Architektura MuratorWydarzeniaZrównoważona architektura i budownictwo: webinar PM Academy

Zrównoważona architektura i budownictwo: webinar PM Academy

W ramach PM Academy firma Project Management zaprasza na kolejny webinar z cyklu „Zrównoważona architektura i budownictwo”. Tym razem na temat zarządzania ryzykiem środowiskowym w procesie inwestycyjnym. „Architektura-murator” jest patronem medialnym spotkania.

Zrównoważona architektura i budownictwo: webinar PM Academy

Najnowszy webinar PM ACADEMY z cyklu „Zrównoważona architektura i budownictwo” odbędzie się we wtorek 16 czerwca o godz. 16.00 na platformie MC TEAMS. Tym razem uczestnicy rozmawiać będą o tzw. ryzykach środowiskowych.

W programie spotkania prezentacja Lidii Skąpskiej, Chief Environmental w firmie WSP Polska, świadczącej usługi projektowe i doradcze w dziedzinie infrastruktury i budownictwa oraz Kai Sawickiej z PM Group, zajmującej się realizacją w imieniu inwestora wszystkich wymagań niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę. Prelekcja  Lidii Skąpskiej poświęcona będzie m.in. przeciwdziałaniu ryzykom środowiskowym, Kai Sawickiej wyzwaniom związanym z uzyskaniem decyzji środowiskowych i innych pozwoleń „sektorowych”. Rejestracja poprzez platformę Evenea.

Lidia Skąpska, absolwentka międzywydziałowych studiów ochrony środowiska na Uniwersytecie Warszawskim oraz geologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada uprawnienia hydrogeologiczne kategorii V nr V-1628 oraz geologiczne kategorii XI nr XI-021. Od 10 lat zajmuje się wykonywaniem ocen środowiskowych na potrzeby raportów oceny oddziaływania na środowisko, ocenami stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego i projektami rekultywacji oraz przeprowadzeniem audytów due diligence zarówno dla terenów komercyjnych jak i przemysłowych (m.in. baz i stacji paliw).

Kaja Sawicka, absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, specjalizująca się w ochronie środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobywała w dużych firmach z sektora gospodarki odpadami.
Od 2019 roku w ramach Project Management Group rozwija dział PM Predevelopment.