B'ART Atelier

B'ART Atelier

Warszawska B’ART. Pracownia Architektury Urbanistyki i Wnętrz Bartłomiej Biełyszew, założona przez Bartłomieja Biełyszewa, zasłynęła w latach 90. współautorstwem rekonstrukcji północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie. Przed wrześniem 1939 roku przestrzeń ta, stanowiąca przedpole monumentalnego gmachu Teatru Wielkiego, była salonem miasta. Po wojnie została tylko częściowo zrekonstruowana. Pod koniec XX wieku odbudowano ratusz, kamienice i dawny kościół św. Andrzeja. Ten ostatni to także dzieło Bartłomieja Biełyszewa (we współpracy z Leszkiem Klajnertem). Ukończona w 1999 roku rekonstrukcja była wierna oryginałowi w przypadku klasycystycznej fasady, którą odtworzono zgodnie z pierwotnym projektem Aignera. Jednak za palladiańskim frontem zbudowano już wnętrze współczesne, jedynie w duchu klasyczne. Trójnawowa świątynia stała się kościołem środowisk twórczych. Biełyszew jest również autorem umieszczonej tam płaskorzeźby Drogi Krzyżowej. Specjalizacją pracowni stało się projektowanie na zrębie historycznych gmachów. Biuro zrealizowało luksusowy biurowiec Ufficio Primo, który powstał w dawnym gmachu Prezydium Rządu przy ul. Wspólnej w Warszawie. Biurowiec z 1952 roku zaprojektował Marek Leykam, który w dobie socrealizmu brawurowo nawiązał do pałaców florenckich. Projekt modernizacji wydobył urodę obiektu, w tym jego imponujące okrągłe atrium otoczone pięcioma kondygnacjami odkrytych galerii, wraz z przykrywającą go kopułą ze świetlikami. Biurowiec ukończono w 2012 roku. W tym samym czasie został oddany do użytku inny projekt pracowni – kompleks biurowy Aurus przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Tworzą go dwa 10-kondygnacyjne budynki, których bryły przypominają rozwarte książki.

B'ART
Pracownia Architektury Urbanistyki i Wnętrz
Bartłomiej Białyszew
ul. Myśliwiecka 18/1
00-459 Warszawa
tel. 22 6228082
fax 22 6228083
e-mail: [email protected]
www.bart.waw.pl

Nasi architekci

Bartłomiej Biełyszew