Arkon Jan Kabac

Arkon Jan Kabac

Architekt Jan Kabac, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, od ponad 40 lat czynnie uprawia zawód projektanta, przez kilkanaście lat zdobywał zawodowe doświadczenie w tamtejszym Miastoprojekcie a od roku 1995 w ramach własnej pracowni ARKON. Wśród jego dotychczasowych realizacji ważne miejsce zajmują budowle sakralne: cerkiew św. Ducha w Białymstoku, cerkiew św. Jana w Hajnówce, Prawoslawna Katedra Wojska Polskiego w Warszawie, cerkiew św. Jana Teologa w Bialymstoku. Dorobek pracowni obejmuje także liczne obiekty użyteczności publicznej, m.in. szkołę podstawową w Ciechanowcu, Urząd Skarbowy w Bielsku Podlaskim, Muzeum Pamięci Sybiru w Bialymstoku, obiekty komercyjne i przemysłowe takie jak budynki dla firm APS, MASTERPRESS, AMIX wszystkie w Bialymstoku. Szczególną pozycję w dorobku projektowym zajmują zrealizowane obiekty dla szkolnictwa wyższego, m.in. Akademickie Centrum Sportu Politechniki Białostockiej, Akademickie Centrum Sportowe Uniwersytetu w Bialymstoku, Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Bialymstoku, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży, Aula Dydaktyczno-Widowiskowa Uniwersytetu w Bialymstoku. Architekt łączy od wielu lat praktykę zawodową z pracą dydaktyczną na WAPB, umożliwiając wielu studentom i absolwentom poznanie realnego warsztatu projektowego.

Arkon Jan Kabac
ul. Czarna 4/1
15-395 Białystok
tel. 85 7328118
fax 85 7328118
e-mail: [email protected]

Nasi architekci

Jan Kabac