Światowy Dzień Habitatu i Światowy Dzień Architektury: temat „ Lepsze Miasto, Lepsze życie“

2010-10-05 2:00

Globalne porozumienie o współpracy pomiędzy UN-HABITAT i ARCADIS w zakresie poprawy warunków i jakości życia na dynamicznie rozwijających się terenach zurbanizowanych

Z okazji Światowego Dnia Habitatu i Światowego Dnia Architektury 4 października 2010 w Warszawie odbyła się konferencja na temat planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju polskich miast. Spotkanie ekspertów, przedstawicieli władz rządowych oraz samorządowych miało na celu podjęcie szerszej, społecznej dyskusji nad stanem polityki przestrzennej w Polsce. Organizatorami wydarzenia są Warszawskie Biuro UN-HABITAT oraz firma ARCADIS. Konferencja była wynikiem elementem globalnego porozumienia o współpracy pomiędzy UN-HABITAT i ARCADIS w zakresie poprawy warunków i jakości życia na dynamicznie rozwijających się terenach zurbanizowanych. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społeczna odpowiedzialność biznesu są częścią strategii ARCADIS.

W marcu 2010 roku ARCADIS, jedna z największych firm inżynieryjnych na świecie, oraz UN-HABITAT, agenda ONZ zajmująca się zrównoważonym rozwojem osiedli ludzkich, podpisały umowę o współpracy na rzecz poprawy warunków życia w szybko rozwijających się aglomeracjach miejskich. Partnerstwo dotyczy kilku kluczowych obszarów. Jednym z nich jest aktywny udział ekspertów i inżynierów ARCADIS w procesie odbudowy zniszczonego w wyniku trzęsienia ziemi Haiti. Firma została również głównym sponsorem organizowanej przez UN-HABITAT World Urbain Campaign, której celem jest uświadomienie szerokiej, światowej opinii publicznej społecznych, gospodarczych i środowiskowych wyzwań oraz problemów wynikających z szybko postępującej urbanizacji. ARCADIS rozpoczął też globalny projekt informacyjno-edukacyjny o nazwie „Shelter“, który pozwala podzielić się doświadczeniem i wiedzą ekspercką w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz bezpiecznego, zrównoważonego rozwoju miast.

W ramach współpracy polskich struktur ARCADIS i UN-HABITAT oraz przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, 4 października 2010 roku w siedzibie SARP w Warszawie odbyła się konferencja na temat stanu polityki przestrzennej w Polsce. Panel dyskusyjny z udziałem polskich ekspertów, władz rządowych i samorządowych poprowadził red. Jacek Żakowski. Konferencja zorganizowana została z okazji Światowego Dnia Habitatu i Światowego Dnia Architektury. Tematem wiodącym tegorocznych obchodów było „Better City, Better Life – Lepsze Miasto, Lepsze życie“.

Abyśmy mogli przejść do realizacji słusznych deklaracji dotyczących lepszego życia w naszych miastach, musimy najpierw uporać się z pewnymi barierami. Dlatego właśnie w tym roku obchody Światowego Dnia Habitatu dedykowane są dyskusji wokół obecnego stanu gospodarki przestrzennej w naszych miastach. Rozwiązania w tym zakresie muszą być wypracowane na drodze dialogu pomiędzy rządem, samorządem, społeczeństwem obywatelskim i zapleczem eksperckim. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie kolejnym krokiem do realizacji naszych celów“ - powiedział Krzysztof Mularczyk, Dyrektor Biura Warszawskiego UN-HABITAT.

Marek Adamek, prezes ARCADIS w Polsce dodaje - „Mamy z UN-HABITAT wspólne cele. Zrównoważony rozwój sieci transportowej, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, przemyślana urbanizacja, ochrona zasobów naturalnych to kluczowe zagadnienia w naszej biznesowej działalności. Zgodnie z zasadą odpowiedzialnego biznesu nasze wysiłki zmierzają do zachowania równowagi pomiędzy koniecznymi procesami inwestycyjnymi, a środowiskiem społecznym i naturalnym.“

Partnerstwo z UN-HABITAT to dla ARCADIS jeden z kluczowych elementów globalnej inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Oprócz aktywnej współpracy z UN-HABITAT, firma stara się również kształtować odpowiedzialne postawy wśród pracowników i minimalizować negatywny wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Informacje dodatkowe:

ARCADIS jest międzynarodową firmą świadczącą usługi doradcze, projektowe i inżynierskie w zakresie infrastruktury, gospodarki wodnej, środowiska naturalnego i zarządzania projektami budowlanymi. Firma dąży do zapewnienia zrównoważonego rozwoju infrastruktury oraz środowiska społecznego i przyrodniczego. W ten sposób służy poprawie mobilności i jakości życia. ARCADIS opracowuje, realizuje i nadzoruje projekty dla przedsiębiorstw prywatnych i administracji publicznej. W 2009 roku firma osiągnęła 1,8 mld euro przychodu. Obecnie zatrudnia ponad 15 tysięcy pracowników w kilkunastu krajach w Europie, USA, Ameryce Południowej i Azji. Firma jest partnerem UN-HABITAT i realizuje wspólne projekty oferując wiedzę oraz doświadczenie w pracach nad zrównoważonym rozwojem miast w różnych regionach świata.

UN-HABITAT to agencja ONZ zajmująca się rozwojem osiedli ludzkich i terenów zurbanizowanych. Promuje publiczne i prywatne inwestycje, które mają na celu wsparcie społecznego, środowiskowego oraz gospodarczego rozwoju miast. Siedziba główna agencji mieści się w Nairobi w Kenii. UN-HABITAT zatrudnia 400 pracowników oraz 2 000 współpracowników zaangażowanych w różne projekty.

fotka z /zdjecia/Logo_UNHABITAT_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury