Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, wręczenie nagrody

i

Autor: Archiwum Architektury Uroczystość wręczenia nagrody zwyciężczyni I. edycji konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA. Architekt Rainer Mahlamäki gratuluje zwyciężczyni I. edycji konkursu dr Annie Lorens (z prawej).

Teoria architektury: wręczenie nagrody Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

2014-03-26 16:48

W Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagrody laureatce I. edycji konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA. Zwyciężczynią została dr Anna Lorens, autorka tekstu poświęconego współczesnej architekturze pt. "Fenomen miejsc biesiadnych w mieście"

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, wręczenie nagrody

i

Autor: Archiwum Architektury Uroczystość wręczenia nagrody zwyciężczyni I. edycji konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA. Architekt Rainer Mahlamäki gratuluje zwyciężczyni I. edycji konkursu dr Annie Lorens (z prawej).

Uroczyste zakończenie I. edycji konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza odbyło się w siedzibie Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Podczas uroczystości wręczenia nagrody przemawiali przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Wiktor Jędrzejec, przewodnicząca rady Fundacji im. Stefana Kuryłowicza prof. Ewa Kuryłowicz, architekt Rainer Mahlamäki, autor projektu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator” Ewa P. Porębska, oraz dziennikarz tygodnika "Polityka" Piotr Sarzyński.

Na konkurs wpłynęło w sumie 8 zgłoszeń, nadesłano 5 prac teoretycznych. Laureatką nagrody w kategorii teoria architektury została dr Anna Lorens, której tekst "Fenomen miejsc biesiadnych w mieście" został oceniony najwyżej przez jury konkursowe.

Posługując się niewspółcześnie brzmiącym określeniem „miejsca biesiadne” autorka ma na myśli przede wszystkim przestrzenie, budynki i urządzenia służące do spędzania czasu wolnego. Interesuje ją architektura tworząca ramy dla spotkań w skali mikro, jak kuchenny stół oraz skali makro, jak na przykład Muzeum Guggenheima w Bilbao. Zajmuje się współczesną architekturą o trwałym charakterze, lecz również taką, która ma charakter efemeryczny, nierzadko poddaną sezonowo zmieniającym się modom. To w tych miejscach zdaniem autorki „kultura popularna i kultura wysoka” spotykają się „przy jednym stole”. Efektem tego spotkania są nowe sposoby użytkowania przestrzeni i nowe możliwości odczytywania jej znaczeń.

Wśród omawianych przez dr Annę Lorens przykładów znalazły się miejsca takie jak warszawski Syreni Śpiew, Plac Zabaw czy Stacja Mercedes oraz przykłady dizajnu, m.in. stół własnego projektu przeznaczony do pracy w różnych przestrzeniach. Zagraniczną architekturę współczesną, spełniającą kryteria autorki reprezentują realizacje Rema Koolhaasa, Zahy Hadid, Snøhetty i wielu innych.

Dwujęzyczna publikacja została wydana w niewielkiej liczbie 100 egzemplarzy. Będzie jednak upowszechniana przede wszystkim w obiegu internetowym, na stronach bibliotek, wybranych uczelni oraz stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza.

W podsumowaniu Rainer Mahlämaki określił konkurs jako przedłużenie życia i działalności tragicznie zmarłego Stefana Kuryłowicza, który sam łączył pracę projektową z działalnością dydaktyczną i pisaniem. Niełatwa umiejętność pisania o budynkach w szerszym kontekście, jak zauważyła redaktor naczelna miesięcznika "Architektura murator", jest konieczna dla tworzenia kultury architektonicznej. Promocji działalności teoretycznej wśród architektów służyć ma ogłoszona podczas dzisiejszej uroczystości II. edycja konkursu, która tym razem będzie mieć zasięg europejski. Zgłoszenia mogą przysyłać również dwuosobowe zespoły, w których skład wchodzi architekt oraz osoba reprezentująca inną dziedzinę.

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącej rady Fundacji, prof. Ewy Kuryłowicz konkurs w kategorii PRAKTYKA zostanie przekształcony w patronat polegający na przeznaczeniu kwoty 30.000 PLN na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez inne podmioty, w których wyłaniane będą najlepsze budynki instytucji publicznych.

Harmonogram II. edycji Konkursu im. Stefana Kuryłowicza w kategorii teoria architektury26 marca - 26 czerwca 2014 – rejestracja uczestników konkursu do 26 sierpnia 2014 – nadsyłanie materiałów konkursowych, po otrzymaniu indywidualnego numeru rejestracyjnego 6 października 2014 – ogłoszenie wyników konkursu listopad 2014 - marzec 2015 Przygotowanie publikacji do druku we współpracy z laureatem(tką) 26 marca 2015 – uroczysta prezentacja opublikowanej pracy

Szczegółowy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Fundacji http://www.fundacja-sk.pl/