Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych

Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych

Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych AiB, prowadzone przez Zdzisława Kostrzewę (dyplom WA PW 1956), powstało w Warszawie w 1990 roku. Od tego czasu zrealizowało wiele projektów budynków publicznych i komercyjnych (hotele, biurowce, centra handlowe) oraz obiektów infrastruktury komunikacyjnej: od stacji metra Ratusz („A-m” 3/04) i Marymont („A-m” 5/07) po tunele metra, drogi i oczyszczalnie ścieków.

Biuro Projektów Architektonicznych i Budowlanych
AiB
sp. z o.o.
ul. Grzybowska 39
00-855 Warszawa
tel. +48 022 652 32 69
fax +48 022 652 32 71
e-mail: aib@aib-aib.pl
www.aib-aib.pl

Nasi architekci

Zdzisław Kostrzewa