Wiedeń finansuje zazielenianie fasad, dachów i dziedzińców. Tak walczy ze zmianami klimatu

i

Autor: Archiwum Architektury fot. Stadt Wien/ Fürthner

Wiedeń finansuje zazielenianie fasad, dachów i dziedzińców. Tak walczy ze zmianami klimatu

2021-07-14 20:01

Nie od dziś wiadomo, że tereny zieleni odgrywają ważną rolę w łagodzeniu  Władze Wiednia realizują nowy program mający łagodzić skutki letnich upałów i zwiększać ochronę bioróżnorodności. Na zazielenianie fasad miejskich, dachów i dziedzińców budynków mieszkańcy mogą uzyskać dotację do 20 tys. euro.

Zazielenianie budynków odgrywa szczególnie ważną rolę w gęsto zabudowanych obszarach miasta, gdzie tworzenie nowych parków często nie jest już możliwe. Miasto Wiedeń wspiera teraz inicjatywy związane z zazielenianiem fasad, dachów i dziedziców w dwojaki sposób: poprzez udzielanie fachowych porad oraz poprzez dofinansowanie. Doradztwem w zakresie odpowiednich systemów sadzenia i doboru roślin w imieniu magistratu zajmuje się firma Umweltberatung Wien. Eksperci z urzędu miasta wspierają koordynację zezwoleń. Zielone dachy są dotowane kwotą do 20,2 tys. euro, zielone fasady od strony ulicy do 5,2 tys. euro, a zazielenianie dziedzińców do 3,2 euro. Usługi doradcze i planistyczne również kwalifikują się do finansowania w tych ramach.

Ekologia i oszczędność na kosztach klimatyzacji

Zazielenianie budynków ma nie tylko aspekt estetyczny. Przede wszystkim to skuteczny środek przeciwko letniemu przegrzewaniu się miasta – mówi Jürgen Czernohorszky, członek rady miasta ds. klimatu. Rośliny działają izolacyjne, a także wiążą kurz i CO2. Dzięki zacienianiu i parowaniu wywierają pozytywny wpływ na mikroklimat, a przy tym pozwalają ograniczać energochłonne systemy klimatyzacyjne w budynku – dodaje.

Czytaj też: Polska zielona ściana |Istnieje wiele możliwości zazielenienia fasad, w zależności od konkretnych okoliczności, takich jak istniejące instalacje gruntowe, szerokość chodnika czy powierzchnia elewacji. Można stosować rozwiązania oparte na sadzeniu roślin w glebie, systemy rynnowe z lub bez wsporników oraz systemy elewacyjne ze specjalnymi urządzeniami nawadniającymi. Wymogi dotyczące finansowania zazieleniania budynków obejmują zgodę właścicieli/spółdzielni, kosztorys i faktury za działania w zakresie zazieleniania. Na ten sam projekt nie może być również przeznaczone żadne inne finansowanie, unijne ani federalne.

Zielone budynki także w polskich miastach?

Podobną drogę zamierzają obrać władze Katowic. Jak podała ostatnio PAP, gotowy jest projekt uchwały, dzięki której za utworzenie zielonego dachu lub fasady mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli być zwolnieni z podatku od nieruchomości. Warunkiem zwolnienia jest założenie zielonego dachu na całej jego powierzchni lub ogrodu wertykalnego na co najmniej połowie ściany. Z kolei w przypadku zielonej fasady, aby skorzystać ze zwolnienia, powinna być ona na całej ścianie budynku, przy czym rośliny ją tworzące powinny być ukorzenione w ziemi. Zwolnienie z podatku będzie obowiązywało przez rok i będzie możliwe przedłużenie, pod warunkiem utrzymania zieleni w kolejnych latach – czytamy na stronie agencji.

Polecany artykuł:

Zielone maszyny przyszłości

ZAPISZ SIĘ