Okładka Miesięcznik Architektura 12/2011

i

Autor: Archiwum Architektury

Miesięcznik Architektura 12/2011

2011-11-25 12:23

Wydanie Miesięcznika Architektura Murator - grudzień 2011

Ewa P. Porębska

i

Autor: Archiwum Architektury

Nowa makieta, zmieniona treść. W języku prasy o takiej zmianie mówi się – RELAUNCH.W przypadku „Architektury-murator” właściwsze będzie jednak słowo MODERNIZACJA. Unowocześnienie, ulepszenie, podniesienie walorów estetycznych i użytkowych. Dostosowanie do aktualnych potrzeb.Od 1994 roku nasze czasopismo nieustannie towarzyszyło wszystkim ważniejszym wydarzeniom architektonicznym: w 206 numerach, na przeszło 22 000 stron miesięcznika zaprezentowaliśmy kilka tysięcy budynków autorstwa około 750 pracowni. Publikowaliśmy teksty dotyczące przestrzeni publicznych, nauczania architektury, dyskutowaliśmy o przyszłości. Nasz zespół nie zajmował się wyłącznie pracą nad gazetą. Organizowaliśmy konkursy (ŻYCIE W ARCHITEKTURZE, Konkurs studencki), wystawy (Polska. Ikony architektury), inicjowaliśmy pokoleniowe spotkania (Młodzi do Łodzi) i wiele innych wydarzeń. Nie staraliśmy się epatować sensacją, modnymi graficznymi ozdobnikami czy efekciarskimi bon motami. Bowiem, tworząc „Architekturę”, postawiliśmy sobie za cel: profesjonalne, rzetelne przekazywanie zawodowej wiedzy o architekturze, promowanie najlepszych polskich osiągnięć w tej dziedzinie, popularyzowanie tematyki architektonicznej na forum społecznym, pobudzanie dyskusji na temat architektury; a poprzez te działania realizację celów społecznych – godnego życia w architekturze. Mam nadzieję, że z perspektywy czasu można uznać nasz miesięcznik za odpowiedzialne, rzetelne i szerokie kompendium wiedzy o współczesnej polskiej architekturze. Ale podobnie jak budynki, tak i gazeta wymaga z czasem przebudowy, bo nie wystarczą już kolejne drobne adaptacje. Przez 17 lat zmieniło się nie tylko otoczenie „Architektury” (dziś są dostępne w Polsce czasopisma z całego świata), ale również szeroko pojęty styl czytania, na co znaczący wpływ miał internet. Dlatego, modernizując miesięcznik, braliśmy pod uwagę zarówno tradycje prasy architektonicznej, jak i ogólny kierunek rozwoju mediów drukowanych – w tym dążenie do większego urozmaicenia treści czy graficznej prezentacji sprzyjającej zapamiętywaniu. Staraliśmy się, by z jednej strony stał się bardziej praktyczny,  z drugiej zaś bardziej krytyczny i autorski. A także, by zarówno nowa makieta, jak i sposób redagowania były przyjaźniejsze i ciekawsze dla Czytelnika.Ze środowiskowych konsultacji wiem, że merytoryczne i graficzne oczekiwania Czytelników wobec „Architektury-murator” są bardzo wysokie. Mam nadzieję, że choć w części będziemy mogli im sprostać.

SPIS TREŚCI

PŁYTA

Kto jest kim w architekturze

Od 17 lat prezentujemy w „Architekturze-murator” najciekawsze realizacje architektoniczne w Polsce. Przez ten czas opublikowaliśmy recenzje przeszło 2500 projektów, zarówno obiektów, jak i wnętrz czy przestrzeni publicznych. W ten sposób gościliśmy na naszych łamach ponad 750 pracowni. Z okazji relaunchu postanowiliśmy przypomnieć niektóre z nich. Przygotowaliśmy specjalną płytę, na której znalazło się 250 firm architektonicznych. Wybraliśmy te, których realizacje ukazywały się najczęściej bądź miały największy wpływ na charakter polskich miast. Poza aspektem historycznym płyta ma jednak także cel praktyczny. Chcemy umożliwić inwestorom łatwe dotarcie do najbardziej interesujących pracowni działających na rynku. Zapraszamy w podróż przez 17 lat istnienia „A-m”.

KONTEKSTY

Izba a SARP – symbioza czy rywalizacja?

Mija 10 lat od założenia Izby Architektów RP. Nie powstałaby ona bez SARP-u. Jak dziś układa się ich współpraca? Jaka jest kondycja i podział kompetencji między obiema organizacjami? Czy to dobrze, że środowisko polskich architektów reprezentują i Izba, i SARP?

Autor tekstu: Dawid Hajok

TECHNIKA

Muzeum Soumayi w Meksyku

(Autorzy: FREE Fernando Romero)

Gmach muzeum, zbudowany na poprzemysłowych terenach miasta Meksyk, na pięciu poziomach mieści prywatną kolekcję sztuki Carlosa Slima, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Obiekt tworzą dwa systemy konstrukcyjne – podziemną część wykonano z żelbetu, nadziemną ze stali. Charakterystyczną geometrię uzyskano dzięki ustawieniu po obwodzie 28 stalowych kolumn wygiętych w kształt zadany przez architektów. Ten kształt zapewnia przestrzenną sztywność konstrukcji we wszystkich kierunkach. 

Autor tekstu: Maciej Lewandowski

WARSZTAT

Konstrukcja dachu Stadionu Narodowego oparta jest na zasadzie budowy koła rowerowego, w którym centralnie spięte, naprężone szprychy zamocowane są w zewnętrznej obręczy pracującej jako ściskany pierścień – wyjaśnia współautor obiektu Mariusz Rutz z JSK Architekci.

ZAWÓD ARCHITEKT

Kiedy wygrał miał 36 lat i jedną rozpoczętą realizację. Spektakularnym budynkiem Centrum Nauki Kopernik przybliżył Warszawę do Wisły – rozmowa z Janem Kubecem, projektantem obiektu.

CZYTELNIA

Nowe książki i magazyny z własnego księgozbioru oraz nowości wydawnicze polecają krakowscy architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, autorzy wielokrotnie nagradzanych budynków mieszkalnych i przestrzeni publicznych, a Architekturę szczęścia Alaina de Bottona recenzuje dla nas gdański teoretyk i praktyk architektury dialogicznej Jacek Dominiczak.

CO SIĘ PROJEKTUJE

Pawilon Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP wkomponowano w zabytkowe zabudowania miejskich zakładów sanitarnych, gdzie w czasie wojny mieścił się obóz przejściowy dla przybywających do getta Żydów. Nowy obiekt zaprojektowało krakowskie biuro Vostok Design.

REALIZACJE

Historia Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą

Pomysł budowy w Polsce nowoczesnego centrum nauki na wzór słynnego Exploratorium w San Francisco powstał już w latach 70. Jednak dopiero w 2003 roku zapadła decyzja, by ośrodek tego typu zrealizować nad dopiero ukończonym tunelem Wisłostrady - o historii CNK nad Wisłą Tomasz Żylski.

O projekcie Centrum Nauki Kopernik nad Wisłą w Warszawie Jan Kubec

W warstwie ideowej w zasadzie nie ma różnic między projektem konkursowym a realizacyjnym. Wprowadzone zmiany wynikają głównie z uwag i zaleceń sądu konkursowego. W skali urbanistycznej dotyczyły one przede wszystkim zaprojektowania bardziej wyrazistego placu wejściowego od strony Wybrzeża Kościuszkowskiego - pisze Jan Kubec, główny projektant CNK.

Centrum Nauki Kopernik: o realizacji Ewa P. Porębska i Grzegorz Stiasny

Położone na bulwarach wiślanych Centrum Nauki Kopernik to jeden z niewielu w Warszawie budynków publicznych o tak atrakcyjnej wizualnie formie. O geologicznych inspiracjach i masońskiej symbolice pozornie abstrakcyjnych brył Centrum Nauki Kopernik piszą Ewa P. Porębska i Grzegorz Stiasny.

PIERWSZE W POLSCE

Planetarium w Chorzowie - historia obiektu

W połowie lat 50. XX wieku planetarium w Chorzowie projektu Zbigniewa Solawy było najnowocześniejszą tego rodzaju budowlą na świecie i niezwykle interesującym eksperymentem architektonicznym.

W połowie lat 50. XX wieku planetarium w Chorzowie projektu Zbigniewa Solawy było najnowocześniejszym obiektem tego typu w Europie i niezwykle interesującym eksperymentem architektonicznym – pisze badaczka architektury, historyk sztuki Uniwersytetu Śląskiego Irma Kozina.