ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
III EDYCJA 1989-1999
ARCHITEKTURA  POLSKI

III edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE ogłoszona została we wrześniu 1997 roku. Po dwóch pierwszych edycjach, poświęconych wyłącznie architekturze Warszawy,  „Architektura-murator” przygotowała edycję ogólnopolską dotyczącą realizacji z lat 1989-1999, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Międzynarodowej Unii Architektów Sary Topelson de Grinberg.

O tytuły najlepszych budynków wzniesionych w latach 1989-1999 ubiegały się obiekty z Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Szczecina, Wrocławia i Warszawy - miast, których ówczesne władze samorządowe wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w konkursie. W każdym z miast odbywała się najpierw lokalna edycja pod patronatem władz miasta. Łącznie zgłoszone zostały 772 realizacje, w tym 356 obiektów użyteczności publicznej, 295 budynków wielorodzinnych i 109 domów jednorodzinnych.
Komisje w każdym z miast wybrały najlepsze realizacje, które zakwalifikowane zostały do etapu ogólnopolskiego. Mieszkańcy głosowali w towarzyszącym konkursowi plebiscycie na Ulubieńców Miast

Na przełomie listopada i grudnia 1999 roku ogłoszono wyniki etapów lokalnych, czemu w każdym z miast towarzyszyła ceremonia wręczenia nagród oraz wystawa wszystkich zgłoszonych prac.

Gala finałowa III, ogólnopolskiej edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE odbyła się 23 marca 2000 roku w gmachu warszawskiego Centrum Giełdowego, które w tym dniu, dla celów konkursu zostało po raz pierwszy udostępnione publicznie.

Nagrody Główne architektom i inwestorom wręczył Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Buzek.

Najlepszy budynek użyteczności publicznej 1989-1999
Najlepszy budynek mieszkalny wielorodzinny 1989-1999
Najlepszy dom jednorodzinny 1989-1999

Ponadto przyznane zostały nagrody:

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: za najlepszy obiekt użyteczności publicznej finansowany ze środków publicznych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: za najlepszą modernizację zabytkowego obiektu
Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych: za obiekt o charakterze sakralnym
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast: za rozwiązania architektoniczne budynków mieszkalnych o umiarkowanej wysokości czynszu
oraz
Mecenasa konkursu, firmy Cityboard Media: za obiekt będący przykładem udanego połączenia nowoczesnej architektury z zabytkową zabudową placu

Wszystkie 772 zgłoszone budynki zaprezentowane zostały na wystawie pokonkursowej


Organizator: miesięcznik „Architektura-murator”
Współorganizacja: Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, „Gazeta Wyborcza”
Patronat: Prezydent Międzynarodowej Unii Architektów, Sara Topelson de Grinberg
Mecenas Konkursu: firma Cityboard Media
Główny sponsor: Polfloat Saint Gobain
Sponsorzy: Alcro-Beckers, Stema, Tarkett-Sommer, Bank Handlowy w Warszawie SA, Partek-Paroc, Henkel Bautechnik, Ventra Clima
Partnerzy Konkursu: Centrum Giełdowe SA, ARGE BUDYNKU GIEŁDY BUDKOR - PORR SA S.C.PORR POLSKA SA, BUDKOR SA
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. Nagroda główna, statuetka autorstwa profesora Adama Myjaka
Statuetka wręczana laureatom konkursu Życie w Architekturze wg projektu prof. Adama Myjaka