Architektura MuratorWydarzeniaUstawa krajobrazowa: Warszawa żegna reklamy!

Ustawa krajobrazowa: Warszawa żegna reklamy!

Ustawa krajobrazowa dla Warszawy przyjęta! 16 stycznia Radni Warszawy przyjęli ustawę krajobrazową. Jakie reklamy znikną z przestrzeni miasta, czy będzie można grodzić osiedla i czy mała architektura w stolicy doczeka się ujednolicenia?

Warszawska Ustawa Krajobrazowa – znamy projekt uchwały!

Ustawa krajobrazowa to dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, ale również obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Rada Warszawy przyjęła uchwałę na posiedzeniu 16 stycznia prawie jednogłośnie. - Ustawa krajobrazowa to akt prawa przypominający nieco plan miejscowy. Ustanawia obowiązujące wszystkich przepisy, ma podobny poziom szczegółowości, komplikacji i wielostopniową procedurę uchwalania. Czym się różni? Plan dotyczy wydzielonego obszaru, a uchwała krajobrazowa obejmuje całe miasto – tłumaczyła Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, tuż po uchwaleniu dokumentu.

Ustawa krajobrazowa Warszawa – co się zmieni?

Przyjęta właśnie ustawa krajobrazowa zakłada m.in. że nośniki reklamowe będą mogły być umiesz­czane jedynie na ślepych ścianach budynków oraz wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych, przy czym wprowadzone zostaną też minimalne odległości między wolno stojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu, takimi jak krawędź jezdni, budynek czy pomnik.

Nowe zapisy określają ponadto dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń oraz wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane. Uchwała wyklucza możliwość grodzenia osiedli z okresu PRL oraz wprowadza zapis, że współczesne osiedla nie będą mogły przegradzać ciągów pieszych. Swoimi regulacjami projekt obejmuje również szyldy. Zakłada m.in. że będzie można je umieszczać tylko w strefie parteru, ale pod warunkiem, że nie przesłonią wartościowych detali architektonicznych.

Ustawa krajobrazowa Warszawa – od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Przepisy zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni. Ustawa krajobrazowa wprowadza okres dostosowawczy. W przypadku istniejących obiektów reklamowych firmy będą miały dwa lata, by spełnić wszystkie wymogi. Okres dostosowania szyldów potrwa trzy lata, dla małej architektury będzie to pięć lat. Każde nowo stawiane instalacje od razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale. Przewodnik po przepisach ustawy krajobrazowej dostępny tu.