górski krajobraz?
Ustawa krajobrazowa podpisana przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Prezydent RP – Bronisław Komorowski podpisał dziś tzw. ustawę krajobrazową, uchwaloną przez Sejm pod koniec kwietnia. Przyjęte przepisy pozwolą m.in. na uporządkowanie kwestii obecności reklam w przestrzeni publicznej stolicy i innych polskich miast. Ustawa wejdzie w życie 16 sierpnia 2015.
Polski krajobraz - dobry i zły Wystawa Krajobraz dobry i zły pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podsumowała zorganizowany przez naszą redakcję konkurs fotograficzny. Nadesłano na niego ponad tysiąc zdjęć ukazujących ingerencję człowieka w miejsca objęte w Polsce ochroną. Wiele z prac opatrzono autorskimi komentarzami, które świadczą, że coraz lepiej potrafimy docenić unikalne wartości rodzimego pejzażu – pisze Agnieszka Skolimowska
Walka z wiatrakami – w poszukiwaniu ładu Prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej przewiduje nie tylko uregulowanie zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, ale też budowy farm wiatrowych na terenach szczególnie wartościowych pod względem przyrodniczym i historycznym. O różnych rozwiązaniach w tej ostatniej kwestii dyskutowano podczas konferencji Krajobraz a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta w ramach Forum Debaty Publicznej