Architektura MuratorWydarzeniaUstawa krajobrazowa: Warszawa żegna reklamy!

Ustawa krajobrazowa: Warszawa żegna reklamy!

Ustawa krajobrazowa dla Warszawy przyjęta! 16 stycznia Radni Warszawy przyjęli ustawę krajobrazową. Jakie reklamy znikną z przestrzeni miasta, czy będzie można grodzić osiedla i czy mała architektura w stolicy doczeka się ujednolicenia?

Warszawska Ustawa Krajobrazowa – znamy projekt uchwały!

Ustawa krajobrazowa to dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, ale również obiekty małej architektury oraz ogrodzenia. Rada Warszawy przyjęła uchwałę na posiedzeniu 16 stycznia prawie jednogłośnie. - Ustawa krajobrazowa to akt prawa przypominający nieco plan miejscowy. Ustanawia obowiązujące wszystkich przepisy, ma podobny poziom szczegółowości, komplikacji i wielostopniową procedurę uchwalania. Czym się różni? Plan dotyczy wydzielonego obszaru, a uchwała krajobrazowa obejmuje całe miasto – tłumaczyła Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, tuż po uchwaleniu dokumentu.

Ustawa krajobrazowa Warszawa – co się zmieni?

Przyjęta właśnie ustawa krajobrazowa zakłada m.in. że nośniki reklamowe będą mogły być umiesz­czane jedynie na ślepych ścianach budynków oraz wzdłuż wyznaczonych ciągów komunikacyjnych. Ograniczona zostanie możliwość sytuowania wyświetlaczy i ekranów reklamowych, przy czym wprowadzone zostaną też minimalne odległości między wolno stojącymi nośnikami a innymi elementami zagospodarowania terenu, takimi jak krawędź jezdni, budynek czy pomnik.

Nowe zapisy określają ponadto dopuszczalną wysokość i ażurowość ogrodzeń oraz wskazują materiały, z jakich powinny być wykonane. Uchwała wyklucza możliwość grodzenia osiedli z okresu PRL oraz wprowadza zapis, że współczesne osiedla nie będą mogły przegradzać ciągów pieszych. Swoimi regulacjami projekt obejmuje również szyldy. Zakłada m.in. że będzie można je umieszczać tylko w strefie parteru, ale pod warunkiem, że nie przesłonią wartościowych detali architektonicznych.

Ustawa krajobrazowa Warszawa – od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Przepisy zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni. Ustawa krajobrazowa wprowadza okres dostosowawczy. W przypadku istniejących obiektów reklamowych firmy będą miały dwa lata, by spełnić wszystkie wymogi. Okres dostosowania szyldów potrwa trzy lata, dla małej architektury będzie to pięć lat. Każde nowo stawiane instalacje od razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale. Przewodnik po przepisach ustawy krajobrazowej dostępny tu.

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy dom bez formalności Komisje Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Infrastruktury będą rekomendowały Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zdaniem senatorów nowelizacja w  formie zaproponowanej przez rząd  może prowadzić do zaburzenia ładu przestrzennego i niekontrolowanego rozlewania się miast.
Związek Miast Polskich krytycznie o ustawie ułatwiającej budowę domu bez formalności Zarząd Związku Miast Polskich negatywnie zaopiniował nowelizację prawa budowlanego umożliwiającą budowę domów do 70 m² bez pozwolenia i apeluje do Senatu o jej odrzucenie.
Dom bez formalności: Sejm przyjął ustawę o budowie domów do 70 m² bez pozwolenia W piątek wieczorem Sejm przyjął zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umożliwiające realizację domów o powierzchni zabudowy do 70 m² bez formalności. To krok w stronę ograniczenia wyludniania się wsi i miasteczek – mówił wiceminister Piotr Uściński, odpowiedzialny w Ministerstwie Rozwoju i Technologii za projekt „Dom bez formalności”.
Polski Ład okiem architekta. Rozmowa z Piotrem Orzeszkiem Wszelkie koncepcje ułatwiające budowanie są słuszne, ponieważ procedura, przez którą trzeba obecnie przebrnąć przed realizacją domu jest taka sama jak w przypadku osiedla czy biurowca. Logiczna więc jest konieczność uproszczenia. Trzeba to jednak zrobić w sposób przemyślany. O założeniach Polskiego Ładu z architektem Piotrem Orzeszkiem z krakowskiej pracowni architektonicznej Stvosh rozmawia Robert Siemiński.
Nowa kostka polska, czyli Polski Ład i domy za złotówkę: felieton Aleksandra Krajewskiego „Po sześciu latach nieudanych prób poprawy sytuacji mieszkaniowej państwo polskie ogłasza kapitulację i deleguje obowiązki na samych obywateli: zbudujcie sobie te mieszkania sami! Proponuje wsparcie indywidualnego budownictwa jednorodzinnego i typowe projekty gotowe, do pobrania za symboliczną złotówkę” – o nowej propozycji rządu w ramach programu społeczno-gospodarczego Polski Ład pisze Aleksander Krajewski, pełnomocnik SARP Katowice ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, współzałożyciel fundacji Napraw Sobie Miasto.
WSA: warszawska uchwała krajobrazowa dobra, ale źle uchwalona Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę miasta na rozstrzygnięcie wojewody mazowieckiego w sprawie warszawskiej uchwały krajobrazowej. Uznał jednak, że treść uchwały jest zgodna z prawem, ale wymaga ponownych uzgodnień z konserwatorem zabytków i ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.