Rozbudowa Muzeum Literatury w Warszawie

i

Autor: archiwum serwisu Dzięki budowie pawilonu przestrzeń muzeum zwiększy się o jedną czwartą. W ramach inwestycji mają zostać zniwelowane także różnice poziomów stropów między poszczególnymi kamienicami. Il. materiały prasowe

Rozbudowa Muzeum Literatury w Warszawie

2016-04-29 11:51

Biuro BDR Architekci zwyciężyło w konkursie na projekt rewaloryzacji Muzeum Literatury przy Rynku Starego Miasta w Warszawie.

Stołeczne Muzeum Literatury zajmuje sześć kamienic na Starym Mieście, z czego trzy stoją w pierzei przy głównym rynku, trzy w pierzei przy równoległej ulicy Brzozowej – między nimi znajduje się wąskie podwórze, wspólne dla całego kwartału. Mimo że placówka dysponuje powierzchnią 3,8 tys. m2, jej przestrzeń wystawiennicza to jedynie 800 m2. Problemem jest także brak możliwości rozdzielenia funkcji magazynowych i biurowych. Konkurs, który zorganizowała we współpracy z warszawskim oddziałem SARP obejmować miał więc projekt modernizacji i dostosowanie do nowych potrzeb istniejących pomieszczeń oraz zaproponowanie przekrycia lub zabudowy części podwórza. Uczestnicy mieli zaplanować nowy układ magazynów, pracowni, sal edukacyjnych i wystawowych oraz lokalizację sali audiowizualnej. Pierwszą nagrodę przyznano młodym projektantom z pracowni BDR Architekci: Konradowi Basanowi, Pawłowi Dadokowi, Marii Roj, Mariuszowi Maury i Michałowi Rogowskiemu.

Ich koncepcja zakłada budowę na muzealnym dziedzińcu nowego obiektu w formie betonowo-szklanego prostopadłościanu. Poszukiwaliśmy takiego elementu, który w minimalnym stopniu będzie się łączył z zabytkowymi kamienicami, ale jednocześnie zaznaczał w przestrzeni jako neutralna, czysta forma. W otoczeniu fasad o bogatej tektonice, w różnorodnych podziałach i kolorach – wykończenie kamiennym szlachetnym materiałem powierzchni ścian i dachu stanowi kontrast w pełni zamierzony. Wnętrze zostało zaprojektowane jako negatyw neutralnego i niedopowiedzianego zewnętrza. Otrzymujemy w ten sposób salę o charakterze odnoszącym się do nobliwych klasztornych bibliotek. Drewniane wysokie regały, jak i kasetonowy strop, stanowią tło wydarzeń, tworząc jednocześnie podniosłą atmosferę. Same kamienice, będące częścią Dziedzictwa Narodowego UNESCO, zostały poddane modernizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Literatury – tłumaczą autorzy.

Zakończenie realizacji: 2020