fotka z /zdjecia/Muzeum_Wroclaw_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Struktura miejsca. 10-lecie Nizio Design International

2010-04-20 2:00

Ekspozycja ukazuje dorobek nie tylko charakterystycznej dla studia przestrzeni pamięci i historii. Zaprezentowana zostanie również koncepcja na nowy gmach Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu.

25.04.2010 (zamkniecie wystawy)miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu / ul. Bernardyńska 5

18 marca 2010 roku przypada dziesiąta rocznica rozpoczęcia działalności przez warszawskie studio Nizio Design International, jedno z pierwszych polskich biur architektonicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom nowoczesnego muzealnictwa. Ekspozycja ukazuje szerokie spektrum dorobku NDI, dotykając nie tylko tematu charakterystycznej dla studia przestrzeni pamięci, lecz także problemów adaptacji dawnych obiektów przemysłowych, aranżacji stałych i czasowych ekspozycji muzealnych, parków rekreacyjnych, architektury użytkowej czy architektury usytuowanej w przestrzeni publicznej miasta. Przedstawione projekty (zrealizowane bądź wciąż będące w fazie opracowywania) ukazują wyjątkową rolę historii i pamięci jako nieodzownych komponentów historycznej narracji wnętrz i brył. Zaprezentowane zostaną również projekty futurystyczno-historyczne, ściśle powiązane z urbanistyką. Pion ekspozycji tworzyć będzie specjalnie zaprojektowana multi-kubiczna mała architektura, harmonizująca najistotniejsze projekty biura. Kompozycja wystawy odnosi się z pełną estymą do historycznych wnętrz Muzeum Architektury, uwzględniając indywidualną, multimedialną narrację poszczególnych projektów. Istotny komponent stanowić będą historyczne filmowe impresje dokumentalne, odwołujące się bezpośrednio do prezentowanych projektów, a także krótka forma filmowa ukazująca proces kreacji i filozofię studia.

Czytaj także>>

Galeria Jednego Projektu. Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu

Muzeum Sztuki Współczesnej we WrocławiuBryła muzeum wpisuje się w zastany porządek urbanistyczny i dynamicznie podkreśla osie widokowe. Przede wszystkim zaś stwarza doskonałe możliwości ekspozycyjne. Autorem zwycięskiej koncepcji na nowy gmach muzeum jest Mirosław Nizio (Nizio Design International).

Muzeum Gross-RosenGłówną ideą projektu było stworzenie rzeźbiarsko-architektonicznej kompozycji o symbolicznej wymowie, która upamiętniałaby ofiary obozu Gross-Rosen w zachowanym kamieniołomie. Autor - Mirosław Nizio - Nizio Design International.

Szczególne miejsce zajmie projekt wygranego w 2008 roku międzynarodowego konkursu na gmach Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, którego prezentacja zostanie rozszerzona na „Galerię Jednego Projektu” (spotkanie poświęcone temu projektowi odbędzie się dnia 8 kwietnia 2010 roku, o godzinie 17.30). Po raz pierwszy przedstawione zostaną kompletne informacje o procesie kreacji budynku, unikatowej strukturze technicznej bryły (sześcienne serce budynku), aż po końcowe komponenty materiałów wykończeniowych (kamienna krata elewacyjna). Budynek zaprojektowany w ideogramie sześcianu, będący odwołaniem do wrocławskiego modernizmu, partytury geometrii i respektu wobec okalających go budynków jest szczególnym przykładem formalnego minimalizmu. Koncepcja kształtu i rozplanowania powierzchni użytkowej pod kątem stałej kolekcji, wystaw czasowych oraz powiększania zbiorów muzeum ilustruje uniwersalistyczne podejście do przyszłego funkcjonowania muzeum.

fotka z /zdjecia/Muzeum_Wroclaw_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury