Wystawa średnicowa

i

Autor: Archiwum Architektury

Wystawa średnicowa

2010-10-29 2:00

Architektura warszawskiej średnicowej linii kolejowej autorstwa Arseniusza Romanowicza, Piotra Szymaniaka i współpracowników

1–31 październikamiejsce: klubokawiarnia Warszawa Powiśle, ul. Kruczkowskiego 3B

kuratorzy: Hubert Trammer, Tomasz Fudala aranżacja wystawy: Małgorzata Kuciewicz opracowanie graficzne, badania archiwalne: Błażej Pindor współpraca kuratorska: Maria Filcek

Kuratorzy:

Hubert Trammer. Architekt. Nauczyciel na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Stały współpracownik Fundacji Twórców Architektury, miesięcznika Architektura-murator, oraz wychodzącego w Holandii dwumiesięcznika architektonicznego A10. Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Miasta Lublin. Sędzia w konkursach architektonicznych, w tym międzynarodowym konkursie Europan. Tutor na warsztatach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Studentów Architektury. Przygotowuje na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pracę doktorską pod tytułem „Architektura Arseniusza Romanowicza na tle uwarunkowao epoki”.

Tomasz Fudala. Historyk sztuki i architektury. Kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Opis:

Przecinająca centrum Warszawy kolejowa linia średnicowa to nie tylko ciąg komunikacyjny ale także szlak obiektów architektury przyciągających uwagę jej koneserów z Polski i z zagranicy. Zrealizowane pomiędzy końcem lat pięćdziesiątych i połową lat siedemdziesiątych obiekty stacji i przystanków kolejowych Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście WKD, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion i Warszawa Wschodnia łączą osoby architektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka, którzy w 1946 roku wygrali konkurs na projekt Dworca Centralnego. Przez lata pracowali nad kolejnymi wersjami jego projektu, projektami dla innymi stacji, a także nad systemem obsługi kolejowej Warszawy opartym na rozbudowie istniejącej od lat trzydziestych linii średnicowej. Współpracowali z wieloma interesującymi twórcami.

Efektem pracy interdyscyplinarnych zespołów były między innymi pełne ekspresji zadaszenia, czy wielowątkowe opracowanie przystanku Warszawa Śródmieście. Stworzono tu nie tylko dobre warunki akustyczne, ale też wyjątkowe wnętrza z podświetlanymi mozaikami. Zaprojektowany przez Bogusława Smyrskiego systemem informacji wizualnej stał się punktem wyjścia dla rozwiązań stosowanych później na stacjach kolejowych w całej Polsce.

„Wystawa średnicowa” i towarzyszące jej wydarzenia mają na celu zwrócenie uwagi na wyjątkową architekturę linii średnicowej, objaśnienie jej koncepcji funkcjonalnej, wreszcie promowanie korzystania z niej jako wygodnego sposobu poruszania się po Warszawie. Wystawa prezentuje nieznane szerzej aspekty architektury powstającej pod kierunkiem Arseniusza Romanowicza, Piotra Szymaniaka i współpracujących z nimi twórców. Archiwalne rysunki i zdjęcia pokazują jak wyglądały niektóre elementy ich budynków w różnych fazach projektowania i realizacji. Projekcja w górnym pawilonie PKP Warszawa Powiśle pokazuje rozwój kolei w Polsce i na linii średnicowej po 1945 roku oraz budowę Dworca Centralnego. W przejściu do dolnego pawilonu prezentujemy mural z projektem tego dworca przypominających azjatycką pagodę. Koncepcja powstała w pracowni Romanowicza w 1963 roku. Naprzeciwko znajduje się próba odtworzenia oryginalnej dekoracji przejścia.

„Wystawa średnicowa” to unikalna szansa poznania warsztatu i codziennej pracy warszawskich architektów połowy dwudziestego wieku.

„Wystawa średnicowa” Przystanek Warszawa Stadion, Arseniusz Romanowicz, Piotr Szymaniak, obiekt oddany do użytku w 1958 r.