Architektura MuratorWydarzeniaWizualizacje elementów rzeźbiarskich w przestrzeni urbanistycznej Krakowa

Wizualizacje elementów rzeźbiarskich w przestrzeni urbanistycznej Krakowa

Inicjatywa poświęcona sztuce osadzonej w przestrzeni miejskiej. Graficzne wizualizacje trzech dzielnic Krakowa (Stare Miasto, Kazimierz, Nowa Huta) powstały przy współpracy studentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Sugestywne propozycje rzeźbiarsko-architektoniczne stały się przedmiotem wystawy Przestrzeń – Czas - Forma, którą można zobaczyć w dniach 19-29 kwietnia na Małym Rynku.

Katedra Projektowania Architektoniczno – Rzeźbiarskiego / Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Studenckie Koło Naukowe MediaFrame/ Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

„Wizualizacje elementów rzeźbiarskich w przestrzeni urbanistycznej Krakowa”

Wystawa Przestrzeń – Czas - Forma została poświęcona rzeźbiarsko-architektonicznym koncepcjom przestrzeni urbanistycznej Krakowa. Jest to inicjatywa studentów Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Górniczo-Hutniczej - uczelni o odmiennych profilach kształcenia. Połączenie technologii i sztuki zaowocowało nowym wymiarem twórczości osadzonej w tematyce przestrzeni miejskiej, która stałą się przedmiotem tej wystawy.

Kontekst. Idea wspólnego projektu pojawiła się w czerwcu 2008 roku, w trakcie spotkania FORUM KÓŁ NAUKOWYCH. Następnie, podczas spotkania w Katedrze Projektowania Architektoniczno – Rzeźbiarskiego ustalone zostały dalsze szczegóły współpracy i w październiku 2008 roku przystąpiono do realizacji zadania.

Cel projektu. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie wyrazistych koncepcji architektoniczno – rzeźbiarskich dla miasta Krakowa. Istotnym elementem zadania jest również aktywizacja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy studentami uczelni o odmiennych profilach kształcenia, a także integracja krakowskiego środowiska akademickiego.

Metodyka pracy. Projekt realizowany jest przez zespoły składające się ze studentów AGH i ASP. Zespoły przejmują odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań, zaś koordynacją projektu zajmują się Michał Czaicki - ze strony MediaFrame oraz Bartłomiej Struzik - ze strony ASP w Krakowie. Prace realizowane są w pracowniach MediaFrame lub Katedry Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego - w zależności od potrzeb.
W ramach projektu planowane są spotkania dyskusyjne i wyjazdy naukowe.

Oczekiwane rezultaty i prezentacja efektów projektu. Podsumowaniem projektu będzie cykl wystaw (Kraków, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku). Planowane są również dyskusje na temat obecności sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej towarzyszące każdorazowym prezentacjom. Celem jest także promocja jednostek i uczelni biorących udział w projekcie.

Znaczenie projektu. Dyskusja na temat obecności współczesnej sztuki w przestrzeni miejskiej jest niezwykle aktualna. Przestrzeń publiczna Krakowa, przez swą unikatową wartość, wymaga szczególnej uwagi, a niniejszy projekt będzie nowym spojrzeniem na zagadnienie i wyrazistym głosem w dyskusji.

Ramy czasowe. Październik 2008 (rozpoczęcie prac); 19-29 kwietnia 2010 (prezentacja efektów projektu – wystawa na Małym Rynku). Wystawa powędruje potem do Biblioteki Głównej Akademii Górniczo - Hutniczej i będzie czynna od 10 do 22 maja.

Inicjatywa Przestrzeń – Czas - Forma podkreśla unikatową wartość i potencjał urbanistyczny Krakowa. Realizacja projektu stała się sposobem na zabranie głosu w dyskusji na temat obecności współczesnej sztuki w przestrzeni miejskiej. W przyszłości organizatorzy pragną, aby inicjatywa ewoluowała i stała się corocznym cyklem wystaw, które zaowocują ciekawymi i oryginalnymi propozycjami architektoniczno-rzeźbiarskimi w postaci graficznych wizualizacji. http://wak.mediaframe.pl/index.html

Opis SKN MediaFrame:

Studenckie Koło Naukowe MediaFrame to organizacja studencka powstała w 2006 roku przy Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Działalność Koła skoncentrowana jest wokół szeroko pojętych mediów - w szczególności- internetu oraz filmu. MediaFrame jest jedną z najbardziej aktywnych i najszybciej rozwijających się organizacji na AGH. Koło Mediaframe liczy ponad 40 osób, ma od niedawna trzy sekcje: Sekcja Socjologii Mediów i Public Relations, Sekcja Programowania i Sekcja Grafiki.

Garaż na placu: rewitalizacja placu Wolności w Kutnie W ramach rewitalizacji historycznego placu Wolności w samym centrum Kutna zbudowano kubaturowy parking na 132 samochody. Takie było życzenie mieszkańców – argumentują władze miasta.
Miasta dla ludzi – najnowsze trendy w projektowaniu przestrzeni miejskich Choć zmiany, jakim podlegają w ostatnich latach miasta europejskie mogą sprawiać wrażenie ograniczeń, wszystkie one mają jeden wspólny cel – poprawę jakości przestrzeni, a przez to podniesienie komfortu naszego życia – o trendach w projektowaniu przestrzeni miejskiej mówią eksperci z Gehl Architects, Urban Land Institute i Colliers International.
Miasta i metropolie. Trwa nabór na podyplomowe studia miejskie Do 28 września trwa dodatkowy nabór na studia podyplomowe „Miasta i metropolie” organizowane przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Ich celem jest zrozumienie i poprawa jakości życia w mieście.
Miasto na plus. Polskie "miasto szczęśliwe" Kim są ludzie, którzy stoją za działaniami na rzecz poprawy miejskiej przestrzeni w Polsce? Dziś w Krakowie dyskusja wokół premiery książki.
Place Warszawy Trzyletni projekt badawczy Fundacji Puszka i Fundacji Bęc Zmiana, wspierany przez Urząd m.st. Warszawy, to wszechstronne opracowanie warszawskich placów - ich kondycji, historii i paradoksów, które świadczą o charakterze ich rozwoju.
NARRACJE 2017 NARRACJE to odbywający się od 2009 roku gdański festiwal, którego kuratorzy eksplorują miejskie wątki i historie. Artystyczne interwencje pozwalają na nowo odkryć różne miejsca w tym mieście. Na propozycje projektów do realizacji w ramach wydarzenia organizatorzy czekają do 15 września.