Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

i

Autor: Archiwum Architektury Fot. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Współczesna teoria architektury. Rozstrzygnięcie konkursu Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA 2013

2013-12-11 9:42

Praca Anny Lorens Fenomen miejsc biesiadnych w mieście jako ilustracja krzyżowania się wpływów kultury popularnej i kultury wysokiej w architekturze została nagrodzona w konkursie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza w kategorii TEORIA 2013

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

i

Autor: Archiwum Architektury Fot. Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy naukowej, badającej relacje architektury i urbanistyki z kulturą, także w aspekcie ekonomicznym, w związku z problematyką sprawiedliwości społecznej i poszanowania środowiska. W konkursie im. Stefana Kuryłowicza mogą brać udział niepublikowane wcześniej teksty teoretyczne. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie przez fundację dwujęzycznej publikacji z czarno-białymi ilustracjami. Książki wydawane będą we współpracy z wydawnictwem Agencja KaNON w Warszawie, w serii Kultura architektury- architektura kultury. Nagrodzona w pierwszej edycji konkursu publikacja ma się ukazać drukiem w marcu 2014 roku. Książka dostępna będzie także w wersji cyfrowej udostępnianej on-line. Autorem recenzji i przedmowy będzie red. Piotr Sarzyński , tłumaczenia  na język angielski podjęła się Hanna Szulczewska. Wraz z promocją opublikowanej książki nastąpi inauguracja II edycji konkursu w kategorii TEORIA według zreformowanego regulaminu, który opublikowany zostanie na stronie internetowej Fundacji. Według jego postanowień organizator konkursu będzie oczekiwał na zgłoszenia od zespołów interdyscyplinarnych z udziałem architektów z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Zakres tematyczny prac zostanei sprofilowany według hasła wiodącego edycji .Do udziału w pierwszej edycji konkursu, ogłoszonej w marcu 2013 roku, zgłosiło się ośmiu autorów; ostatecznie nadesłano 5 prac. Jury w składzie: Wiktor Jędrzejec (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Ewa P. Porębska (redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”), Agnieszka Tratkiewicz- Nawrocka (prezes wydawnictwa KaNON) oraz Jacek Purchla (dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury) nagrodziło pracę Anny Lorens. W werdykcie jury podkreślało: spośród wszystkich nadesłanych materiałów konkursowych praca arch. Anny Lorens , poza spełnieniem wszystkich wymogów formalnych , wyróżniała się wysokim poziomem merytorycznym oraz mnogością dobrze dobranych przykładów . Uznano, iż podjęcie przez autorkę aktualnego na rynku architektonicznym tematu miejsc biesiadnych w ujęciu wpływów kultury popularnej i kultury wysokiej oraz szeroka bibliografia,  stanowią o wartości i przydatności tej pracy zarówno dla badaczy architektury i kultury jak też dla szerokiej publiczności .Zwycięska praca nosi tytuł Fenomen miejsc biesiadnych w mieście jako ilustracja krzyżowania się wpływów kultury popularnej i kultury wysokiej w architekturze. Powstała jako dysertacja doktorska pod kierunkiem prof. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obrona pracy odbyła się w listopadzie 2013 roku. Laureatka pierwszej edycji konkursu im. Stefana Kuryłowicza, Anna Lorens, jest absolwentką WAPW. Prowadzi pracownię projektową Lorens (www.lorenslorens.pl), jest wykładowcą School of Form.  Fundacja im. Stefana Kuryłowicza rozpoczęła działalność 26 marca 2013, w rocznicę urodzin warszawskiego architekta.  Fundacja corocznie przyznawać będzie nagrodę imienia Stefana Kuryłowicza, na przemian w dwóch kategoriach, projektowej i teoretycznej. W pierwszej z nich wyróżniane będą, począwszy od 2014 roku, polskie instytucje samorządowe, publiczne i prywatne, zaś nagroda ma być dofinansowaniem funduszu nagród w konkursach architektonicznych na obiekty kultury.