Architektura MuratorWydarzeniaW poszukiwaniu idei osiedla społecznego

W poszukiwaniu idei osiedla społecznego

W poszukiwaniu idei osiedla społecznego - pod tą nazwą kryje się realizowany na warszawskim osiedlu Koło projekt wystawienniczy i edukacyjny inspirowany koncepcjami architektki Heleny Syrkus.

W poszukiwaniu idei osiedla społecznego

Punktem wyjścia dla naszych rozważań jest idea osiedla społecznego sformułowana i promowana przez Helenę Syrkus, polską architektkę i teoretyczkę. Osiedle społeczne było realną odpowiedzią na niedostatki mieszkaniowe II RP, ale jednocześnie nowoczesnym i uniwersalnym sposobem myślenia o architekturze, o jej społecznych powinnościach, o kształtowaniu relacji społecznych i komforcie życia codziennego. Idee te były zarówno nowatorskie, jak i wpisywały się w europejskie, progresywne trendy rodem ze szkoły Bauhausu. Interesuje nas jak idea ta broni się po niemal 80 latach. Czy osiedla społeczne, na których ciąży odium PRL-owskiej „bylejakości”, są jedynie przeżytkiem minionej epoki? Na ile koncepcje te są nadal aktualne, w jaki sposób współczesne projekty architektoniczne i rozwiązania urbanistyczne nawiązują, odnoszą się do modernistycznych praktyk? - zastanawiają się organizatorzy przedsięwzięcia z Wolskiego Centrum Kultury. Do współpracy zaprosili socjologów, artystów, badaczy i specjalistów, ale przede wszystkim, samych mieszkańców Koła.

W ramach plenerowej wystawy, zapowiadającej główną część projektu, zaplanowano 5 spotkań, podczas których zaprezentowane zostaną projekty studentek z Pracowni Projektowania Architektonicznego prowadzonej przez Iwonę Kalenik na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Wszystkie prace podejmują tematy miejsc wspólnotowych na osiedlu. Próbują odpowiedzieć na problemy, z jakimi boryka się dzielnica: brak miejsc spotkań oraz zdefiniowanych wspólnotowych przestrzeni, niedookreślenie architektonicznych ram przestrzeni publicznych, brak niewielkich centrów aktywności lokalnej. Każdej prezentacji, w miejscu któremu poświęcony jest dany projekt, będzie towarzyszyć dyskusja z udziałem ekspertów oraz mieszkańców. Nagrania wideo z rozmów staną się częścią ekspozycji głównej. Ponadto złożą się się na nią zdjęcia, dokumenty, materiały źródłowe opisujące ideę osiedla społecznego oraz archiwalne dotyczące rozbudowy warszawskiego Koła (w której projektowaniu uczestniczyła po wojnie Helena Syrkus). Ważnym elementem wystawy będą również prace artystyczne przygotowane przez Mateusza Kowalczyka i Dianę Lelonek. Dopełnienie całości stanowi Laboratorium idei, gdzie mają być wypracowywane nowe koncepcje funkcjonowania osiedli, adekwatne do aktualnych potrzeb i możliwości. Projekt, nad którym czuwa zespół kuratorski w składzie: Aleksandra Kędziorek, Michał Mioduszewski, Łukasz Strzelczyk i Artur Trojanek, realizowany jest w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Wystawa plenerowa

23 września - 7 października 2020

5 lokalizacji na osiedlu Koło w Warszawie

Kuratorki: Iwona Kalenik i Agnieszka Kacprzak

Program spotkań

23.09 środa, 17:00, Park Księcia Janusza: Świetlica na Kole, autorka projektu: Patrycja Chojnacka

26.09 sobota, 14:00, Skwer przy ul. Magistrackiej i Dobiszewskiego: Ogród Zimowy, autorka projektu: Emilia Kachniar

30.09 środa, 17:00, róg ul. Księcia Janusza i Traktorzystki: Coworking na Kole, autorka projektu: Barbara Ziarkowska

03.10 sobota, 14:00, róg ul. Obozowej i Księcia Janusza: Małe domki na działce, autorki projektów: Julia Bimer, Patrycja Chojnacka, Barbara Ziarkowska, Estera Jatkowska, Michalina Stasiak, Karolina Siczek, Natalia Zabusk

07.10 środa, 17:00, ul. Raszei 7: Warsztaty na Kole, autorka projektu: Julia Bimer

Wystawa główna

16 października - 1 grudnia 2020

Dom Społeczny, ul. Obozowa 85, Warszawa

www.wck-wola.pl

Peggy Deamer: Jak uczyć architektury w XXI wieku? Obraz „uczelni wolnej od ograniczeń i praktyki zawodowej pełnej utrudnień” jest fałszywą dychotomią. Trzeba zdawać sobie sprawę, jakie są uwarunkowania, by mieć wizję, jak je przekroczyć. Jedną z rzeczy, które bym zdecydowanie zalecała, jest prowadzenie zajęć dotyczących rzeczywistych problemów i tematów, które nie odnoszą się tylko do spraw interesujących wyłącznie architektów. Amerykańska badaczka i profesor Yale School of Architecture, o status quo i przyszłości nauczania architektury.
Jerzy Staniszkis. Architekt - grafik Wystawa w warszawskim Muzeum Plakatu przypomina mało znany dorobek polskiego architekta, który był uzdolnionym twórcą grafiki użytkowej, a także cenionym wykładowcą kilku zagranicznych uczelni.
Ruszył nabór do programu Archi-przygody Przedszkolaki znów będą miały okazję do zapoznania się z tajnikami architektury. Podczas zajęć pod okiem specjalistów poznają lepiej własne otoczenie, stworzą makiety, a nawet zbudują proste formy.
Nagrody DESIGN THAT EDUCATES 2019 DtEA to międzynarodowa nagroda, która pokazywać ma edukacyjny potencjał dizajnu i architektury – ich zdolność do komunikowania wdrożonych rozwiązań i funkcji.
Świadomość architektoniczna Polaków – raport Narodowego Centrum Kultury Mogłoby się wydawać, że na fali popularności ruchów miejskich zainteresowanie przestrzenią architektoniczną w Polsce rośnie. Tymczasem, jak pokazuje najnowszy raport Narodowego Centrum Kultury jest zgoła odwrotnie. Tylko 6% społeczeństwa deklaruje znajomość nazwiska jakiegoś znanego architekta. Przy czym są to m.in. tej miary „projektanci” jak Canaletto, XIII-wieczny malarz, znany w naszym kraju jako autor warszawskich pejzaży.
A School of Schools: ruszyła 4. edycja Istanbul Design Biennial Jak dynamiczny rozwój kultury wpływa na kondycję designu i jego nauczanie? W Stambule trwają dyskusje i warsztaty, które mają na celu odpowiedzieć na to pytanie oraz zastanowić się nad nowymi strategiami edukacyjnymi.