Pomorska Kolej Metropolitarna

i

Autor: archiwum serwisu Przystanek Gdańsk Rębiechowo powiązano z rozległym parkingiem, zrealizowanym w systemie Park&Rail, obsługującym strefę podmiejską Trójmiasta; fot. Marcin Czechowicz

Sukces ma wielu ojców – o projekcie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Łukasz Stepnowski

2016-11-30 11:53

Nasz stosunek do tego zadania był bardzo osobisty – zmienialiśmy krajobraz naszego miasta, pragnąc, aby te zmiany spodobały się mieszkańcom. Poprowadzenie nowoczesnej linii w połowie po trasie dawnej kolei Kokoszkowskiej, w połowie po nowym terenie, również nadało temu zadaniu szczególny wyraz. Przeprowadzenie tak dużej i skomplikowanej inwestycji w krótkim czasie umożliwiła jedynie sprawna współpraca szeregu ludzi – pisze główny projektant Łukasz Stepnowski.

Kiedy przystępowaliśmy do projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej byliśmy świadomi, że inwestycja będzie szczególnym wyzwaniem. To pierwsza od lat nowo projektowana linia kolejowa w kraju, przecinająca miasto, oraz pierwszy tak duży projekt kolejowy w Transprojekcie Gdańskim. Nasz stosunek do tego zadania był bardzo osobisty – zmienialiśmy krajobraz naszego miasta, pragnąc, aby te zmiany spodobały się mieszkańcom.

Poprowadzenie nowoczesnej linii w połowie po trasie dawnej kolei Kokoszkowskiej, w połowie po nowym terenie, również nadało temu zadaniu szczególny wyraz. Prace nad projektem budowlanym ruszyły w maju 2011 roku, przy czym na jego przygotowanie mieliśmy niecałe 12 miesięcy. Co więcej, wprowadziliśmy kilka znaczących zmian w stosunku do koncepcji przekazanej przez zamawiającego.

Pomorska Kolej Metropolitarna

i

Autor: archiwum serwisu Pierwszy w Polsce zintegrowany przystanek kolejowo-tramwajowy Gdańsk Brętowo, dzięki któremu pasażerowie na jednym peronie mogą przesiąść się z pociągu na tramwaj; fot. Marcin Czechowicz

Niektóre z nich, jak wiaty przystanków w kolorze czerwonym, były inspirowane przez zamawiającego, inne – zmiana wiaduktów WK2 czy WK11 z prostych, belkowych obiektów w charakterystyczne konstrukcje łukowe – były pomysłem naszych projektantów. Projekt budowlany, a właściwie siedem projektów, z których największy liczył 21 tomów, złożyliśmy w Urzędzie Wojewódzkim 30 kwietnia 2012 roku, a pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego uzyskaliśmy 17 grudnia 2012 roku.

Pomorska Kolej Metropolitarna

i

Autor: archiwum serwisu Na pierwszym planie perony z wiatami, w głębi tereny przeznaczone pod nową zabudowę mieszkaniową i przestrzeń rekreacyjną w miejscu dawnego poligonu wojskowego; fot. Marcin Czechowicz

Kolejnym wyzwaniem był projekt wykonawczy. Na początku maja 2013 roku rozpoczęliśmy prace na podstawie umowy z firmą Budimex. Projekty powstawały sukcesywnie w miarę postępu robót. Realizacja w formule „projektuj i buduj” dała nam możliwość projektowania w tempie harmonogramu całej inwestycji. Dzięki temu jeszcze na etapie budowy mogliśmy reagować na potrzeby wykonawcy, co znakomicie skróciło czas realizacji.

Mówi się, że sukces ma wielu ojców. W przypadku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej te słowa są jak najbardziej właściwe. Sprawna współpraca szeregu ludzi umożliwiła przeprowadzenie tak dużej i skomplikowanej inwestycji w tak krótkim czasie. Dziękujemy za to, że mogliśmy wspólnie przetrzeć szlak.

Metryka
 • Koszt inwestycji: 720 500 000 PLN (projekt został w 70% dofinansowany ze środków Unii Europejskiej)
 • Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna
 • Adres obiektu: rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej, budowa linii kolejowej na odcinku od Portu Lotniczego w Gdańsku do włączenia się w linię Gdynia – Kościerzyna Gdańsk
 • Nazwa obiektu: Pomorska Kolej Metropolitalna – odcinek od stacji Gdańsk Wrzeszcz do stacji Rębiechowo
 • Generalny wykonawca: Budimex
 • Projekt: 2011-2015
 • Data realizacji (koniec): 2015
 • Data realizacji (początek): 2008
 • Autorzy projektu konkursowego: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego
 • Autorzy projektu budowlanego: Transprojekt Gdański, architekt Łukasz Stepnowski (główny projektant)
 • Grafika ścian osłonowych: Anna Waligórska
 • Długość linii kolejowej: 19,5 km
 • Całkowita długość: 33 km
 • Liczba stacji: 8
 • Projekt konkursowy: 2011