Architektura MuratorBiblioteka2010Architektura-Murator 3/2010
Architektura-murator
nr 3/2010
Spis treści
 • PRZEKRÓJ
 • Na marginesie architektury

 • INFORUM
 • Na marginesie architektury
  Kalendarium 4 Nowe Piętro. Młoda architektura, grafika, wzornictwo
  Modernizm na szczycie – o odbudowie obserwatorium astronomicznego w ukraińskim paśmie Czarnohory
  Nowe Piętro – relacja ze spotkania prezentującego twórczosć młodych polskich projektantów
  Szpital – miejsce przyjazne
  Czarne złoto – wystawa dorobku Tomasza Koniora w Muzeum Architektury we Wrocławiu
  Lucka kłopoty z historią – relacja z konferencji dotyczącej prezentowania historii w nowych polskich muzeach
  Włodzimierz Padlewski – zapomniany dizajner – recenzja książki

 • FELIETON
 • Wojciech Kuczok – Notatki o ruinach

 • KONKURS
 • Konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie – prezentacja prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz wszystkich nadesłanych na konkurs

 • PREZENTACJE
 • Dom własny architekta Bogdana Kulczyńskiego pod Warszawą
  Budynek apartamentowy Symfonia Residence w Gdańsku

 • WZORNIK
 • Sofy do przestrzeni biurowych

 • MŁODY DIZAJN
 • Kolekcja szezlongów autorstwa Kosmos Project

 • TECHNIKA
 • Architektura poprzez technikę. MAXXI muzeum w Rzymie
  Przybornik

 • NA RYNKU
 • Budownictwo energooszczędne
  Międzynarodowe certyfikaty budownictwa ekologicznego

 • UDZIAŁ WZIĘLI
 • Autorzy obiektów prezentowanych w „A-m” 3/2010 – 112