fotka z /zdjecia/zielony_efekt.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury

Zielony efekt

2009-10-05 2:00

Kontekst historyczny oraz zagadnienia planowania i funkcjonowania zieleni w miastach były punktem wyjścia do dyskusji dotyczących koncepcji dla Warszawy.

8 października, godz. 18.00PALMIARNIA UL. BIAŁY KAMIEŃ 4 (U ZBIEGU WOŁOSKIEJ I RAKOWIECKIEJ) WSTĘP WOLNY!

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaprasza na podsumowanie Zielonych debat. W lecie 2009 roku dyskutowaliśmy o zielonych przestrzeniach Warszawy. Odbyło się pięć debat, które dostarczyły wiedzy o historii, współczesnych tendencjach i problemach rozwoju terenów zieleni w Warszawie, pozwoliły ich uczestnikom na zrozumienie różnorodnych uwarunkowań zarządzania tymi terenami, a także wskazały kierunek dalszych poszukiwań płaszczyzny współdziałania głównych „aktorów” gry o zieleń, która toczy się w ramach gry o miasto, gry o Warszawę.

Na podstawie stanowisk i poglądów przedstawionych przez zaproszonych naukowców, artystów, architektów, urbanistów oraz przedstawicieli władz miasta, a przede wszystkim, dyskusji która miała miejsce po ich wystąpieniach Profesor Barbabra Szulczewska sformułowała kilka rekomendacji, skierowanych przede wszystkim do władz miasta i organizacji działających na rzecz miasta, związanych z ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego.

Rekomendacje i wnioski z debat będą punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach planowania terenów zieleni w Warszawie.W panelu udział wezmą: Profesor Barbara Szulczewska (SGGW) oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządu Terenów publicznych, Zarządu Oczyszczania Miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych.

Informacja o cyklu: http://um.warszawa.pl/konsultacjespoleczne/?id=zielone_debaty

Prowadzenie - Andrzej Kassenberg (Instytut na Rzecz Ekorozwoju)Organizator – Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy przy wsparciu merytorycznym Biura Ochrony ŚrodowiskaPartner – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa WiejskiegoKontakt – Marta Trakul, mtrakul@um.warszawa.pl, (22) 338 71 18


DEBATY

Śniadanie na Wiśle (barka „Wisława” przy Syrence Warszawskiej)/ godzina 12.00 – 14.00, 18.07.2009Temat: Dlaczego Anglicy chodzą po trawie? Historia zieleni w Europie. Zielone koncepcje dla Warszawy.Dyskusja: Znaczenie parków historycznych dla współczesnych mieszkańców. Czy jest potrzeba wprowadzania nowych funkcji np. wypoczynkowych do parków historycznych? Dlaczego Anglicy chodzą po trawie? Zwierzęta w parkach zabytkowych (sprzątanie po zwierzętach).

Śniadanie na trawie na Kępie Potockiej/ 25.07.2009Temat: Łąki w środku miasta?Dyskusja: Drzewo dla ulicy, ulica dla drzewa. Jak dbać o zieleń w mieście? Łąki w centrum miasta? Czyli czym jest pielęgnacja zieleni w przestrzeni publicznej? Czy należy wymieniać drzewostan?

Śniadanie na trawie w Parku Bródnowskim/ 22.08.2009Temat: Zieleń jako przestrzeń działań twórczych. Park Rzeźby w Parku Bródnowskim. Sztuka poza murami muzeum.Dyskusja: Pomniki czy rzeźby? Jaka sztuka w przestrzeni publicznej? Grodzenie parków.

Śniadanie na trawie na Zieleńcu przy ul. Frascati/ 29.08.2009Temat: Mniej niż park, więcej niż trawnik. Gdzie jest i jaka jest zieleń miejska poza parkami? Cmentarze, zieleńce, „ogródki piwne”, stragany kwiatowe, działki w mieście, zielone dachy, „ogrody wertykalne”.Dyskusja: Na czym polega projektowanie zielonych przestrzeni w mieście. Czy parki są „nudne”? Jakiego rodzaju kontaktu z przyrodą potrzebujemy w mieście? Czy cmentarz może być parkiem?

Śniadanie na dachu. Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej/ 12.09.2009Temat: Po co nam parki? Aktywność w parku, a jego urządzenie. Projektowanie aktywności. Place zabaw, boiska, szachy, meble parkowe, skate parki, ścieżki rowerowe. Czy w parku można jeździć na rowerze?Dyskusja: Czy przestrzeń dla aktywności (program funkcjonalny) parków jest zgodny potrzebami? Co ludzie chcą robić w parkach i czy mają do tego warunki?Aktywność dla mieszkańców - „Graj w zielone!”. Po debacie gry i zabawy.

Kolacja na trawie – Agrykola/19.09.2009Finał: podsumowanie, prezentacja wniosków i raportu z debaty.Prezentacja: Jakość życia na osiedlach, a tereny zielone. System przyrodniczy i projektowanie terenów zielonych.Pokaz „zielonych” filmów – kino letnie.