Systems of the city. Integrated urban sapce

i

Autor: Systems of the city - materiały prasowe zaproszenie na seminarium Systems of the city. Integrated urban space, 07.06.2024, Politechnika Warszawska

systems of the city

Seminarium „Systems of the city. Integrated urban space" na Politechice Warszawskiej

2024-06-12 12:32

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza na otwarte seminarium, które odbędzie się 7 czerwca 2024 w Gmachu Wydziału przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie w godz. 11.00-15.00.

Szkoła budowania: Dom z poddaszem użytkowym

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej zaprasza na otwarte seminarium „Systems of the city. Integrated urban space”, które odbędzie się 7 czerwca 2024 w Gmachu Wydziału przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie w godz. 11.00-15.00.

Spotkanie dotyczy wybranych zagadnień projektowania miast przyszłości w dobie kryzysu klimatycznego. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat integrowania systemów miejskich, w tym szczególnie transportu, z przestrzeniami publicznymi.

W ramach seminarium zaplanowano także prezentacje innowacyjnych rozwiązań projektu Sunglider, przy którym współpracują pracownicy naukowi i studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wraz z międzynarodowymi partnerami – Sunglider AG, INTIS i Uniwersytetem w Stuttgarcie.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i poglądów, promowanie odpowiedzialnych rozwiązań dla przyszłych pokoleń i nawiązanie współpracy naukowo-gospodarczej.

PRELEGENCI:

TOMASZ MAJDA |WA PW, Towarzystwo Urbanistów Polskich| KAROLINA TULKOWSKA-SŁYK |WA PW, Sunglider AG| MACIEJ GIS |PSNM - Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności| MAGDALENA JOCHEMCZYK |Wydział Zrównoważonej Mobilności G-ZM| WOJCIECH LESIAK |WA PW| PIOTR KUCZIA |KUCZIA, Sunglider AG| ULI HARTWIG |Sunglider AG| OLIVER KUBUT |Sunglider AG| EWELINA GAWELL |WA PW, Sunglider AG| AGNIESZKA WARDZIŃSKA |WA PW, Sunglider AG| MARYIA YANCHUK |Sunglider AG, UNStudio| AMR WALY |Sunglider AG| MARIUSZ WRONA |Sunglider AG| DIETER OTTEN |Sunglider AG| KATARZYNA SOLAREK |ARUP| AGNIESZKA TATARCZYK |ARUP|

Seminarium Systems of the City - prelegenci

i

Autor: materiały prasowe