WXCA zaprojektuje kolejny odcinek bulwarów nad Wisłą

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda, projekt: WXCA. Źródło: materiały prasowe

Warszawa jeszcze bliżej rzeki. WXCA zaprojektuje kolejny odcinek bulwarów nad Wisłą

2017-09-20 14:47

Ogłoszono wyniki konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną kolejnego odcinka nadrzecznej promenady w Warszawie. Fragment nabrzeża Wisły od Cypla Czerniakowskiego do pomnika Syrenki wraz ze skwerem Tadeusza Kahla zaprojektuje pracownia WXCA.

Konkurs miał charakter realizacyjny i przebiegał w dwóch etapach. Spośród 79 złożonych wniosków do pierwszego etapu zakwalifikowano 76 uczestników. Spośród 21 opracowań studialnych, które ostatecznie wpłynęły na konkurs, do jego drugiej części zostanie zakwalifikowanych pięć najlepszych. Zwycięzców poznaliśmy we wrotek 19 września 2017 r.

Przebieg obrad był długi, ale co do samego werdyktu byliśmy zgodni. Długie dyskusje były wynikiem złożoności konkursu. Bardzo się przy tym wspieraliśmy, a ocena tych prac jak myślę była dla wszystkich sędziów naprawdę ciekawa – mówiła Maria Saloni-Sadowska, sędzia referent ds. architektury, architekt i prezes Oddziału Warszawskiego SARP.

Pierwszą nagrodę (80 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji oraz prowadzenie nadzoru nad jego realizacją) otrzymała warszawska pracownia WXCA Sp. z o.o. Projekt opracował zespół autorski w składzie: Szczepan Wroński, Małgorzata Dembowska, Krzysztof Moskała, Paweł Wolanin oraz Aleksandra Adamczyk. Architektem krajobrazu dla projektu jest Krzysztof Herman, a przy jego powstaniu współpracowali również Piotr Łosek, Michał Lipiec, Piotr Żółtowski oraz DotDesign. Koncepcja zakłada stworzenie obiektów o różnych funkcjach i ogólnodostępnych parterach tworzących tło dla nadwiślańskiego ogrodu - pasa zieleni pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Mostem Średnicowym. Jednym z założeń autorów zwycięskiej pracy było stworzenie ram dla różnych aktywności, które można podejmować nie tylko w weekendy i latem, lecz przez cały rok, o różnych porach dnia. W tym celu zaproponowano zbliżenie linii miasta do granicy rzeki poprzez budowę obiektów o różnych funkcjach: sportowych, hotelowych, konferencyjnych i kulturalnych. W strefie najbliższej Wiśle przewidziano zielone tarasy i sezonowe pawilony. Pracę doceniono przede wszystkim za miejski charakter zaprojektowanych przestrzeni umożliwiający zbliżenie miasta do rzeki w sposób godzący zabudowę ze zróżnicowanymi formami zieleni w obrębie terenu zagospodarowania, a także wprowadzenie czytelnego strefowanie intensywności zagospodarowania pomiędzy miastem a rzeką oraz możliwość etapowania inwestycji.

Sąd konkursowy zdecydował o nieprzyznawaniu nagrody za drugie miejsce, natomiast przyznał dwie nagrody za miejsce trzecie (po 40 tys. zł). Otrzymały je pracownia GRAPH 31 Małuj Joanna (zespół autorski w składzie: Joanna Małuj, Filip Kurasz oraz Jakub Figel) oraz Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o., (zespół autorski w składzie Florian Riegler, Roger Riewe przy współpracy z Mikołajem Szubert-Tecim, Pauliną Kostyrą-Dzierżęgą, Ignacym Hołowińskim, Martą Hirsz, Kubą Kopeckim, Heleną Szewiolą, Szymonem Zdziebko i Mateuszem Życińskim). Przyznano również dwa wyróżnienia w formie nagród pieniężnych po 35 000 zł. Zdobyły je prace zespołu Zuzanny Szpocińskiej, Tomasza Marciniewicza, Jerzego Grochulskiego oraz Karoliny Kayzer a także zespół w składzie Mateusz Piwowarski, Magdalena Błeszczyńska, Małgorzata Kasińska, Jarosław Ostrowski oraz Marta Wieczorek (współautorami pracy byli Mateusz Rymar, Marcin Lubecki, Wojciech Radwański oraz Marlena Zadros).

Wręczono również dwa wyróżnienia honorowe dla dwóch prac, które nie zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu. Trafiły one do Piotra Bujanowskiego (praca wykonana we współpracy z Julianem Kleinrokiem, Małgorzatą Dębowską, Martyną Rowicką, Maciejem Koczocikiem, Krzysztofem Makowskim oraz Kariną Jędrak) i zespołu Tomasz Bierezowski, Tomasz Andrzej Burno, Jacek Damięcki, Mirosław Falkowski, PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka, Zygmunt Użdalewicz, Krzysztof Bochniak, Izabela Dymitryszyn.

Projekty oceniał jedenastoosobowy sąd konkursowy w składzie: 1. Zbigniew Maćków (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – przewodniczący; 2. Tomasz Majda (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich) – sędzia referent ds. urbanistyki; 3. Maria Saloni-Sadowska (architekt, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich) – sędzia referent ds. architektury; 4. Łukasz Węcławski (architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich) – asystent sędziego referenta; 5. Krzysztof Domaradzki (architekt, Towarzystwo Urbanistów Polskich, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich); 6. Michał Olszewski (zastępca prezydenta m.st. Warszawy); 7. Marek Mikos (architekt, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy); 8. Wojciech Wagner (zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy); 9. Marek Piwowarski (dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły); 10. Łukasz Puchalski (dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy); 11. Grzegorz Gądek (prezes zarządu, fundacja Skwer Sportów Miejskich).

Prace można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, która potrwa od 19 do 22 września w godz. 10.00-18.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich (ul. Foksal 2). Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w tym samym miejscu w piątek, 22 września, o godz. 15.00.