Sukkot - let's build a tent! Międzynarodowe warsztaty w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury

Sukkot - let's build a tent! Międzynarodowe warsztaty w Poznaniu

2018-06-29 16:19

Studenckie warsztaty nadadzą architektoniczną formę wielowiekowej żydowskiej tradycji. Architektura-murator jest patronem wydarzenia.

Sukkot - let's build a tent! Międzynarodowe warsztaty w Poznaniu

i

Autor: Archiwum Architektury

Sukkot - let's build a tent! to druga edycja międzynarodowych warsztatów architektonicznych, organizowanych przez SARP Poznań oraz stowarzyszenie Kolektyw 1a we współpracy z Poznańską Gminą Żydowską. W warsztatach weźmie udział 32 studentów kierunków projektowych z Polski, Niemiec oraz Izraela, którzy pracując w niewielkich międzynarodowych grupach roboczych prowadzonych przez tutorów - uznanych młodych projektantów będą mieli za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać w ramach określonego budżetu współczesną interpretację tradycyjnego szałasu na żydowskie święto Sukkot.

Święto, zwrane też Świętem Szałasów, upamiętnia wędrówkę Żydów przez pustynię do Ziemi Obiecanej. W każde święto wyznawcy judaizmu budują szałasy, w których według tradycji przez czas świąteczny powinni mieszkać lub jeśli jest to niemożliwe spożywać chociaż jeden posiłek dziennie. Szałasy budowane są według ściśle określonych reguł - muszą między innymi znajdować się pod gołym niebem, być na tyle duże, by pomieścić człowieka i stół, mieć co najmniej dwie pełne ściany, przykryte dachem, który musi być wykonany z naturalnych materiałów - czegoś, co wyrosło z ziemi i zostało ścięte, na przykład gałęzie, łodygi kukurydzy czy zbóż.

Warsztaty odbędą się w terminie od 23 do 31 sierpnia 2018 roku. Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.sukkotletsbuiltatent.com w terminie od 30 maja do 10 lipca. Organizatorzy skontaktują się z osobami zakwalifikowanymi na warsztaty mailowo do 12 lipca. Koszt uczestnictwa w warsztatach, pokrywający noclegi, dojazdy i materiały do pracy, wynosi 100 euro/420 zł.