fotka z /zdjecia/plakat_na_blog.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Temat DEfragmentacja ulicy: projekty architektoniczne OSSA'2010

2010-10-04 2:00

XIV Ogólnopolskie Spotkania Studentów Architektury `OSSA 2010´ ŁÓDŹ pod hasłem: DEfragmentacja ulicy. Celem warsztatów jest opracowanie projektów architektonicznych, będących pretekstem do dyskusji na temat zagospodarowania miasta w skali urbanistycznej, jak i architektonicznej.

Tegoroczna, jesienna edycja studenckich warsztatów OSSA po 10-ciu latach znów zawita do Łodzi. XIV Ogólnopolskie Warsztaty Architektoniczne OSSA 2010 Łódź odbywać się będą pod hasłem DEFRAGMENTACJA ULICY, a ich tematyka dotyczyć będzie reprezentacyjnej części miasta czyli ulicy Piotrkowskiej. Warsztaty odbędą się w dniach 16 - 23 października www.ossa2010lodz.pl

Swój udział, mogą zgłosić wszyscy studenci wydziałów architektury polskich uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwenci, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2009/2010.

Dopuszcza się prace wykonane w dowolnej technice trwałej na formacie A3 (297x420 mm), makiety o podstawie A3 lub prace w wersji elektronicznej (.jpg lub .pdf) nie przekraczające 2 MB.

Temat pracy wstępnej: "ŁÓDŹ SIĘ”

Prace podpisane na odwrocie pełnym imieniem i nazwiskiem, rokiem studiów, nazwą wydziału, i uczelni można nadsyłać pocztą na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział ŁódźAl. Kościuszki 33/3590-418 ŁódźZ dopiskiem: "CHCĘ NA OSSĘ"

Prace w wersji elektronicznej nazwane dowolnym tytułem można przesyłać na adres: ossa2010lodz@gmail.com w treści wiadomości wpisując imię i nazwisko, rok studiów oraz nazwę wydziału i uczelni

Termin nadsyłania prac 5.10.2010 do godziny 23.59 (do tego czasu prace muszą znaleźć się w skrzynce ossowej, ta sama data dotyczy zgłoszeń wysyłanych tradycyjną pocztą)

Prace wstępne muszą być przygotowane indywidualnie! Prace grupowe nie będą brane pod uwagę! Każdy może przysłać tylko jedną pracę.

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 250zł od osoby ( 200 zł bez zakwaterowania dla mieszkańców Łodzi i okolic )

Organizatorzy:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architekturyossa.org.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział ŁódźAl. Kościuszki 33/3590-418 Łódźtel. 042 632 43 70

Koło Naukowe Politechniki Łódzkiej KĄTczerwonepufy.blogspot.com


CZYTAJ TAKŻE>>

Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IGrupa Tomasza Koniora, architekta (Konior Studio) z Katowic; (miłość/opuszczona szkoła na osiedlu Bolesława Śmiałego) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IIGrupa Michała Gdaka, projektanta z Wrocławia; (irytacja/dzielnica Łazarz) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IIIGrupa Bartosza Haducha, architekta z pracowni NArchitekTURA z Krakowa; (obrzydzenie/ C.H. Stary Browar) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IVGrupa Marcina Kościucha i Tomasza Osięgłowskiego, architektów z poznańskiego biura Ultra Architects; (zaufanie/skłot Rozbrat) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. VGrupa Małgorzaty Kabały i Krzysztofa Górnickiego z Workshop Factory w Warszawie; (zgroza/wieżowiec Altum) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. VIGrupa Toma Weissa i Rolfa Jenni, architektów z biura Raumbureau z Zurychu;(ekstaza/Rataje) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. VIIGrupa poznańskiego biura Front Architects; (akceptacja/rondo Kaponiera) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz.VIIIGrupa Andrzeja Chmiela, socjologa z Politechniki Wrocławskiej; (niepewność, zdziwienie/rondo Kaponiera) WIDEO!!Emocje Poznania - warsztaty OSSA 2009 - cz. IXGrupa Krzysztofa Banaszewskiego z warszawskiej grupy projektowej Centrala oraz Macieja Kuraka, artysty z Poznania; (nuda/pasaż Apollo) WIDEO!!

OSSA to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury powstałe w 1997 roku z inicjatywy studentów, których pragnieniem było poszerzenie horyzontów i nabycie doświadczenia zawodowego. Założenie OSSA jest rezultatem obecnej sytuacji studentów naszego kraju, która nie zawsze pozwala na pełne wykorzystanie możliwości tkwiących w młodych, pełnych zapału ludziach. W swoich szeregach skupiamy studentów wszystkich wydziałów architektury wyższych uczelni w Polsce – publicznych i niepublicznych. Dajemy im możliwość rozwoju, poprzez wzajemną wymianę doświadczeń na organizowanych przez OSSA warsztatach, plenerach, konkursach i wycieczkach dydaktycznych. Jako organizacja ciesząca się dużymi osiągnieciami mamy poparcie władz uczelnianych, Stowarzyszenia Architektów Polskich i Izby Architektów.

NAZWA ZADANIAWarsztaty architektoniczno-urbanistyczne „DEFRAGMENTACJA ULICY” połączone z otwartymi wykładami i debatą publiczną w ramach XIV Ogólnopolskich Warsztatów Architektonicznych OSSA 2010 Łódz

IDEA ORAZ TEMAT WARSZTATÓWFragmentacja to tworzenie się nieciągłości, powstawanie luk, dzielenie pewnej całości na części. Występowanie tych zjawisk można zaobserwować w tkance miejskiej. Zarówno nowe elementy struktury miasta jak i istniejące, na których zagospodarowanie brak pomysłu często nie są w stanie tworzyć współgrającej jedności. Fragmentacja miasta może zachodzić w skali urbanistycznej, architektonicznej jak i w elementach małej architektury. Przykładami mogą być zarówno całe osiedla jak i pojedyncze budynki, obszary podmiejskie i ścisłe centra.W Łodzi, w przeciwieństwie do większości polskich miast, główną przestrzenią publiczną nie jest plac, a ulica – ul. Piotrkowska. Pomimo reprezentacyjnego charakteru, także na niej bez problemu możemy zauważyć zjawisko fragmentacji. Przyczyn powstawania nieciągłości jest wiele, są to min. niezagospodarowane pasaże, podwórka, duże zróżnicowanie standardu estetycznego i funkcjonalnego ulicy, a nawet rzeczywiste rozdzielenie Piotrkowskiej główną arterią komunikacyjną miasta.Warsztaty OSSA 2010 mają na celu zebranie serii pomysłów na przeprowadzenie procesu DEFRAGMENTACJI ULICY.Oprócz pracy w grupach, uczestnicy warsztatów wysłuchają serii wykładów prowadzonych przez architektów z całego kraju. Będzie to okazja do dyskusji, wymiany poglądów, a także twórczej pracy, dzięki czemu warsztaty są od wielu lat stałą pozycją w kalendarzu studentów architektury.

WYNIKIWyniki prac warsztatowych zostaną zaprezentowane publicznie podczas festiwalu ŁÓDZ DESIGN i stanowić bedą bodziec do dyskusji oraz konkretnych działań mających na celu zwrócenie uwagi mieszkanców miasta jak i władz samorządowych na problemy ulicy Piotrkowskiej.Warsztaty zamierzamy podsumować publikacją prac warsztatowych opatrzonych komentarzem i wnioskami z prowadzonych dyskusji.

ODDŹWIĘK SPOŁECZNYJesteśmy przekonani, że dzięki uzyskanym patronatom medialnym dotrzemy z tematyką warsztatów do szerokiej rzeszy odbiorców. Zależy nam na popularyzacji tematyki związanej z architekturą i zagospodarowaniem przestrzeni, a zwłaszcza przestrzeni publicznej. Liczymy na aktywny udział mieszkanców miasta w dyskusjach towarzyszących warsztatom.

UCZESTNICYGrupa stu studentów architektury i urbanistyki polskich uczelni architektonicznych biorący czynny udział w pracy warsztatowej. Zostaną wytypowani wsród chętnych na podstawie pracy wstepnej. Swój udział w warsztatach mogą zgłosić wszyscy studenci wydziałów architektury polskich uczelni państwowych i prywatnych . Wykładowcy i moderatorzy dziesięciu grup warsztatowych (swój udział potwierdzili: TAMIZO ARCHITECTS GROUP, MOOMOO ARCHITECTS, BUDCUD, CENTRALA, +48 GRUPA PROJEKTOWA, NArchitekTURA oraz SLAS / Silesian Architecture Studio)


http://ossa2010lodz.blogspot.com

fotka z /zdjecia/bener_duzy3.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury
fotka z /zdjecia/plakat_na_blog.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury