Co się projektuje

2021-05-25 14:32

Przegląd najciekawszych projektów i opracowań konkursowych, w tym miesiącu Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP, Ostrowscy Architekci, SUD Architekt Polska, xystudio, Rysy Architekci oraz UGO Architecture.

Nowy Ratusz w Łodzi

W konkursie na projekt nowej siedziby Urzędu Miasta Łodzi I miejsce zajęło konsorcjum biur Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP.

Konkurs na projekt nowego ratusza zorganizowało Biuro Architekta Miasta. Obiekt zaplanowano w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu EC-1 oraz dworca Łódź Fabryczna na terenie tzw. Nowego Centrum, w obrębie ulic Kieślowskiego, Hasa i Rodziny Scheiblerów. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie budynku biurowego o powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 18 tys. m² wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. W gmachu należało przewidzieć m.in. strefę obsługi mieszkańców, sale konferencyjne i gabinety prezydentów, a także przestrzeń przeznaczoną na działalność komercyjną.

Nowy Ratusz w Łodzi

i

Autor: serwis prasowy Jury doceniło m.in. nawiązanie do historycznego ratusza na placu Wolności oraz wyraźne zdefiniowanie kształtu rynku Nowego Centrum Łodzi

Zwyciężyło konsorcjum biur Draft, Lumioo, Projekt Officyna i AMP – Architekt Michał Piech. W naszej propozycji w szczególności chcieliśmy uwzględnić symboliczne nawiązania do tożsamości architektonicznej i historycznej miasta. Jednocześnie staraliśmy się, aby zaproponowany język formalny był zrozumiały i prosty. Do realizacji pomysłu zastosowaliśmy rozwiązanie, będące w naszej opinii najbliższą przyszłością budownictwa – prefabrykację – tłumaczą autorzy. Wśród odniesień do łódzkiego dziedzictwa architekci wymieniają m.in. ceglaną kolorystykę elewacji z żelbetowych lub ceramicznych żyletek na stalowej podkonstrukcji i szedowe przeszklenia holu głównego. Zaproponowali obiekt składający się z bryły nowego urzędu miasta, wieży przeznaczonej na cele komercyjne oraz nadwieszonego skrzydła mieszczącego sale Rady Miasta. Nowy ratusz ma być realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Do PPP miasto wniesie teren, a partner kapitał na sfinansowanie inwestycji.

Projekt konkursowy: 2021

Nowy Ratusz w Łodzi

i

Autor: serwis prasowy Architekci zaproponowali m.in. połączenie poziomu 0 dworca z wejściem na Rynek Kobro

Gmach prokuratury w Katowicach

Pracownia Ostrowscy Architekci zwyciężyła w konkursie na nową siedzibę prokuratury w Katowicach.

Konkurs na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Katowicach zorganizował lokalny oddział SARP. Zadaniem uczestników było opracowanie koncepcji obiektu wraz z zagospodarowanie terenu w obrębie ulic Gliwickiej oraz Trasy Nikodema i Józefa Reńców. Na działce o powierzchni blisko 3,5 ha należało zaplanować gmach mieszczący siedziby sześciu różnych prokuratur: okręgową, regionalną, cztery rejonowe, a także Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Za najlepszą jury uznało pracę biura Ostrowscy Architekci. Projektanci zaproponowali zespół dwóch identycznych pięciokondygnacyjnych obiektów z zielonymi dziedzińcami i dodatkowym, wspólnym patio pośrodku. Jako inspiracja do sposobu kształtowania tektoniki posłużył im symbol graficzny paragrafu. Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą modułów, które tworzą jedną całość z trzema wydzielonymi „wnętrzami”. Przyjęta zasada pozwoliła na opracowanie kilku segmentów odwróconych względem siebie i umieszczonych jeden nad drugim, dzięki czemu tworzą zielone wnętrza urbanistyczne, otwarte w różnych kierunkach, pozwalające na ich doświetlenie i przewietrzanie – tłumaczą autorzy.

Projekt konkursowy: 2021

Gmach prokuratury w Katowicach

i

Autor: serwis prasowy Czerń prokuratorskiej togi z czerwonymi akcentami autorzy przenieśli na kompozycję elewacji z dwukolorowych lameli

Zespół mieszkaniowo-biurowy w Poznaniu

Na terenie dawnych koszar na poznańskim Łazarzu powstanie zespół mieszkaniowo-biurowy. projektu SUD Architekt Polska.

Zespół planowany jest na 5,5-hektarowym terenie dawnych koszar przy ul. Matejki. Za realizację przedsięwzięcia odpowiadają firmy BPI Real Estate Poland i Revive, które właśnie rozstrzygnęły zamknięty konkurs na projekt założenia. Zdaniem organizatorów, koncepcja pracowni SUD najlepiej eksponowała zachowane obiekty historyczne. Cały zespół zostanie podzielony na trzy części: biznesową od strony ul. Grunwaldzkiej, mieszkalną od strony ul. Matejki oraz zabytkową od ul. Ułańskiej. Projekt przewiduje ponadto urządzenie ogólnodostępnego parku. Poszczególne budynki zostaną wkomponowane w ogrody i parki, które będą w pełni otwarte dla wszystkich mieszkańców – mówi Jocelyn Fillard, partner w SUD Polska. Zespół będzie realizowany w trzech etapach.

Zakończenie realizacji: 2029

Zespół mieszkaniowo-biurowy w Poznaniu

i

Autor: serwis prasowy W części mieszkalnej przewidziano głównie lokale w standardzie podwyższonym oraz premium

Centrum Aktywności w Warszawie

Na warszawskiej Ochocie powstanie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej według projektu biura xystudio.

Budynek Centrum Aktywności Międzypokoleniowej zaplanowano przy ul. Korotyńskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Fortu Szcza. W dwukondygnacyjnym pawilonie znajdzie się dom dziennego pobytu przeznaczony dla 100 seniorów, ośrodek dla osób z niepełnosprawnościami na 40 miejsc, dom dziecka dla 14 wychowanków i sześciooddziałowy żłobek dla 150 dzieci.

Centrum Aktywności w Warszawie

i

Autor: serwis prasowy Aby uchronić jak najwięcej istniejących drzew, teren rekreacyjny zaprojektowano z poszanowaniem zastanych różnic poziomów

Idea łączenia pokoleń przeciwstawia się wykluczeniu społecznemu. Wspólny budynek sprawi, że tak różne grupy społeczne będą miały szansę się spotkać, współdziałać, a przede wszystkim poznać – mówi Dorota Sibińska z xystudio, które wygrało przetarg na projekt obiektu. Na poziomie parteru architekci przewidzieli m.in. placówkę dla seniorów. Rozplanowali tu obszerny hol z recepcją i windą, kawiarnię ze sceną i letnim tarasem, stołówkę, niezbędne pomieszczenia administracyjne, a nawet mały zakład fryzjerski. Na piętrze znalazły się sale terapii indywidualnej i grupowej, sale rekreacji ruchowej z dostępem do tarasów na dachu i pokoje odpoczynku. Na parterze, w niezależnej części, zlokalizowali także dom dziecka. Powstanie tu siedem dwuosobowych pokoi dla wychowanków w wieku od 10 do 18 lat, a także wspólny salon, jadalnia z wielkim stołem i kuchnia, w której podopieczni sami będą mogli przygotowywać sobie posiłki. Dla osób z niepełnosprawnościami zaprojektowano sale terapeutyczne, gimnastyczne, sensoryczne, pracownię plastyczną i – jak podkreślają autorzy – bardzo ważną w terapii pracownię kulinarną wraz z jadalnią. Ostatnia cześć, granicząca z parkiem, przeznaczona jest na żłobek.

Rozpoczęcie realizacji: 2021

Centrum Aktywności w Warszawie

i

Autor: serwis prasowy Budynek będzie dysponował rozległymi zielonymi tarasami i dachami, a niektóre ściany pokryją pnącza

Modernizacja zajezdni Chocianowice w Łodzi

Projekt przebudowy historycznych obiektów w Chocianowicach opracowało biuro Rysy Architekci.

Zajezdnia usytuowana jest w południowej części miasta, w dzielnicy Górna. Pierwsze tramwaje wyruszyły stąd już w 1901 roku. Obecnie, w ramach projektu „Tramwaj dla Łodzi”, zakładającego m.in. przebudowanie i wybudowanie 11 km torowisk, zajezdnia zostanie zmodernizowana. Projekt na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich opracowało biuro Rysy Architekci. Autorzy zaproponowali nie tylko przywrócenie ceglanych elewacji historycznej remizie tramwajowej, ale też wymianę całej technologii i instalacji wewnętrznych oraz wzniesienie od północy zupełnie nowej hali warsztatowej. Dawny budynek administracyjny zyska z kolei nową elewację wykonaną z blachy na rąbek stojący. Wbrew specyficznej funkcji obiektu, zabytkową halę potraktowano jakby miała stanowić komponent rewitalizowanej miejskiej tkanki – tłumaczy Rafał Sieraczyński z pracowni Rysy Architekci. Projekt zakłada więc przede wszystkim odtworzenie pierwotnej formy budynku i detali. Ponadto pojawią się stylizowane bramy wjazdowe i stolarka okienna, a hala zostanie przekryta szeregiem wyeksponowanych we wnętrzu dźwigarów z drewna klejonego.

Zakończenie realizacji: 2023

Modernizacja zajezdni Chocianowice w Łodzi

i

Autor: serwis prasowy Inwestycja obejmie również realizację portierni, nowego przystanku i przebudowę torowisk

Plac Wolności w Poznaniu

W konkursie na koncepcję tymczasowego zagospodarowania placu Wolności zwyciężyło biura UGO Architecture.

Konkurs na sezonowe zagospodarowanie placu ogłosiła Estrada Poznańska, która od 2013 roku jest administratorem tego miejsca, organizując tam rożnego rodzaju imprezy i wydarzenia plenerowe. Zadaniem uczestników było m.in. zaprojektowanie trzech stref – koncertowej, gastronomicznej i odpoczynku, przy czym miały być tak pomyślane, by działały jedynie od kwietnia do października Zwycięski projekt jury doceniło za elastyczne rozwiązania i dobrze zaprojektowane zaplecze gastronomiczne. Wyróżnikiem pracy jest różnorodna i dająca się wygodnie kształtować aranżacja. Dobrze przemyślane mobilne elementy z zielenią lub miejscami wypoczynku da się łatwo przestawiać, by – w razie potrzeby – uwolnić płytę placu z myślą o większych wydarzeniach – czytamy w uzasadnieniu.

Zakończenie realizacji: 2022

Plac Wolności w Poznaniu

i

Autor: serwis prasowy Na placu pojawią się m.in. dekoracyjne pylony z literami, które będą pełnić funkcję masztów dla „żagli” zacieniających strefę gastronomiczną