Architektura MuratorWydarzeniaWeekend Architektury w Gdyni 2020 – znamy program tegorocznej edycji

Weekend Architektury w Gdyni 2020 – znamy program tegorocznej edycji

W tym roku Weekend Architektury w Gdyni odbywać się będzie pod hasłem antycypacja. Dyskusje dotyczyć mają rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, które mogłyby odpowiedzieć na globalne wyzwania naszych czasów. Wśród prelegentów Dorota Sibińska, Bolesław Stelmach, Przemo Łukasik, Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, Maciej Siuda oraz Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski.

Weekend Architektury w Gdyni 2020 – znamy program tegorocznej edycji
Grafika promująca tegoroczną edycję Weekend Architektury w Gdyni

Weekend Architektury na stałe wpisał się już w kalendarz gdyńskich wydarzeń miejskich. W tym roku odbędzie się  jego 10. edycja. Osią narracji ma być hasło „antycypacja". Kuratorzy,  Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel, razem z zaproszonymi gośćmi będą poszukiwać odpowiedzi na pytania o to, w jaki sposób architekci i urbaniści mogą pomóc dziś w rozwiązywaniu globalnych problemów, jak przewidywać społeczne oczekiwania oraz jak dostosowywać idee i pomysły do stale zmieniającej się rzeczywistości. Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się m.in. mieszkalnictwo,  ekologia, w tym potrzeba redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej, a także potrzeba nowy istotny czynnik – „odporność” na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez różnych przygotowanych scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium – tłumaczą organizatorzy.Część tegorocznych dyskusji będzie transmitowana on-line na kanale Gdyńskiego Szlaku Modernizmu na YT. Poniżej publikujemy szczegółowy program Weekendu Architektury.

Weekend Architektury w Gdyni: program

27.08 / CZWARTEK / „Foto-Dzień - architektura w obiektywie”

9:00-10:45 Archi Spacer Modernistyczne tarasy, balkony i podwórka | prowadzenie Arkadiusz Brzęczek | start GCF
11:00-11:45 Otwarcie wystawy „Vis-à-vis” | autorka Laure Catugier: kuratorka Małgorzata Jedrzejczyk | Bankowiec (I klatka)
12:00-14:30 Archi Foto-Spacer Architektura na styku z morzem | prowadzenie Przemysław Kozłowski | start GCF
15:00-16:00 Otwarcie wystaw: Tadeusz Juliusz Jedrzejewski - zaangażowany funkcjonalista/architekt potrzebModernistyczna Świętojańska w Obiektywie | spotkanie z autorkami (Weroniką Szerle oraz Anną Orchowską-Smolinską) oraz autorami (Tomkiem Lelito i Darkiem Sobieckim) | Galeria GCF oraz Gdynia InfoBox
17:00-17:30 Wernisaż wystaw konkursu Gdyński Modernizm w Obiektywie 10. edycja | Galeria GCF oraz Kawiarnia TŁOK
18:00-19:00 Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej Gdynia | Tel Awiw | dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska | Muzeum Miasta Gdyni
18:30-20:30 Archi Foto-Spacer Fotografia nocna Gdyni | prowadzenie Krzysztof Winciorek | Gdynia InfoBox
21:00-21:45 Archi FILM UNIVERSAM Grochów | reż. Tomasz Knitter, 2018, Polska | dawne Kino Goplana
21:45-23:00 FOTO Projekcje Modernizm na świecie | dawne Kino Goplana

28.08 / PIĄTEK / „Życie i rozwój miasta”

od 9:00 wystawa „Vis-à-vis” Fotografie na drewnie | klatka Bankowca (9:00-11:00 oraz 16:00-18:00) | oraz instalacja wideo w witrynie Kamienicy Preczkowskiego | skwer Kościuszki 10 (od 9:00 do 22:00) - do zakończenia festiwalu 30.08
10:00-11:30 Archi Spacer Modernistyczna Lipowa | start Dom Inżyniera
12:00-17:00 Archi Prelekcja oraz Archi Debata | GCF (sala Goplana)
12:00-15:00 Archi Prelekcje Życie Miasta: Antycypacja | GCF Sala Goplana | przerwa 13:15-13:30
1\ East Beirut reconstruction prospects – Bejrut Wschodni perspektywy odbudowy | dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski (prof. PK)
2\ Projekt KLIMATyczne Centrum Gdyni | Marek Łucyk, wiceprezydent miasta Gdyni ds. rozwoju
3\ Działalność Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki na rzecz powszechnej edukacji architektonicznej |
arch. Ewa Rombalska (NIAiU)
4\ Architektura Interaktywna - Magia, która nadejdzie | arch. Anna Grajper, arch. Sebastian Dobiesz (Pracownia „LAX“)
5\ Site specic... prace w toku | arch. Kazimierz Łatak, arch. Piotr Lewicki (Biuro Projektów Lewicki Łatak)
15:00-15:30 Przerwa
15:30-17:00 Archi Debata Jak efektywnie modernizowac miasta? | GCF (Sala Goplana lub plener - plac Grunwaldzki/Muszla) wybrane problemy: antycypacja miejska, czyli jak przeciwdziałać przyszłym zagrożeniom, czy jesteśmy w stanie je przewidzieć i przygotować miasta  na kolejne dekady XXI w.
PANELIŚCI: Kazimierz Butelski (Politechnika Krakowska) | Iwona Markešic (Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni) | Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak (Biuro Projektów Lewicki-Łatak | Anna Grajper, Sebastian Dobiesz (Pracownia „LAX“) | Maciej Siuda (Maciej Siuda Pracownia) | Joanna Krukowska (UrbanLab Gdynia), Barbara Marchiwcka (pełnomocniczka prezydenta m. Gdyni ds. przestrzeni publicznych), prowadzenie: Michał Stangel | Jacek Debis
17:30-19:00 Spacer z Architektami | Zbigniew Reszka & Michał Baryżewski „Arch-Deco” | start skwer Plymouth
20:00-21:45 Archi Film Spacer po wodzie | reż. Andrey Paounov, 2018, USA, Niemcy, ZEA, Włochy | wybór Against Gravity | Konsulat Kultury (Sala Teatralna)

29.08 / SOBOTA / „Architektura Współczesna - Antycypacja”

8:30-10:30 Archi Spacer Modernistyczny projekt Wzgórza Focha | start PPNT Gdynia / Biblioteka z Pasją
10:45-12:00 Archi Spacer Modernizm nieznany. Funkcjonalizm Kamiennej Góry | start Dom Inżyniera
11:00-12:00 Archi Prelekcja Z perspektywy paradoksów. Styl (miedzy)narodowy w Tel Awiwie i Gdyni | dr Artur Tanikowski, Muzeum Miasta Gdyni
11:00-12:00 Archi Warsztaty on-line Frontem do słónca: Architektura nowoczesna miast II Rzeczypospolitej
(młodziez i dorosli) | Dział Edukacji Architektonicznej (NIAiU), prowadzenie Patrycja Jastrzebska
12:30-14:00 Archi Playground Zaprojektuj własne miasto (warsztaty stacjonarne dla dzieci, młodzieży, rodzin) | prowadzenie Olga Obst, Gdynia InfoBox
12:15-13:45 Archi Spacer z Archi Prelekcją Patrz pod nogi - modernistyczne posadzki ulicy Świętojańskiej | Weronika Szerle | prelekcja i start GCF (Galeria)
14:00-19:45 Archi Prelekcje oraz Archi Debata Archi-Antycypacja | GCF (Sala Goplana)
14:00-15:30 I Archi Blok
1\ Architektura zintegrowana z zielenią | dr hab. inż. arch. Michał Stangel profesor PŚl
2\ Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w architekturze i urbanistyce | arch. Sandra Przepiórkowska
3\ Architektura obszarów przybrzeżnych w obliczu podnoszenia poziomu wód morskich – zagrożenia, a może szanse | dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska, adiunkt PG
15:30-15:45 Przerwa
15:45-17:30 II Archi Blok
1\ Architektura demokracji – demokracja architektury. Rozbudowa Sejmu RP 2000-2018 | dr hab. inż. arch. Bolesław
Stelmach, profesor PŁ (dyrektor NIAiU)
2\ Archi Ekologia po ludzku | arch. Dorota Sibińska | arch. Filip Domaszczynski | arch. Marta Nowosielska (Partnerzy
XY Studio)
3\ MEDUSA - Oczekiwania | arch. Przemo Łukasik (współwłaściciel Medusa Group)
17:30-18:00 Przerwa
18:00-19:45 Archi Debata
PANELIŚCI: arch. Magda Federowicz- Boule (prezes Tremend) | Dorota Sibińska | Bolesław Stelmach | Przemo Łukasik | Ryszard Nakonieczny | Anna Orchowska-Smolińska, prowadzenie: Małgorzata Jędrzejczyk | Michał Stangel
20:00-21:30 Archi Film Niezwykła Propozycja | reż. Jill Magid, 2018, USA | GCF (Sala Goplana)

30.08 / NIEDZIELA / „Dzień edukacji architektonicznej”

9:00-10:15 Archi Spacer Archi Fantom - modernizm utracony | prowadzenie Arkadiusz Brzeczek | start spaceru UM Gdyni (dawna Miejska Informacja), ul. 10 Lutego 24
10:30-12:00 Archi FILM Letters from Home (premiera) | 2020, Niemcy, Izrael oraz spotkanie z reżyserką Hadas Tapouchi | prowadzenie Małgorzata Jędrzejczyk | dawne kino Goplana, skwer Kosciuszki 10
11:00-13:00 Warsztaty stacjonarne Frontem do klimatu. Projektujemy nowoczesne miasto | Dział Edukacji Architektonicznej (NIAiU) – prowadzenie Patrycja Jastrzebska | Gdynia InfoBox
13:00-19:00 Archi Prelekcje Archi Lekcje z Modernizmu | Muzeum Marynarki Wojennej (sala multimedialna)
13:00-15:00 I część: Wizje i wizjonerzy: 4 prelekcje x 30 min | przerwa 13:45-14:00
1/ Jožef Plecnik wizjoner z Lublany | dr Hubert Bilewicz
2/ Rytmy życia. Katarzyna Kobro i zwiazki rzeźby z architekturą | Małgorzata Jędrzejczyk
3/ Modernistyczny dom otwarty - innowacje w architekturze mieszkaniowej | dr hab. inz. arch. Karolina Tulkowska
4/ Tadeusz Jedrzejewski - architekt z misją | Weronika Szerle
15:00-15:30 Przerwa
15:30-19:30 II część: Miasta i architektura: 4 prelekcje x 45 min.: 15 min przerwy po kazdej prelekcji:
1/ Tychy - polski eksperyment urbanistyczno-architektoniczny | dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny
2/ Architektura Gdyni w czasie II wojny światowej | dr inż. arch. Marek Stepa
3/ O budowanie skromne i proste. Arieh Sharon w Tel Awiwie Mandatu Brytyjskiego | dr Artur Tanikowski
4/ Między prowincją i metropolią: architektura miedzywojennego Wilna | dr hab. Michal Pszczółkowski
20:00-20:45 Archi FILM Schayer | reż. Monika Olszewska oraz Jakub Gawkowski, 2016, Polska | Muzeum Marynarki Wojennej (sala multimedialna)

X Weekend Architektury w Gdyni
Kiedy:
27-30 sierpnia 2020
Kuratorzy: Małgorzata Jędrzejczyk oraz Michał Stangel
Realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni (w imieniu Miasta Gdyni)
Więcej informacji: www.weekendarchitektury.pl

Tagi:
Zespół hotelowo-usługowy przy skwerze Kościuszki w Gdyni W dwuetapowym konkursie inwestorskim na projekt nowych budynków przy skwerze Kościuszki w Gdyni zwyciężyła pracownia Bedra Cichosz Architekci. Laureaci zaproponowali autorską interpretacją gdyńskiego modernizmu, projektując zespół o dwóch odmiennych obliczach.
Zespół mieszkaniowo-usługowy Yacht Park w Gdyni Głębokie podcięcie parterów, wysunięcie zadaszeń tarasów i panoramiczne przeszklenia Yach Parku przywodzą na myśl luksusowe wycieczkowce – o nowej realizacji biura Arch-Deco pisze Małgorzata Skrzypek-Łachińska.
Waterfront w Gdyni według JEMS Architekci: rusza przebudowa terenów przy Nabrzeżu Prezydenta Konkurs na projekt drugiego etapu inwestycji Gdynia Waterfront, realizowanej pomiędzy Sea Tower a skwerem Kościuszki, JEMS Architekci wygrali jeszcze w 2015 roku. Spółka Vastint Poland, która konkurs zorganizowała, zapowiada obecnie realizację przedsięwzięcia.
Apartamentowiec Plac Kaszubski w Gdyni W Gdyni rozpoczyna się realizacja kolejnego apartamentowca o formie nawiązującej do międzywojennej architektury miasta. Budynek zaprojektowała pracownia Arch-Deco.
Dzień Dobry Lody: lodziarnia w Gdyni projektu Studio Turbo W zabytkowym domu wójta Radtkego w śródmieściu Gdyni powstała lodziarnia Dzień Dobry Lody. Za projekt aranżacji lokalu odpowiada Paulina Kisiel ze Studio Turbo.
UrbanLab Gdynia szuka pomysłów na miasto! UrbanLab Gdynia ogłasza nabór do drugiej edycji programu Pomysł na Miasto. Poszukiwane są koncepcje mikroinnowacji odpowiadających na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w mieście.