Architektura MuratorBiblioteka2009Architektura-Murator 6/2009
06/2009
Sąd Okręgowy w Katowicach \ District Court in Katowice Usytuowany tuż przy węźle autostrady budynek wyznacza początek śródmieścia – dla wjeżdżających od południa jest czytelnym znakiem, że są już w Katowicach. Nagroda w XI edycji konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2010 w kategorii architektura
Nowa siedziba TVP w Warszawie Architektura budynku TVP jest jednocześnie rozrywkowa (tańcząca wieża z przodu, łukowy mostek z tyłu), publicystyczna (dialog z architekturą Gehry’ego poprzez przaśne naśladownictwo) i fabularna (opowieść o tym, jak z pozornie jednorodnej, walcowatej bryły – wypryskuje bogactwo przeróżnych kształtów, atakujących podchodzących ludzi).
Architektura-murator
nr 6/2009
Spis treści
 • PRZEKRÓJ
 • Na marginesie architektury

 • INFORUM
 • Kalendarium
  Trzeci wymiar krakowskiego biennale
  Chicago – sto lat planowania
  Słodko-gorzka Francja
  W stronę Wielkiego Paryża
  Architektura między wojną a pokojem – recenzja
  Szewski mat na Marszałkowskiej

 • FELIETON
 • Małgorzata Szejnert – Kula i kulka

 • PEJZAŻE
 • Architekt 1989 i architekt 2009
  Architektura w Polsce po 1989 roku – między marzeniami a rzeczywistością

 • PREZENTACJE
 • Nowa siedziba TVP w Warszawie
  Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
  Sąd Okręgowy w Katowicach
  Centrum Edukcji i Biznesu w Gliwicach
  Hotel Park Inn w Krakowie

 • WNĘTRZA
 • Wnętrza hotelu Park Inn w Krakowie

 • WZORNIK
 • Targi wnętrzarskie Mediolan 2009

 • KOLUMNY STUDENCKIE
 • Architektura spekulacji
  Projektowanie parametryczne

 • TECHNIKA
 • Architektura poprzez technikę. Biblioteka w Kolumbii
  Przybornik

 • NA RYNKU
 • Systemy zarządzania budynkiem
  Budynek inteligentny

 • ROZCIĄGANIE ARCHITEKTURY
 • Matthew Ritchie: Forma podąża za informacją Aranda/Lasch, Daniel Bosia (Arup AGU)

 • UDZIAŁ WZIĘLI
 • Autorzy obiektów prezentowanych w „A-m” 6/2009