Architektura MuratorWydarzeniaX Międzynarodowe Forum Gospodarcze

X Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Rozwój miast jest kluczowym elementem współczesnej gospodarki stąd uwzględnienie problematyki przestrzeni miejskiej na Forum

8 października 2010
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny, Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98
http://forum.gdynia.pl/przestrzen-miejska

Forum Gospodarcze a przestrzeń miejska
Rozwój miast jest kluczowym elementem współczesnej gospodarki. Miasta są ośrodkami intensywnych kontaktów, wymiany gospodarczej i tworzenia innowacji. Dobrze zagospodarowana przestrzeń jest wizytówką miasta i czynnikiem konkurencyjności na „globalnym rynku miejsc”; elementem przyciągającym nowych mieszkańców, inwestorów i turystów. Stąd uwzględnienie problematyki przestrzeni miejskiej na Forum Gospodarczym.

Idea Panelu
Przestrzenie położone nad wodą należą do najbardziej atrakcyjnych obszarów w mieście. Zarówno morze, jak i rzeki, kanały czy położone w mieście jeziora stanowią atrakcyjny element przestrzeni, a rozwój obszarów nadwodnych daje możliwość stworzenia niepowtarzalnych, tętniących życiem, unikalnych miejsc, przyczyniających się do rozwoju miasta na wielu poziomach. Zagospodarowanie terenów, w tym rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, stanowi złożone przedsięwzięcia, które niosą ze sobą wyzwania ekonomiczne, planistyczne, społeczne i projektowe. Tereny nadwodne należą do najatrakcyjniejszych nieruchomości, a przestrzenie publiczne „waterfrontów” budują wizerunek i tożsamość miejsca. W miejscach takich lokują się także często nowe, współczesne funkcje miejskie, takie jak unikalne obiekty kulturalne – galerie, muzea, centra kongresowe – czy strefy komercyjne związane z dziedzinami kreatywnymi.

Przebieg panelu
Celem panelu będzie przedstawienie współczesnych uwarunkowań, możliwości i metod rozwoju atrakcyjnych, dobrze zagospodarowanych obszarów „waterfrontów” tak, by osiągać największe korzyści gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Panel podzielony będzie na trzy bloki tematyczne.
W pierwszym zaprezentowana zostanie uniwersalna, globalna problematyka miejskich obszarów nadwodnych jako procesów rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Drugi skupi się na studiach przypadków i konkretnych zagadnieniach problemowych, w tym na kształtowaniu atrakcyjnej nadwodnej przestrzeni publicznej. Trzeci blok poświęcony będzie aktualnej problematyce polskich miast. Każdy blok będzie składał się z kilku prezentacji oraz dyskusji z pytaniami z sali.

STRESZCZENIA + PRELEGENCI
Pierwszy blok rozpocznie wystąpienie Jasona Priori; szefa londyńskiego biura globalnej firmy EACOM; jednej z największych firm projektowych na świecie. Jason Prior podzieli się z uczestnikami Forum doświadczeniami z projektów takich jak zagospodarowanie terenów olimpijskich na olimpiadę w Londynie w roku 2012; projekty zagospodarowania nabrzeży w miastach Blackpool, Liverpool; a także projektów terenów nadwodnych w Chinach czy Emiratach arabskich. W wystapieniu tym liczymy nie tylko na zaprezentowanie śmiałych projektów, ale także na omówienie procesu, który prowadzi od wizji, po realizację i tworzenie nowych, atrakcyjnych i unikalnych miejsc.

Dr hab. Piotr Lorens przedstawi uwarunkowania zagospodarowania terenów nadwodnych w kontekście globalnych trendów rozwojowych miast. W realiach globalizacji obserwujemy wzrastające dążenie do kreowania i wzmacniania lokalnej tożsamości, wyrażanej m.in. w specyficznej architekturze. Jednocześnie przestrzenie publiczne stają się coraz częściej areną rozwoju życia publicznego miasta, w tym wydarzeń i imprez. W związku z tym przestrzenie te coraz częściej goszczą różnego rodzaju imprezy o charakterze rozrywkowym lub artystycznym, często stanowiących przedmiot promocji miasta oraz dumy jego mieszkańców. Przestrzenie te oraz związane z nimi aktywności miejskie decydują coraz częściej o wizerunku całych miast, a tym samym przyczyniają się do kształtowania konkurencyjnej pozycji tych miast.

W trzecim wystąpieniu Thomas Hattig z firmy LandProp Services omówi rolę Waterfrontów jako części spójnego i odpowiedzialnego rozwoju tkanki miejskiej
W drugim bloku zaprezentowane zostaną doświadczenia m.in. z Francji i Irlandii, oraz szerg szczegółowych zagadnień związanych z kstałtownaiem terenów nadwodnych, takich jak problematyka proekologicznego kształtowania terenu, czy łączenia funkcji miejskich i funkcji portowych.

Trzeci blok poświęcony będzie aspiracjom i planom polskich miast; ze szczególnym uwzględnieniem trójmiasta i samej Gdyni. Zaprezentowane zostaną doświadczenia ze strony deweloperów i projektantów. Przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przedstawi aktualne projekty i plany rozwoju Śródmieścia Gdyni, w tym m.in. zagospodarowanie terenów popartowych ; Forum Kultury – zespołu nowych obiektów u nasady Mola Południowego, obejmującego Teatr Miejski, Mediatekę i Galerię Miejską. Przedstawione zostaną aktualne działania planistyczne. Przedstawione zostanie szereg najnowszych projektów dotyczących przestrzeni nadwodnych, w tym zwycięski projekt konkursowy Muzeum II Wojny Światowej autorstwa biura Kwadrat.

Najważniejszym celem panelu obok przekrojowego przedstawienie problematyki kształtowania przestrzeni nadwodnych jest umożliwienie nawiązania kontaktów i wskazanie zainspirowanie uczestników do dalszej współpracy. Każda sesja zakończona będzie dyskusją z możliwością zadawania pytań prelegentom. Główną wartością spotkania będzie wymiana opinii i poglądów, oraz inspiracja dla przedstawicieli władz miast i biznesu.

fotka z /zdjecia/forum_art.jpg
Zespół hotelowo-usługowy przy skwerze Kościuszki w Gdyni W dwuetapowym konkursie inwestorskim na projekt nowych budynków przy skwerze Kościuszki w Gdyni zwyciężyła pracownia Bedra Cichosz Architekci. Laureaci zaproponowali autorską interpretacją gdyńskiego modernizmu, projektując zespół o dwóch odmiennych obliczach.
Zespół mieszkaniowo-usługowy Yacht Park w Gdyni Głębokie podcięcie parterów, wysunięcie zadaszeń tarasów i panoramiczne przeszklenia Yach Parku przywodzą na myśl luksusowe wycieczkowce – o nowej realizacji biura Arch-Deco pisze Małgorzata Skrzypek-Łachińska.
Waterfront w Gdyni według JEMS Architekci: rusza przebudowa terenów przy Nabrzeżu Prezydenta Konkurs na projekt drugiego etapu inwestycji Gdynia Waterfront, realizowanej pomiędzy Sea Tower a skwerem Kościuszki, JEMS Architekci wygrali jeszcze w 2015 roku. Spółka Vastint Poland, która konkurs zorganizowała, zapowiada obecnie realizację przedsięwzięcia.
Apartamentowiec Plac Kaszubski w Gdyni W Gdyni rozpoczyna się realizacja kolejnego apartamentowca o formie nawiązującej do międzywojennej architektury miasta. Budynek zaprojektowała pracownia Arch-Deco.
Dzień Dobry Lody: lodziarnia w Gdyni projektu Studio Turbo W zabytkowym domu wójta Radtkego w śródmieściu Gdyni powstała lodziarnia Dzień Dobry Lody. Za projekt aranżacji lokalu odpowiada Paulina Kisiel ze Studio Turbo.
UrbanLab Gdynia szuka pomysłów na miasto! UrbanLab Gdynia ogłasza nabór do drugiej edycji programu Pomysł na Miasto. Poszukiwane są koncepcje mikroinnowacji odpowiadających na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu w mieście.