UrbanLab Gdynia szuka pomysłów na miasto!

i

Autor: Archiwum Architektury Siedziba UrbanLab Gdynia w budynku Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy al. Zwycięstwa; fot. serwis prasowy

UrbanLab Gdynia szuka pomysłów na miasto!

2020-08-28 16:24

UrbanLab Gdynia ogłasza nabór do drugiej edycji programu Pomysł na Miasto. Poszukiwane są koncepcje mikroinnowacji odpowiadających na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w mieście.

Pomysł na Miasto to projekt partycypacyjny polegający na zbieraniu inicjatyw wartych przetestowania w przestrzeni. W tej edycji poszukiwane są rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu, w które mogliby zaangażować się sami mieszkańcy. Propozycje mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców czy działań na rzecz czystego powietrza. Zachęcamy do szerokiego spojrzenia na temat i zastanowienia się, jak można w ten projekt włączyć gdynian i gdynianki. Pomysły z największym potencjałem, wybrane przez komisję ekspercką, zostaną przetestowane i udostępnione do upowszechnienia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Katalog pomysłów na miasto

Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów wynosi 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy koncepcje o najwyższym potencjale. Zaplanowano też publikację katalogu z najlepszymi rozwiązaniami. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.urbanlab.gdynia.pl. Należy je wypełnić i wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub jako podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Na Pomysły na Miasto organizatorzy czekają do 19 października 2020.

Eksperyment UrbanLab Gdynia

UrbanLab Gdynia to trzyletni eksperyment wdrożeniowy realizowany ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz przy wsparciu Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Obejmuje przetestowanie koncepcji urban labu dostosowanej do polskich warunków oraz wsparcie jej pilotażowego wdrożenia w dwóch polskich miastach: Rzeszowie i Gdyni. Kierunki rozwoju UrbanLabu Gdynia wyznacza Grupa Strategiczna, powołana przez prezydenta miasta na okres trzech lat. Zasiadają w niej: Wojciech Kłosowski – niezależny ekspert samorządowy, specjalista w zakresie zagadnień rozwoju lokalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego; Kacper Pobłocki – antropolog i społecznik, adiunkt w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytetu Warszawskiego; Mariusz Sokołowicz – prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego; Filip Springer – publicysta i autor książek związanych z tematyką miejską; Michał Stangel – architekt, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej; Aleksandra Zemke – absolwentka Rozwiązywania Konfliktów na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, założycielka hiszpańskiej organizacji Smilemundo.