Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Zrównoważone prawo – obecne regulacje prawne w obliczu przyszłych zmian narzuconych prawem unijnym

2011-08-30 2:00

Co kryje się pod pojęciem zrównoważone prawo? Jakie zmiany zostaną narzucone prawem unijnymi? Co będzie to oznaczać dla rynku budowlanego? Kolejne, IV spotkanie robocze w ramach projektu „Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej”.

7 września 2011, godz. 9.30 Sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza w siedzibie Fundacji Batorego ul. Sapieżyńska 1OA, Warszawa

Zrównoważone prawo to temat nie tylko dla prawników. Są to kwestie ważne dla wszystkich na rynku budowlanym. Podczas spotkań i paneli dyskusyjnych, motywem przewodnim będzie zrównoważona inwestycja w świetle przepisów prawa, zwłaszcza w kontekście koniecznych zmian w przepisach krajowych, narzuconych przepisami unijnymi, w tym w szczególności dyrektywą UE. Zaproszeni specjaliści poruszą temat w jakich obszarach nastąpią zmiany i jakie znaczenie będzie to miało dla inwestorów i rynku budowlanego. Na konferencji pojawią się także zagadnienia na ile zrównoważone inwestycje będą bardziej opłacalne. Przyjrzymy się jak wygląda obowiązujące prawo i ryzyka prawne związane z realizacją zrównoważonej inwestycji obecnie. Poszukamy także odpowiedzi na pytanie jakie szanse i zagrożenia stwarzają zmiany. Przedstawiając sytuację Polski na tle innych krajów Europy omówione zostaną nowe uregulowania prawne i co oznaczają dla uczestników rynku budowlanego oraz jak państwo może pomóc w realizacji założeń dyrektywy i zrównoważonej inwestycji (dofinansowania, kredyty, ulgi podatkowe). Zapytamy czy prościej jest dostać pozwolenie na budowę jeżeli jest to projekt zrównoważony. Czy łatwiej będzie sprzedać obiekt zbudowany zgodnie z nowymi założeniami energooszczędności, a także czy przepisy będą przewidywały kary za niestosowanie się do zaleceń drektywy. Będziemy rozmawiać o sytuacji w Polsce dziś i scenariuszach przyszłych zmian. Posłuchamy opinii ekspertów na temat wzrostu popytu na energooszczędne materiały zgodne z przepisami unijnymi.

W panelach głos zabiorą prawnicy, architekci, inwestorzy, deweloperzy i przedstawiciele firm budowlanych oraz władz miasta.

Inicjatorem projektu jest RD bud. Partnerami seminarium: Pilkington Polska, PwC, Certo Kancelaria Prawna. M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp.k., Aga Light (Grupa Luxiona) oraz Buro Happold Polska. Paronat medialny: Puls Biznesu, Architektura-murator, Inwestycje Budowlane - Murator, portal informacyjny Murator PLUS; Ecomanager, Biznes i Ekologia oraz portal urbanistyka.info.pl

Liczba miejsc ograniczona, decuduje kolejność zgłoszeń. Udział w spotkaniu bezpłatny. Zgłoszenia pod adresem office@bluvine.pl do 05.09.2011.


Więcej informacji: www.prospectsinpoland.com

fotka z /zdjecia/partnerstwo_04(2).jpg

i

Autor: Archiwum Architektury