Archistudio

Archistudio

Archistudio zostało założone w 1992 roku przez Małgorzatę Pilinkiewicz i Tomasza Studniarka. W 1995 roku w konkursie Architektura Roku Województwa Katowickiego otrzymali oni nagrodę Młodego Twórcy, która wyróżnia liczących się architektów młodego i średniego pokolenia z tego regionu. Klasę udowodnili, realizując w Bytomiu dom jednorodzinny o wydłużonym kształcie i neomodernistycznych formach („A-m” 2/00). Przez kilka lat projektowali głównie domy, rezydencje, wnętrza i rozbudowy oraz średniej wielkości obiekty publiczne czy komercyjne jak siedziba firmy Partex w Katowicach („A-m” 1/97, 3/00). Dzięki zwycięstwom w konkursach zrealizowali budynki sądów w Katowicach (2009), Radzyniu Podlaskim (2011), Koninie (2012), Siemianowicach Ślaskich (2013) oraz modernizację budynku Maneżu, Storczykarni i Kasyna przy Zamku w Łańcucie (2011). W trakcie realizacji jest budowa Gminego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Tomasz Studniarek jest obecnie w Prezydium Zarządu Głównego SARP. Małgorzata Pilinkiewicz w kadencji 2014-2018 pełni funkcję Przewodniczącej Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów.

Archistudio
ul. Jordana 14/9
40-043 Katowice
tel. 32 7573858
fax 32 251 14 15
e-mail: archistudio@archistudio.pl
www.archistudio.pl

Nasi architekci

Małgorzata Pilinkiewicz

Tomasz Studniarek