Architektura MuratorWydarzenia SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO

SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO

Konferencja SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO wpisuje się w dyskusję nad wdrożeniem szeroko zakreślonego programu sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy. Czołowi eksperci, artyści, architekci, pracownicy administracji miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas kilkudniowych spotkań będą dyskutowali i dzielili się swoimi doświadczeniami

 SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
oraz Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy

zapraszają w dniach 12 – 13 – 15 grudnia 2011
na międzynarodową konferencję

SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO

Konferencja odbędzie się w CSW Zamek Ujazdowski w Sali Zygmuntowskiej
w przestrzeni wystawy Laboratorium Przyszłości: Regress Progress

Konferencja SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO wpisuje się w dyskusję nad wdrożeniem szeroko zakreślonego programu sztuki w przestrzeni publicznej Warszawy. Czołowi eksperci, artyści, architekci, pracownicy administracji miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podczas kilkudniowych spotkań będą dyskutowali i dzielili się swoimi doświadczeniami.
Zderzając ze sobą różne perspektywy myślenia o sztuce w przestrzeni publicznej, tym samym prowadzimy do dialogu o celach, wartościach i problemach, jakie ta sztuka stawia przed artystą, twórcą, organizatorem, urzędem miejskim, jednostkami finansującymi, odbiorcą, a wreszcie samym miastem i jego mieszkańcami.

Sztuka w przestrzeni publicznej jako inna forma ekspresji artystycznej jest jednym z licznych objawów ewolucji koncepcji sztuki w dobie nowoczesnej. Opuszczając galerie i muzea, sztuka wychodzi na spotkanie widza do przestrzeni miejskich w różnych formach takich jak street art, instalacje, czy eventy oparte na uczestnictwie widzów. Zderzenie z widzem w nowej, mniej bezpiecznej dla sztuki przestrzeni, doprowadziło do przewartościowania pojęć estetyki sztuki, jak i jej roli. Obecnie sztuka w przestrzeni publicznej jest barometrem miasta, wskazując na złożoność miejskich relacji, pobudza do dyskusji oraz stanowi komentarz aktualnych wydarzeń.

Nawiązując do pytań o istotę sztuki, Tom Finkelpearl rozpoczyna konferencję pytając: dla kogo jest ta sztuka tworzona... dla artystów i świata artystycznego... czy dla uczestników i mieszkańców danej przestrzeni? czy stanowi element odnowy urbanistycznej... czy jest praktyczna? Starając się udzielić odpowiedzi na te pytania, Tom Finkelpearl, jeden z czołowych specjalistów w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej, dyrektor Queens Museum of Art w Nowym Jorku, bazuje na swych ogromnych doświadczeniach jako inicjator licznych projektów i happeningów w przestrzeni miejskiej.

Odmienna perspektywa zostanie przedstawiona przez Charlotte Cohen, organizatorkę licznych przedsięwzięć w dziedzinie sztuki publicznej w USA oraz Europie, obecnie związaną z administracją Baraka Obamy. Przenosząc dyskusję z Nowego Jorku do Warszawy, przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, omówią zagadnienie sztuki publicznej w kontekście Warszawy oraz problemy praktyczne, jakie ona stawia, w tym prawne i infrastrukturalne. Temat integracji sztuki w miejscach publicznych z politykami i społecznościami lokalnymi poruszy Jakub Szczęsny. Dodatkowo, o projektach artystycznych  realizowanych w Polsce i za granicą przez organizację non-profit opowie Magdalena Materna, Prezes Fundacji Open Art Projects.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, podczas których Tom Finkelpearl i Charlotte Cohen będą zgłębiać tematykę sztuki publicznej posługując się konkretnymi przykładami z własnego doświadczenia oraz przykładami zaproponowanymi przez uczestników. Warsztaty przeznaczone dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych stanowią istotny krok w nawiązaniu bezpośredniego dialogu pomiędzy uczestnikami.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski posiada szereg doświadczeń związanych z realizacją prac w przestrzeniach publicznych. Jednym z bardziej znanych przykładów stanowi „Palma” autorstwa Joanny Rajkowskiej – element stałej aranżacji przestrzeni publicznej na styku ulic Alej Jerozolimskich i Nowego Światu w Warszawie.
Z kolei Biuro Kultury m. st. Warszawy od lat jest zaangażowane i wspiera instytucje związane z promocją i tworzeniem sztuki publicznej.
Doświadczenia obu instytucji pozwoliły na organizację konferencji SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO, której program nie tylko odzwierciedla bieżący dialog o sztuce publicznej w Warszawie, ale ma przede wszystkich służyć odnalezieniu nowego, donośniejszego głosu.

SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO = POROZMAWIAJMY!


Program konferencji

poniedziałek 12 grudnia
17.30 Otwarcie konferencji Sztuka + Architektura + Miasto
powitalne przemówienia Fabia Cavallucciego, Dyrektora CSW Zamek Ujazdowski
oraz Małgorzaty Naimskiej, Wicedyrektorki Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
18.15 Wykład Toma Finkelpearla, Dyrektora Queens Museum of Art w Nowym Jorku: Who is public art for? / Dla kogo jest sztuka w przestrzeni publicznej? *
Dyskusja

wtorek 13 grudnia
17.30 Wystąpienie Marka Kraszewskiego, Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy
17.45 Wprowadzenie Tomasza Gamdzyka, Naczelnika Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
18.00 Prezentacja Jakuba Szczęsnego, architekta - Grupa Projektowa Centrala: Doświadczenia w pracy nad ingerencjami architektonicznymi z politykami i społecznościami lokalnymi w Polsce i za granicą.
Dyskusja

czwartek 15 grudnia
17.30 Powitalne wystąpienie Leszka Napiontka, Biuro Kultury m.st. Warszawy
17.45 Prezentacja Magdaleny Materny, Prezes Fundacji Open Art Projects Open Art Projects: Opening Doors / Otwierając drzwi 18.15 Wykład Charlotte Cohen, Biuro ds. Sztuk Wizualnych w Centralnej Administracji Amerykańskiej Art and the City: Approaches to Programs and Projects / Sztuka i miasto: programy i projekty *
Dyskusja

*Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski

Uczestnicy konferencji

Tom Finkelpearl jest dyrektorem Queens Museum of Art w Nowym Jorku. Wcześniej był dyrektorem Clocktower Gallery w Centrum Sztuki Współczesnej P.S. 1, pracował też jako dyrektor programu Percent for Art w Wydziale Kultury Miasta Nowy Jork oraz dyrektor programowy Szkoły Malarstwa i Rzeźby Skowhegan. Jest powszechnie uznawanym specjalistą w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej oraz autorem wielu esejów i artykułów dotyczących tego zagadnienia. W swojej książce "Dialogues in Public Art" (MIT Press, 2000) dokonuje przeglądu zmieniających się postaw wobec miasta jako miejsca sztuki publicznej i prezentuje 20 wywiadów z artystami, urzędnikami i architektami działającymi w sferze sztuki publicznej; są wśród nich Vito Acconci oraz Krzysztof Wodiczko.

Charlotte Cohen pracuje obecnie w Biurze ds. Sztuk Pięknych w Centralnej Administracji Amerykańskiej. Przez 9 lat kierowała nowojorskim programem Percent for Art Program; pracowała też w Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service w Waszyngtonie i była dyrektorem programowym Maryland Art Place w Baltimore. Pomogła uruchomić program Public Art in Public Spaces na Uniwersytecie w Belgradzie w Serbi.

Jakub Szczęsny - architekt, współzałożyciel Grupy Projektowej Centrala. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Escuela Tecnica Superior D’Arquitectura de Barcelona i Ecole d’Architecture Paris la Defense. Współpracował jako ilustrator z pismami „Fantastyka”, „Fluid” i „Playboy Polska”. Zdobywca wielu nagród w konkursach architektonicznych wraz z Grupą Projektową Centrala i Studiem DECO. Redaktor części architektonicznej trylogii "W jak Warszawa" (wraz z Sebastianem Cichockim i Krzysztofem Nawratkiem, 2008) oraz współautor książek "Wyspa" (2009) i "Redukcja" (2010). Współkurator festiwalu Synchronicity.

Magda Materna - absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, założycielka i prezes fundacji Open Art Projects. Kuratorka, organizatorka i producentka wystaw oraz projektów artystycznych, między innymi: Piotr Uklański „Bez tytułu (Jan Paweł II), 2004; „Bez tytułu (Solidarność), 2007”; Mirosław Bałka „Cruzamento”, 2007; Peter Coffin „Untitled" (U.F.O.), Gdańsk, Rio de Janeiro 2009; Paweł Althamer, „Wspólna sprawa” Brasilia, Bruksela, Oxford, 2009; Paweł Althamer „staircase”, 2010 i „Ultraleve”, 2011.

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Biuro Kultury m. st. Warszawy ma przyjemność zaprosić na warsztaty prowadzone przez gości konferencji SZTUKA + ARCHITEKTURA + MIASTO: Toma Finkelpearla i Charlotte Cohen. Warsztaty kierowane są do osób bezpośrednio związanych z realizacją projektów artystycznych w przestrzeni miejskiej: artystów, architektów, kuratorów, przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, a także pracowników urzędów miejskich i dzielnicowych. Celem warsztatów jest prezentacja i porównanie metod działania, wskazanie na problemy i sposoby ich rozwiązywania podczas wprowadzania dzieł sztuki do przestrzeni publicznej.

*Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową: sztuka.miasto.architektura@gmail.com

poniedziałek 12 grudnia 2011, godz. 14.00 – 16.00, Pl. Konstytucji 4, dawna InfoKultura
Warsztat
warsztaty z Tomem Finkelpearlem dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych

środa 14 grudnia 2011, godz. 14.30 – 16.30, Pl. Konstytucji 4, dawna InfoKultura
Warsztat
warsztaty z Charlotte Cohen dla dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych: Sztuka w przestrzeni publicznej - jakie oczekiwania i wymagania są z nią związane? jakie są zobowiązania wobec publiczności?

piątek 16 grudnia 2011, godz. 13.00 – 15.00, Pl. Konstytucji 4, dawna InfoKultura
Warsztat
warsztaty z Charlotte Cohen dla urzędników miejskich, pracowników urzędów dzielnicowych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych: Sztuka w przestrzeni publicznej - jakie oczekiwania i wymagania są z nią związane? jakie są zobowiązania wobec publiczności?Informacje: http://csw.art.pl/


Nowe inwestycje 2022: 10 najbardziej wyczekiwanych realizacji 2022 roku Wbrew początkowym obawom związanym z pandemią COVID-19 kryzys prawie ominął branżę budowlaną. Część realizacji zaliczyła jednak niewielki poślizg i ich oddanie do użytku przesunięto w czasie. Oto 10 najbardziej wyczekiwanych nowych inwestycji 2022 roku.
Architektura renesansu: przykłady, cechy, przedstawiciele Architektura renesansu nawiązywała do wzorów i form klasycznych, a jej twórcy we wszystkich swoich działaniach szukali podstaw naukowych. Prawdziwą aspiracją architekta renesansu było wzniesienie budowli dla samego piękna proporcji, przestronnego wnętrza i wspaniałej, imponującej całości – pisze Ernst Hans Gombrich w monografii „O sztuce”. Publikujemy krótki przegląd podstawowych wiadomości o architekturze renesansu: przykłady, cechy, przedstawiciele.
Rok w architekturze: 10 najlepiej czytanych artykułów 2020 roku Wyniki konkursów na zadaszenie amfiteatru w Łazienkach, wnętrza Świątyni Opatrzności i osiedle Mieszkanie Plus przy Ratuszowej w Warszawie, dom w Bieszczadach projektu medusa group, nowe stacje metra, a także wpływ pandemii na rynek usług architektonicznych i różnice w zarobkach architektów w Polsce i Danii – przypominamy 10 najczęściej czytanych artykułów 2020 roku.
Archiprzepowiednie: co czeka polską architekturę w 2021 roku Co wydarzy się w architekturze w 2021 roku? Jakie wyzwania stoją przed polską architekturą w ciągu nadchodzących miesięcy? Kto odniesie sukces, kto poniesie porażkę i jakie tematy zdominują architektoniczne dyskusje. Przepowiednie na 2021 rok.
Nowe inwestycje 2021: 10 najbardziej wyczekiwanych realizacji 2021 roku Wciąż trudno przewidzieć, w jakim stopniu pandemia wpłynie na planowane inwestycje. Jak podaje GUS, liczba pozwoleń na budowę wydanych w 2020 roku nieznacznie spadła, nieco mniej jest też rozpoczętych realizacji. Czas pokaże, czy ta tendencja się utrzyma. Tymczasem prezentujemy 10 nowych inwestycji, które z pewnością zostaną ukończone w 2021 roku.
Ekstremalne budowy Z zapałem godnym lepszej sprawy dążymy do budowania w miejscach ekstremalnych, kolonizując obszary dotąd nietknięte stopą człowieka. Szukamy lokalizacji pod ziemią, pod wodą, na szczytach gór, lub jeszcze bardziej niezwykłych. Z czego to wynika? Głównie – z ciekawości, niekiedy – z rzeczywistej potrzeby, zawsze – z wyjątkowego uporu. Oskar Grąbczewski przygląda się realizacjom, które ze względu na swoją trudną lokalizację, przesuwają granice naszej wiedzy i możliwości technicznych.