Architektura MuratorŻycie w Architekturze2015Najczęściej zadawane pytania

1. Czy jedna pracownia może zgłosić więcej niż jedną realizację w danej kategorii?

Tak. Nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń.

2. Czy jako autorzy możemy zgłosić osobno wnętrza i osobno budynek, jeśli dotyczą tej samej realizacji?

Tak. Jeśli pracownia zaprojektowała zarówno budynek, jak i jego wnętrza, może zgłosić je osobno w kategoriach: Najlepszy Budynek Użyteczności Publicznej oraz Najlepsze Wnętrze Użyteczności Publicznej

3. Czy można załączyć wizualizacje projektu?

Nie. Zgłoszenie może zawierać jedynie zdjęcia przedstawiać stan rzeczywisty (niedopuszczalne są również fotomontaże i kompilacje kilku ujęć).

4. Jakiego rodzaju wnętrza należy rozumieć przez „wnętrza użyteczności publicznej”?

Na potrzeby konkursu Organizator określił, że w kategorii Najlepsze Wnętrze Użyteczności Publicznej zgłaszane mogą być zarówno wnętrza obiektów kultury, obiektów edukacyjnych czy biurowych, jak i wnętrza sklepów, restauracji czy hoteli. Kategoria nie obejmuje jedynie prywatnych wnętrz mieszkalnych – domów i zespołów jedno- i wielorodzinnych.