SRDK Architekci Studio Śródka

SRDK Architekci Studio Śródka

Pracownia SRDK Architekci Studio Śródka prowadzona jest przez Dorotę Jarodzką-Sródkę i Kazimierza Śródkę od 1986 roku – początkowo jako Studio Projekt. W portfolio pracowni znajduje się wiele zrealizowanych inwestycji, w tym Lofty Platinum, Ogrody Hallera, Olimpia Port, centrum sztuki Piekarnia Wrocław, biurowiec City Forum czy instalacja miejska Pociąg do nieba. Architekci konsultowali i opracowywali również wiele wrocławskich projektów planistycznych jak Planty Racławickie, Nowe Żerniki, Jagodno czy zespół Dworca Świebodzkiego.

SRDK Architekci Studio Śródka
ul. Traugutta 45
50-416 Wrocław
tel. 48 532 040 390
e-mail: biuro@srdkstudio.com
srdkstudio.com

Nasi architekci

Dorota Jarodzka-Śródka

współzałożycielka

Kazimierz Śródka

współzałożyciel