Trzy początki. 1918, 1945, 1989 – od portu w Gdyni do Solpolu

i

Autor: Archiwum Architektury

Trzy początki. 1918, 1945, 1989 – od portu w Gdyni do Solpolu

2018-12-13 12:03

Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wrocław uczci przekrojową wystawą poświęconą kolejnym próbom kreowania wspólnoty i poczucia narodowej tożsamości z wykorzystaniem architektury – po roku 1918, 1945 i 1989.

Z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości Muzeum Architektury we Wrocławiu organizuje wystawę „Trzy początki. 1918, 1945, 1989”. Każdy z tych przełomów szybko konstruował swój architektoniczny język. Chociaż budynki nowych władz, domy nowych obywateli i świątynie nowej sztuki powstające w tych trzech okresach polskiej historii różniły się fundamentalnie, łączyło je jedno – wiara w możliwość zbudowania nowego świata w opozycji do tego, co minione – tłumaczy kurator Michał Duda. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną zdjęcia oraz modele budynków i założeń urbanistycznych uzupełnione o komentarze z czasów ich realizacji. Będą to zarówno publikacje prasowe, jak i fragmenty wystąpień czy referatów, a także kroniki filmowe i audycje radiowe. Wśród realizacji, które kuratorzy uznali za przełomowe dla swoich epok, znalazły się m.in. Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, dom towarowy Okrąglak w Poznaniu, Dom Partii, Nowa Huta, a także Biblioteka Uniwersytecka i siedziba Agory w Warszawie oraz wrocławski Solpol.

Gdzie: Muzeum Architektury we WrocławiuKiedy: 14 grudnia 2018 – 24 lutego 2019Kuratorzy: Małgorzata Devosges-Cuber, Michał Duda