DiM'84

DiM'84

Czesław Bielecki (dyplom WA PW 1973) w latach 70. był zdecydowanym krytykiem modernistycznej urbanistyki i jej totalnych rozwiązań (Ciągłość w architekturze, „Architektura” 3-4/78). Współzałożyciel jednej z pierwszych prywatnych pracowni architektonicznych w komunistycznej Polsce DiM’84 Dom i Miasto. W 1996 roku podsumował swoje teorie w książce „Gra w miasto” oraz w planie Nowe idee dla Warszawy – pierwszej spójnej wizji dla stolicy po upadku komunizmu („A-m” 10/96). W książce „Więcej niż architektura. Pochwała eklektyzmu” pokazał, jak w swoich realizacjach dostosował retorykę architektury do tematu i miejsca. Ważniejsze realizacje: gmach TVP w Warszawie, siedziba operatora PSE w Konstancinie-Bielawie, hotel SPA w Sopocie, stacja Radegast i pomnik Polaków Ratujących Żydów w Łodzi. Czesław Bielecki jest również autorem projektu SocLandu – Muzeum Pamięci Komunizmu w Pałacu Kultury i Nauki oraz rozbudowy ogrodów Zamku Królewskiego ponad Wisłostradą. Działacz opozycji, w stanie wojennym założyciel wydawnictwa CDN, w latach 1997-2011 poseł na Sejm. W 1977 roku uczestniczył w Biennale Dysydentów w Wenecji, a w roku 1991 w Biennale Architektury w Wenecji.

DiM'84
Dom i Miasto
ul. Villardczyków 8/7
02-793 Warszawa
tel. +48 22 622 01 62
22 625 43 32
22 621 48 06
fax (+48) 22 625 43 83
Właściciel: Czesław Bielecki
tel. (+48) 604 456 333
e-mail:dim@dim.com.pl
www.dim.com.pl

Nasi architekci

Czesław Bielecki