Architektura MuratorWydarzeniaSynagoga w Bielsku

Synagoga w Bielsku

Dwa wielkoformatowe wydruki archiwalnych zdjęć dawnej synagogi zostały powieszone na fasadzie Galerii Bielskiej BWA. Jedno przedstawia widok świątyni żydowskiej z początku XX wieku, zaś drugie - z września 1939 roku.

Synagoga w Bielsku istniała do 1939 roku. Zbudowana według projektu Ludwika Schöne i Karola Korna, była wierną kopią synagogi w Szombathely na Węgrzech. O istnieniu świątyni pomiędzy dzisiejszymi ulicami 3 Maja i Adama Mickiewicza w Bielsku-Białej świadczy pamiątkowa tablica na ścianie Galerii Bielskiej BWA, informująca, iż Dom Modlitwy Żydowskiej stał tu w latach 1881-1939. Galeria Bielska BWA usytuowana jest dokładnie w miejscu dawnej synagogi - w 1960 roku powstał w tym miejscu niewielki Pawilon Plastyków, który w 1989 roku został rozbudowany i zmodernizowany. Synagoga ta została zniszczona, podobnie jak dwie świątynie żydowskie w sąsiedniej Białej.

W połowie września 1939 roku miejscowi Niemcy sprowadzili materiały łatwopalne i wybuchowe, podkładając je pod Żydowski Dom Ludowy im. Chaima Bialika w Bielsku oraz trzy świątynie: synagogę postępową w Bielsku przy ul. 3 Maja, synagogę postępową w Białej przy ul. Krakowskiej i synagogę ortodoksyjną "Ahawas Tora" w Białej przy ul. Szpitalnej. Pod płonące budynki nie dopuścili straży pożarnych. W miejscu spalonego Żydowskiego Domu Ludowego z łaźnią, salą teatralną i gimnastyczną po wyremontowaniu urządzono składy (obecnie mieści się tu Teatr Lalek "Banialuka"), a zamiast synagogi w Bielsku urządzono basen przeciwpożarowy - przypomina Jacek Proszyk, historyk z Bielska-Białej.

Jacek Proszyk zaznacza jednocześnie, iż relacje dotyczące daty spalenia synagog różnią się od siebie, źródła podają daty 13-14 lub 15 września 1939 roku. Spaloną synagogę Niemcy wkrótce zniszczyli doszczętnie. Wojnę przetrwały tylko fundamenty. Upamiętnieniem tego wydarzenia sprzed 70. laty będzie umieszczenie na fasadzie Galerii Bielskiej BWA od strony ul. 3 Maja wielkoformatowych wydruków archiwalnych zdjęć bielskiej synagogi, zarówno z okresu jej architektonicznej świetności, jak i ruiny.


Pierwsza synagoga w powojennej historii Łodzi Nowa synagoga w Łodzi projektu Design Lab Group będzie pierwszym obiektem tego typu zrealizowanym w mieście po II wojnie światowej. Kamień węgielny pod budowę bożnicy wmurowano pod koniec sierpnia.
Interaktywne muzeum kultury żydowskiej - Świętokrzyski Sztetl - działające w gmachu dawnej synagogi w Chmielniku już otwarte Remont XVII-wiecznej synagogi w Chmielniku trwał kilka lat. Mirosław Nizio z pracowni architektonicznej Nizio Design International, architekt odpowiedzialny za projekt przebudowy, zmienił wnętrze synagogi, zachował jednak jej konstrukcję. Teraz na zwiedzających czeka nowoczesna, interaktywna ekspozycja
Muzeum Żydów Polskich w Warszawie: rekonstrukcja pokrytego malowidłami sklepienia synagogi zakończona Po dziesieciu latach zakończył się projekt Gwoździec: rekonstrukcja. W siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich powstała rekonstrukcja dachu XVII-wiecznej synagogi, wraz z bogatymi malowidłami na sklepieniu. To pierwszy element wystawy głównej muzeum. Przedstawiamy galerię zdjęć!
Gwoździec. Re!konstrukcja. Wystawa w warszawskich Arkadach Kubickiego Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na pierwszą prezentację polichromii synagogi z Gwoźdźca. Zrekonstruowane sklepienie bożnicy będzie jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stałej ekspozycji muzeum