APPA Jan Pudło

APPA Jan Pudło

Jan Pudło, absolwent WA PŚl w Gliwicach (dyplom 1982), zawodowe doświadczenie zdobywał przez osiem lat w biurze Inwestprojekt Katowice. W 1991 roku założył w Świętochłowicach własną pracownię APPA – Jan Pudło, w ramach której realizuje, głównie na terenie Śląska, projekty budynków mieszkaniowych, przemysłowych (m.in. dwa zespoły budynków socjalnych w Rudzie Śląskiej, 2005, 2006) oraz rewaloryzacje obiektów i terenów zabytkowych, m.in. rynku w Koziegłowach (1999 i 2009), parku historycznego we Włodzieninie (2009) oraz średniowiecznych murów miejskich i zamku w Będzinie.

Autorska Pracownia Projektowania Architektury
Jan Pudło
ul. Moniuszki 3/8
41-605 Świętochłowice
tel. 32 2453961
fax 32 2453961
e-mail: [email protected]
www.appa.biz.pl

Nasi architekci

Jan Pudło