Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Wystawa w Krakowie

i

Autor: Archiwum Architektury

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Wystawa w Krakowie

2017-06-13 18:04

Z okazji zbliżającego się 41. kongresu Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO w Krakowie galeria architektury GAGA wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną przygotowały plenerową wystawę fotografii ukazujących najcenniejsze przykłady architektury drewnianej z Małopolski.

W dniach 2-12 lipca w Krakowie odbędzie się 41. kongres Światowego Komitetu Dziedzictwa UNESCO, w którym udział weźmie ok. 3 tys. uczestników z blisko 200 krajów. Z tej okazji na placu przy kościele św. Idziego, na 25 pylonach zaprezentowanych zostanie ponad 70 fotografii obiektów położonych na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Osiem z nich ukazuje budynki wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO.

Oprócz drewnianych kościołów i cerkwi (zarówno grekokatolickich jak i prawosławnych) w Małopolsce zachowała się drewniana budowa małomiasteczkowa, zabudowa dworska, chłopska (choć niemal wyłącznie w skansenach) a także uzdrowiskowo – pensjonatowa. Szczególnymi zjawiskami są zabudowa w stylu zakopiańskim czy drewniane cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej. Fenomen architektury drewnianej, zwłaszcza sakralnej, regionu Karpat jest zjawiskiem unikatowym i był wielokrotnie doceniany poprzez kolejne zbiorowe wpisy na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W sumie w ten sposób wyróżniono15 cerkwi Zachodniej Ukrainy, 8 kościołów, 1 cerkiew i 3 tzw. kościoły partykularne na Słowacji, 8 cerkwi rumuńskiego Marmaroszu oraz 6 kościołów i 8 cerkwi z terenu Polski.

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce został ustanowiony w latach 2002-2003 z inicjatywy ówczesnego Marszałka Małopolski. Liczący ponad 250 obiektów Szlak jest formą promocji niezwykle bogatego i bardzo zróżnicowanego zbioru zabytków architektury. Stał się kanwą licznych projektów konserwatorskich, promocyjnych i kulturalnych. Krakowska wystawa ma na celu zwrócić uwagę na artystyczną jakość obiektów znajdujących się na nim obiektów, ich funkcjonalną różnorodność oraz niezwykłą funkcję jaką spełniają w krajobrazie regionu.

Szlak Architektury Drewnianej w MałopolsceKurator wystawy: arch. Janusz Sepioł