Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

i

Autor: Archiwum Architektury Przedmieścia Detroit; fot. GettyImages

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności

2021-10-07 13:21

Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.

Połączone komisje senackie Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktur na wspólnym posiedzeniu 6 października poparły wniosek o odrzucenie ustawy dom bez formalności. Senatorowie zgłosili szereg zastrzeżeń do ustawy, która miałaby uprościć procedury budowy domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m². Według komisji ustawa wprowadzałaby zbyt daleko idące zmiany, a jej konsekwencje byłyby odczuwalne przez długie lata. Członkowie komisji zauważyli także, że ustawa otwiera pole do nadużyć.

Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności | • Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego | • Izba Architektów w sprawie konkursu na projekt domu do 70 m² |Zgodnie z założeniami ustawy domy do 70 m² stawiane na własne potrzeby mieszkaniowe muszą być wolno stojące, nie większe niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi być w całości ograniczony do działki, na której został zaprojektowany. Realizacja nie będzie się wiązała z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto nie będzie podlegała kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej przed rozpoczęciem prac, co zamyka możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez te organy.Senatorowie zauważyli, że zwolnienie z obowiązku ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy przenosi na inwestora całą odpowiedzialność za stan budynku. Inwestor będzie musiał w takim przypadku złożyć oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową. Zwracano uwagę, że przy braku odpowiednich kompetencji może to prowadzić do nieświadomego naruszenia innych przepisów techniczno-budowlanych, a w skrajnych przypadkach nawet do poważnych wad konstrukcyjnych budynków i zagrożenia dla zdrowia i życia osób je zamieszkujących.Brak obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, które zostanie zastąpione zgłoszeniem, będzie, zdaniem senatorów, prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego. Podkreślali, że otwiera to furtkę do niekontrolowanego rozlewania się miast, bez planów urbanistycznych i uwzględnienia niezbędnej infrastruktury. To w konsekwencji będzie skutkowało obniżeniem jakości życia wszystkich mieszkańców. Członkowie komisji wyrazili ponadto obawę, że zaczną powstawać budynki w nieodpowiednich miejscach, na przykład na terenach zalewowych. Podkreślali też, że wyznaczenie 21 dni na wydanie warunków zabudowy nakłada na gminy niemożliwe do dotrzymania terminy. A to, zgodnie z zapisami ustawy, może skutkować pociągnięciem samorządów do odpowiedzialności finansowej.

Nowelizację ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Senat ma rozpatrzeć na posiedzeniu w dniach 7–8 października.Źródło: www.senat.gov.pl

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ