HAŁAS :W CENTRUM

Sztuczna inteligencja stworzyła instalację dla Warszawy

2023-05-03 7:00

Od dwóch miesięcy studentki i studenci architektury pracują nad koncepcją instalacji przestrzennej dotyczącej problemu hałasu w mieście. Dzięki ich pracy już w lipcu w centrum Warszawy wprowadzona zostanie nowa funkcja użytkowa, która pozwoli mieszkańcom wpływać na doświadczany poziom hałasu.

Już w lipcu na placu przed Zodiakiem doświadczymy zmiany natężenia hałasu. Co takiego powstanie? Pod koniec kwietnia rąbka tajemnicy uchyliła grupa projektowa z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Praca młodych architektek i architektów to ważna część corocznego projektu edukacyjnego :W CENTRUM podjętego przez eczny stołoddział SARP, WA PW oraz Grupę Saint-Gobain. W ramach projektu orgnizowane są otwarte wykłady, warsztaty dla profesjonalistów, zajęcia dla dzieci, wycieczki tematyczne i pokazy filmowe. Finałem każdej edycji projektu jest odsłonięcie instalacji architektonicznej zaprojektowanej i zrealizowanej przez studentów w samym centrum Warszawy – na placu przed pawilonem Zodiak. W tym roku tematem działań badawczo-projektowych jest miejski hałas.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy

26 kwietnia 2023 roku w przestrzeni Saint-Gobain w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego autorki i autorzy projektu spotkali się z ekspertami: przedstawicielami WA PW oraz SARP, mentorami oraz przedstawicielami mediów. Grupa studencka przedstawiła szeroki wachlarz rozwiązań, przekonując jednocześnie, że najtrafniejszą odpowiedzią na zagadnienie HAŁASU :W CENTRUM jest… zmiana funkcji użytkowej placu przed Zodiakiem.

Zdaniem autorów i autorek celem przekształceń architektonicznych nie powinno być samo niwelowanie hałasu, ale fundamentalna zmiana sposobu użytkowania centrum miasta. To pozwoli nie tylko świadomie budować pejzaż akustyczny śródmieścia, ale też zmienić warunki percepcji i oceny problemu hałasu. Dzięki temu będziemy mogli świadomie doświadczać poziomu dźwięku, rozpoznając własną wrażliwość i potrzeby. Intencją autorek i autorów jest prawdziwa odmiana przestrzeni centralnej miasta, wpływ na to, co i jak w niej robimy – takie działanie bardziej niż cokolwiek innego odmieni w rezultacie krajobraz dźwiękowy miasta.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy

Po prezentacji studenci mieli okazję przedyskutować pomysły z zaproszonymi gośćmi, którzy nie szczędzili konstruktywnej krytyki. Wiele mówiono o subiektywności odczuwania hałasu, jego względności zależnej od kontekstu i cech odbiorcy, które leżą u podstaw sposobu myślenia młodych projektantek i projektantów. Rozmawiano o strukturze procesu powstawania projektu, metodyce przeprowadzenia badań czy analizowania lokalizacji – placu przed Zodiakiem.

Forma instalacji jest w trakcie opracowywania, ale na zakończenie uczestnicy spotkania sprawdzili, jak wyobraża ją sobie sztuczna inteligencja. W trakcie debaty AI generowało interpretacje wizualne przedstawionych założeń. Na ile rzeczywistość będzie z nimi spójna zobaczymy w lipcu.

Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem

i

Autor: serwis prasowy