Architektura MuratorWydarzeniaWrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Architektura stanowi kluczowy element programu ESK 2016. Obchody stanowią okazję do podjęcia szerokiej dyskusji na temat kondycji współczesnej architektury, zasad kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, a także możliwości partycypacji społecznej w tym procesie. Przedstawiamy najciekawsze wydarzenia architektoniczne planowane w lipcu we Wrocławiu.

Przedszkole Fuji
Przedszkole Fuji w Tokio. Fot. dzięki uprzejmości Tezuka architects

Architektura VII Dnia. Wystawa

Policzyliśmy – po wojnie zbudowano w Polsce ponad trzy i pół tysiąca kościołów. Większość powstała w duchu reformatorskiego Soboru Watykańskiego II. I choć budowle sakralne znacząco wpłynęły na krajobraz, pozostają na peryferiach dyskusji o współczesnej polskiej architekturze. Tysiące zbudowanych wspólnie posoborowych kościołów nazwaliśmy Architekturą VII Dnia. Teraz piszemy ich historię – wyjaśniają Iza Cichońska i Kuba Snopek, pomysłodawcy i kuratorzy projektu „Architektura VII Dnia”. Celem ich przedsięwzięcia jest zebranie jak największej liczby wspomnień i oryginalnych zdjęć upamiętniających powstawanie polskich, powojennych świątyń. Informacje te gromadzą m.in. poprzez stronę internetową www.architektura7dnia.pl. Pokłosie dotychczasowej kwerendy można obejrzeć na wystawie „Architektura VII Dnia” prezentowanej w zespole Młynów Maria we Wrocławiu.

Ekspozycja jest próbą przedstawienia imponującego dorobku architektury sakralnej w Polsce oraz zaakcentowanie jej najbardziej charakterystycznych wątków. Organizatorzy liczą, że pokazanie blisko 100 najciekawszych kościołów drugiej połowy XX wieku zapoczątkuje szeroką dyskusję na temat postanowień Soboru Watykańskiego II, który stanowił rewolucję nie tylko w kwestiach liturgii, ale również architektury i sztuki. Obok fotografii kościołów możemy zobaczyć mapy i infografiki ukazujące architekturę sakralną w kontekście zmieniających się uwarunkowań polityczno- -społecznych. Kuratorami wystawy są Izabela Cichońska, Karolina Popera i Kuba Snopek, a organizatorami: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 i Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana. Partnerzy: RealCo Property Investment and Development, Młyn Maria i Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Do 28 sierpnia

zespół Młynów Maria we Wrocławiu

www.architektura7dnia.pl

Kościół Jezusa Chrystusa odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach
Kościół Jezusa Chrystusa odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach (proj. Stanisław Niemczyk z zespołem, 1995-1998). Fot. Igor Snopek, „Architektura VII dnia”, dzięki uprzejmości Fundacji nowej kultury bęc zmiana

MoKaPP. Spotkania i dyskusje

Pod nazwą MoKaPP – Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej kryje się najnowszy projekt realizowany w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. MoKaPP to pawilon, który powstał w wyniku przebudowy dwóch kontenerów według projektu Mikołaja Smoleńskiego. Oryginalna forma obiektu ma przyciągać potencjalnych użytkowników, a także stanowić przykład pozytywnego oddziaływania na przestrzeń publiczną. Mobilność oraz funkcjonalność pawilonu w zakresie prowadzenia działań z mieszkańcami może stanowić alternatywę dla stacjonarnych instytucji kultury, zwłaszcza w miejscach, które są jej pozbawione. Od lipca do września MoKaPP będzie podróżował po kilku miastach Dolnego Śląska.

Podczas trzytygodniowych turnusów w pawilonie i jego otoczeniu będą prowadzone działania animacyjne i kulturalne, które mają służyć integrowaniu społeczności lokalnych. Przestrzeń została zaplanowana i wyposażona tak, by mogły odbywać się w niej warsztaty, projekcje filmów, spotkania i wystawy. Głównym ich celem ma być zachęcenie mieszkańców do współodpowiedzialności i uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Pawilon pojawi się w miejscach położonych z dala od centrów miast, gdzie mieszkańcy mogą mieć utrudniony dostęp do kultury. Jego pierwszym przystankiem będzie łąka w Lubiążu, na której w dniach 7-9 lipca odbędzie się II Niekongres Animatorów Kultury. Potem będzie można go znaleźć w Bierutowie, Chojnowie i Nowej Rudzie, a także na jednym z wrocławskich osiedli.

Kuratorami projektu są Agata Gabiś, Karolina Jara i Michał Duda, organizatorami Fundacja Promocji Sztuki Transformator i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.

lipiec-wrzesień

www.wroclaw2016.pl/mokapp

Wrocławski Manhattan
Wrocławski Manhattan. Fot. Chris Niedenthal, 1982 / dzięki uprzejmości Muzeum Architektury

Architektura Wrocławia XX.XXI. Przewodnik

Już 28 lipca w Muzeum Architektury we Wrocławiu swoją premierę będzie miała bezpłatna, mobilna aplikacja „Przed/Po. Architektura Wrocławia XX.XXI”. To multimedialny przewodnik, który w przystępny i atrakcyjny wizualnie sposób zaprezentuje 100 najważniejszych budynków oraz założeń urbanistycznych stolicy Dolnego Śląska, autorstwa m.in. Lauterbacha, Konwiarza, Barskich, Grabowskiej- -Hawrylak, Tarnawskich, Muellera i wielu innych. Wśród realizacji znajdą się dzieła znane z podręczników, ale także te mniej popularne, zawsze jednak świadczące o niezwykłej specyfice wrocławskiej architektury. Ostatnie sto lat wrocławskiej architektury to czas wizjonerskich koncepcji, ambitnych planów i nietypowych realizacji. To niemiecka i polska architektura o wspólnym mianowniku, bazująca na modernistycznych wzorcach, często buntująca się przeciw odgórnie narzucanym zasadom. To czas tworzenia, zniszczenia i wielkiej odbudowy – stulecie, w którym splatają się nowatorstwo z konformizmem, awangardowe wizje z architektonicznym konserwatyzmem – tłumaczą organizatorzy. Głównym celem projektu jest promowanie i upowszechnianie dzieł architektury, twórczości projektantów oraz tych rejonów miasta, które zmieniły swoje oblicze na przestrzeni ubiegłego stulecia. Zadaniem przewodnika będzie także stworzenie bazy, która pozwoli całościowo spojrzeć na przed- i powojenny Wrocław, na jego rozwój, znaki szczególne oraz specyfikę lokalnego środowiska architektonicznego. Projekt graficzny aplikacji opracował Marian Misiak, grafik i typograf, absolwent Typografii i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie w Reading, a za jego stronę merytoryczną odpowiadają młodzi historycy sztuki Agata Gabiś, Karolina Jara i Michał Duda. Przewodnik dostępny będzie w formie aplikacji na urządzenia mobilne, co pozwoli m.in. na określenie lokalizacji budynków w najbliższej okolicy użytkownika oraz uzyskanie informacji na ich temat.

Organizator: Fundacja Promocji Sztuki Transformator

Od 28 lipca

www.wroclaw2016.pl/przedpo.-architektura-wroclawia-xx.xxi

Przedszkole Fuji
Okrągły plan przedszkola Fuji z użytkowym dachem ułatwia dzieciom indywidualne eksplorowanie przestrzeni. Fot. dzięki uprzejmości Tezuka architects

Miejsce spotkań kultur. Wykład

Gościem kolejnego spotkania z cyklu DużeA będzie japoński architekt Takaharu Tezuka, który od 1994 roku wspólnie z żoną Yui prowadzi w Tokio pracownię Tezuka Architects. Do ich najbardziej znanych realizacji należą Roof House (2001), Muzeum Przyrodnicze w Matsunoyama (2003) i przedszkole Fuji w Tokio (2007). Międzynarodowe uznanie przyniósł im zwłaszcza ten ostatni projekt. Ideą autorów było tam zapewnienie każdemu dziecku możliwości indywidualnej ekspresji i rozwoju. Powstał budynek, w którym strefy nauki, zabawy i pomocnicza przenikają się; przedszkolaki mogą eksplorować przestrzeń i adaptować ją do swoich potrzeb. Ułatwia to okrągły plan obiektu, całkowicie przeszklone ściany zewnętrzne i brak przegród. Pawilon zrealizowano wokół istniejących drzew, które stały się integralną częścią jego przestrzeni. Jak tłumaczył Takaharu Tezuka na jednej z konferencji TED: W tej placówce zachęca się dzieci, by wspinały się na drzewa. Wchodząc na nie, mogą dostać się na najwyższy poziom bez używania schodów. Przedszkolaki pokonują tu dziennie ponad 4 km, biegając po dachu i wspinając się na drzewa bez względu na pogodę. Wykład Takaharu Tezuki, pt. „Miejsce spotkań kultur”, odbędzie się w ramach panelu Społeczność, którego kuratorami są Józef Franczok i Marcin Kolanus z pracowni PORT. Dotychczas ich gośćmi byli Carlos Medellín z kolumbijskiego biura El Equipo de Mazzanti oraz Kees Christiaanse z holenderskiego KCAP.

Cykl DużeA, którego organizatorem jest wrocławski SARP, podzielony został na trzy panele (Natura, Społeczność, Architektura). Każdy wzbogacony jest o międzynarodowe warsztaty, podczas których uczestnicy przy udziale zagranicznych tutorów opracowują koncepcyjne założenia dla wybranego obszaru Wrocławia. W ramach panelu Społeczność warsztaty poprowadzili Francisco Leiva Ivorra i Santiago Hernandez Puig z hiszpańskiego studia Grupo Aranea, a przedmiotem działań był rejon Przedmieścia Oławskiego.

4 lipca

Sala konferencyjna C – D przy Hali Stulecia we Wrocławiu

www.wroclaw.sarp.org.pl/pl/duze_a/

Tezuka architects
Pawilon zrealizowano wokół istniejących drzew, które stały się integralną częścią przedszkolnego placu zabaw. Fot. dzięki uprzejmości Tezuka architects

Koalicja Miast. Think tank i projekty artystyczne

Koalicja Miast to program współpracy Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz sześciu innych ośrodków: Gdańska, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania i Szczecina. Idea współpracy zrodziła się już w 2010 roku, gdy polskie miasta przystąpiły do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Podpisaliśmy wtedy Obywatelskie Partnerstwo dla Kultury 2016. Chcieliśmy uciec od rywalizacji, skupiając się na wspólnym tworzeniu zbiorowego dzieła, jakim jest ESK. Dzięki temu Wrocław jest dziś sceną, na której europejska widownia może zobaczyć bogactwo i różnorodność polskiej kultury – mówił prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podczas inauguracji projektu 25 maja 2016 roku. Tego dnia jako pierwszy w stolicy Dolnego Śląska zaprezentował się Lublin. Tamtejsi artyści przygotowali kilkudniowe widowisko oparte na spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, koncertach oraz pokazach sztukmistrzowskich.

Koalicja to pierwszy taki projekt w skali europejskiej. Dotąd żadna stolica kultury nie współpracowała z innymi krajowymi miastami w takim stopniu. Starając się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, dostrzegliśmy ogrom pracy włożonej przez inne miasta, niesamowitą energię oraz chęć współpracy. Chcieliśmy to wykorzystać – tłumaczyła z kolei Dominika Kawalerowicz, kierowniczka projektu w ramach ESK Wrocław 2016. Koalicja polega więc przede wszytskim na prezentacji specyfiki kulturowej poszczególnych ośrodków i zacieśnieniu współpracy między nimi. Jednym z wymiernych efektów przedsięwzięcia mają być wytyczne dotyczące zarządzania projektami kulturalnymi. Za ich wypracowanie jest odpowiedzialny specjalnie powołany think tank Forum Koalicji Miast dla Kultury, w którego skład wchodzą reprezentanci samorządów i środowisk kulturalnych. Partnerstwo siedmiu metropolii stwarzać ma nowe możliwości w zakresie promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz szerokiej debaty nad rozwojem kultury w Polsce. Dotychczas w przestrzeni Wrocławia zaprezentowały się już Lublin i Szczecin. W lipcu swoje artystyczne dokonania przedstawią Poznań, Łódź i Gdańsk, a w sierpniu – Katowice. Organizatorzy podkreślają jednak, że Koalicja wciąż jest otwarta także na inne polskie miasta.

1 – 3 lipca Poznań – Następny przystanek, tramwaj na linii 0P i Nadodrze

14 – 17 lipca Łódź – Tkana odnowa, Browar Mieszczański, ul. Hubska 44

30 lipca – 5 sierpnia Gdańsk – Miasto Wolności, kamienica Rynek 25

15 – 21 sierpnia Katowice – Miasto Muzyki, Arsenał Miejski, ul. Cieszyńskiego 8

www.koalicjamiast.wroclaw2016.pl

Europejska stolica Kultury
Sceną prezentacji Lublina stała się położona w centrum Wrocławia ulica Szajnochy. Przez trzy dni w jej przestrzeni odbywały się spektakle, koncerty i pokazy sztukmistrzów. Fot. materiały prasowe
Tagi:
Nowy budynek w miejscu Solpolu według biura AP Szczepaniak Na działce po wyburzonym w ubiegłym roku Solpolu powstanie apartamentowiec. Jedną z koncepcji możliwej zabudowy opracowało wrocławskie biuro AP Szczepaniak.
Biurowiec L’UNI we Wrocławiu Projektanci przebudowali muzeum na budynek biurowy, pokazując, jak dobra współpraca na linii architekt-deweloper-miasto może służyć społeczności – o realizacji biura Maćków Pracownia Projektowa pisze Wojciech Fudala.
Biurowiec Brama Oławska we Wrocławiu Autorom biurowca udało się zapewnić przestrzenność i lekkość konstrukcji, która została wsparta na żelbetowych słupach tworzących głęboki podcień – o nowej realizacji pracowni Artur Jasiński i Wspólnicy pisze Jerzy S. Majewski.
Centrum sportowe we Wrocławiu Zespół sal gimnastycznych przy szkole we Wrocławiu to minimalistyczny prostopadłościan, którego forma jest całkowicie podporządkowana funkcji – o nowej realizacji pracowni arch_it Piotr Zybura pisze Jerzy S. Majewski.
Akademik BaseCamp we Wrocławiu W projekcie kluczowe było uwzględnienie w reprezentacyjnym kwartale miasta architektury tła, budynków poprzemysłowych sprzed ponad stu lat – o projekcie Grupy 5 Architekci pisze Aleksandra Czupkiewicz.
Apartamentowiec Odrzańska we Wrocławiu Fasada wpisuje się w rytm szczytów sąsiednich kamienic i jest nieomal niematerialna, jak generowane cyfrowo obrazy wyświetlane w komputerze – o projekcie pracowni ARCHE i greenGO pisze Jerzy S. Majewski.