Under the bridge

Artystyczne interwencje w miejskie przestrzenie Gdańska i Liverpoolu. Prezentacja polskich artystów jest częścią Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii.

maj-październik 2009

Artyści:
Liverpool – Garston: Dorota Buczkowska, Roman Dziadkiewicz, Elżbieta Jabłońska, Łukasz Jastrubczak
Gdańsk – Dolne Miasto: Ross Dalziel, Kevin Hunt, Meave Rendle, Rita Slater

Kuratorzy: Agnieszka Kulazińska, Kevin Hunt, Rita Slater.

Under the bridge rozpoczął się w 2008 roku jako część projektu For the like of us.. Liverpool Biennale realizowanego w ramach programu Cities on the edge. Projekt Under the bridge dofinansowany został z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego Promocja kultury polskiej zagranicą.

Informacje: Centrum Sztuki Wspólczesnej Łaźnia, Ul. Jaskółcza 1, Gdańsk, tel. 058 305 40 50, www.laznia.pl, POLSKA! YEAR

ROSS DALZIEL, Bliskie spotkania
29 sierpnia 2009, godz. 17.00-18.00
Miejsce: Nowa Motława i Śluza Kamienna (Fortyfikacje Miejskie na Dolnym Mieście)

Ross Dalziel, opisując swój projekt, odwołuje się do wystawy Inti Guerroro Gestures of Entropy. Tytuł ten przetłumaczyć można jako gesty nieuporządkowane, spontaniczne znaki indywidualnych ludzkich historii odciskane na anonimowych, uszeregowanych strukturach współczesnych miast. Wnoszą one chaos, nieprzewidywalność, a co za tym idzie wolność w porządek architektonicznych struktur.

Co tworzy oblicza współczesnych miast? Drobne opowieści, lokalne mity czy ideologie wyzierające z otaczających nas budynków? Jaką historię odnalazł artysta w gdańskim moście łączącym Dolne i Stare Miasto? W jego pracy jest on bardziej barierą niż łącznikiem, barierą nie tylko w sensie architektonicznym, ale również ekonomicznym. Dolne Miasto nosi stygmat złej dzielnicy, zaś Stare Miasto jest atrakcją turystyczną, skupiającą uwagę przyjezdnych.

Ross Dalziel swoją akcją pragnie stworzyć sytuację niemożliwą, sprowadzić galeon na Dolne Miasto, powołać sytuację „rzecznego festiwalu” rozgrywającego się pomiędzy Starym i Dolnym Miastem, na Starej i Nowej Motławie. Jego projekt dotyczy architektonicznych barier, kulturowych różnic oraz uniwersalności i popularności fałszowanej historii, stającej się wabikiem dla przyjezdnych.

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji projektu dla: GKK Szpicgat

Ross Dalziel mieszka i pracuje w Liverpoolu, działa głównie w obszarze poszukiwań dźwiękowych i nowych mediów. Jego prace przekraczają granice tradycyjnych dyscyplin, otwarte są na współpracę i interakcje z odbiorcami. Jako kurator Dalziel rozwija program wystaw opartych na poszukiwaniach w zakresie nowych mediów, z położeniem szczególnego nacisku na dźwięk. Projekty przyjmują często formę warsztatów, instalacji, w których odbiorcy w zabawie komponują utwór lub współtworzą instalację. Współpracował m.in.: z FACT's Collaboration Programme, MITES, Artists and Education, Creative Partnerships, Arup, Urban Design Group, Knowsley and Halton Borough Councils oraz wieloma szkołami na terenie Anglii. Więcej na stronie internetowej www.cheapjack.org.uk

Liverpool: 24 sierpnia do wyburzenia budynku
Place: ściana budynku dawnego szpitala w Garston widok z Woolton Road

Dorotę Buczkowską interesuje cyrkulacja rozumiana jako system wzajemnych powiązania wewnątrz ciała ludzkiego oraz jego zależności z najbliższym otoczeniem. W swoich pracach artystka wskazuje na analogie pomiędzy ludzkim organizmem a miejską infrastrukturą. W grafikach, rysunkach, instalacjach Buczkowskiej aorty zamieniają się w hydrauliczne rury, wewnętrzne narządy w umywalki, zlewozmywaki, sedesy, krany. Drogi i ulice przybierają formy żył. Przenikanie i mechaniczna cyrkulacja trwa. To, co żywe zmienia się w sztuczne, to co sztuczne zmienia się w żywe. Miejska infrastruktura, sieć internetowa oplata Ziemię, tworząc sztuczny krwiobieg ludzi, informacji. Człowiek ukształtował swój świat na własny obraz i podobieństwo. Czy to jednak on podporządkował sobie infrastrukturę? Czy odwrotnie podporządkowany jest infrastrukturze, stając się ofiarą własnego wynalazku? Fontana w Garston będzie przedłużeniem codziennej cyrkulacji, codziennego przepływu maszyn, ludzi, energii, ukazaniem tego co na co dzień niewidoczne w zapomnianej przestrzeni budynku przeznaczonego do rozbiórki - kończącego ale również rozpoczynającego zupełnie nową egzystencję. Woda kojarzyć się może z oczyszczeniem, upływającym czasem, przypomnieniem rzeki płynącej kiedyś nie daleko.

Specjalne podziękowania za pomoc przy realizacji projektu dla: Project Manager, Colin Dobson and Site Manager, Mark Hague w Gallifordtry Construction, Sir Alfred Jones Garston Memorial Hospital Liverpool

Brian Gibson and Steve Cook z Pirtek, Liverpool

Dorota Buczkowska jest absolwentką Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracownii prof. Grzegorza Kowalskiego) oraz Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się video, instalacją, grafiką, fotografią, rysunkiem. W latach 2002-2003 odbyła staż w prestiżowym Narodowym Centrum Sztuk Plastycznych, Villa Arson w Nicei. Uczestniczyła w ważnych wystawach młodej polskiej sztuki, jak „Novart.pl” w Krakowie czy „Clubcube” w Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Swoje prace prezentowała na pokazach zbiorowych i indywidualnych m.in.: w Finlandii, Paryżu, Wiedniu, Amsterdamie, Centrum Sztuki w Albi we Francji, Centrum Sztuki w Parvis, Instytucie Polskim w Paryżu. Była stypendystką Rządu Francuskiego oraz Kulturkontakt we Wiedniu. Wyróżnienia i pobyty rezydencjonalne: 2004 Air Vienna Programme pobyt rezydencjonalny, Wiedeń; 2003 Stypendium Rządu Francuskiego (w ramach stażu Akademii Sztuk Pięknych), Centrum Sztuki Współczesnej, Villa Arson, Nicea); Związana z warszawską Galerią Czarną. Mieszka i pracuje w Warszawie.