Okładka Miesięcznik Architektura 02/2005

i

Autor: Archiwum Architektury

Miesięcznik Architektura 02/2005

2005-02-01 15:52

Wydanie Miesięcznika Architektura Murator - luty 2005

SPIS TREŚCI

INFORUM

Portret pokolenia - architektura w Japonii i w Polsce

Collage Europa - Europa Wschodnia w Rotterdamie

O tym, co wydawało się kurtyną, a okazało murem - krytyczna rekonstrukcja sympozjum Collage Europa

Dawne stolice w nowej Europie

Jak pomóc kurczącym się miastom? - projekt Shrinking Cities

Bezludne wsie

Stany nieokreślone Europy - John Palmesino w Warszawie

Rumuński modernizm - wystawa

Spotkanie na Ukrainie

Historia ukraińskiej architektury: między symetrią i asymetrią - recenzja

Blob - standardowa architektura przyszłości?

Kalendarium

FELIETON

Roberto Salvadori - Miasto mieszczańskie

WWW.SZUKAJ DALEJ

Internetowe wydanie „ARCHITEKTURY-murator"

PREZENTACJE

Ambasada Francji w Warszawie

Modernizacja budynku z lat sześćdziesiątych

Strażnica w Poznaniu

Nowa realizacja w historycznej części miasta

Bank w Czechowicach-Dziedzicach

Rozbudowa obiektu z lat trzydziestych

Biuro architektoniczne w Warszawie

Siedziba pracowni JEMS Architekci

KONTEKSTY

Ikony, piramidy i fałda - o formie w polskiej architekturze (1989-2004) - dyskusja redakcyjna

DEMOKRE(A)CJA

Węgry

KOLUMNY STUDENCKIE

Palimpsest - warsztaty w Moguncji

Rewitalizacja pod palmami - warsztaty na Bahamach

ZOBACZ WA-WĘ - wyniki konkursu fotograficznego

Ogłoszenie VIII edycji Konkursu Studenckiego Miasto w górę i w dół

WNĘTRZA

Salon w mieszkaniu

Studio Fryzur w Gliwicach

TECHNIKA

Wielkie budowy III Rzeczpospolitej - Złote Tarasy