Targowisko Zielony Rynek 1

i

Autor: Grzegorz Wasylko Widok z lotu ptaka na targowisko. Po prawej dominująca bryła galerii handlowej

Targowisko / Tomaszów Lubelski

2020-01-29 14:07

Nowe targowisko nawiązuje do tradycyjnej architektury regionu. Pawilony zostały okryte gontem z lokalnego drewna, a stragany schowano w podcieniach. O projekcie WIMAR pisze Tomasz Michalak.

Korzystne położenie na tradycyjnym handlowym szlaku to określenie, które dla miast wschodniej Polski najczęściej oznacza burzliwą przeszłość i niezbyt stabilną teraźniejszość. W przypadku leżącego na Roztoczu Tomaszowa Lubelskiego potwierdzeniem tych słów są losy architektury związanej z handlem.

Tomaszów Lubelski uzyskał prawa miejskie w 1621 roku i był drugim miastem założonym przez słynny ród szlachecki Zamoyskich. Szybki rozwój zawdzięczał przywilejom nadanym mieszkańcom oraz zmianie, kosztem Bełżca, przebiegu szlaku prowadzącego znad Morza Czarnego na północ. Miasto wytyczono według planu sporządzonego prawdopodobnie przez Bernardo Morando. Wokół kwadratowego rynku, większego niż w Zamościu, stały drewniane podcieniowe domy kryte gontem. W XVIII wieku na środku placu zaczęły powstawać żydowskie kramy, a w latach dwudziestych XX wieku wybudowano na planie litery L nowe murowane hale targowe, z charakterystycznymi łukowymi arkadami. Drewniane budki uległy zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a hale rozebrano w 1971 roku.

Targowisko Zielony Rynek 2

i

Autor: Grzegorz Wasylko Pawilony mają dachy kryte gontem o nieregularnym układzie kalenic

Obecnie handel w mieście przeniósł się na południe od rynku, w rejon ulic Traugutta i Piekarskiej. Niezbyt efektowny, złożony z murowanych pawilonów pasaż handlowy przylega do terenu zajętego przez masywną galerię handlową mieszczącą sieciowe sklepy. Z otoczenia architektury małomiasteczkowego kapitalizmu wyróżnia się zabudowa placu targowego zwanego Zielonym Rynkiem. Została zrealizowana według projektu Marka Wiśniewskiego z pracowni projektowej WIMAR i zastąpiła tradycyjne stragany z szarej blachy trapezowej. Prace koncepcyjne nad projektem trwały od 2012 roku, a realizację ukończono w połowie roku 2019.

Targowisko Zielony Rynek 7

i

Autor: Grzegorz Wasylko Nowe targowisko jest wyróżniającą się przestrzenią publiczną w Tomaszowie Lubelskim

Nowe zabudowania targu składają się z ośmiu parterowych brył, z których siedem mieści niewielkie pawilony handlowe. W ostatnim zlokalizowano toalety i pomieszczenia gospodarcze. Pawilony, ułożone w formie dwóch odbitych wzdłuż przekątnej liter L, tworzą wydzieloną przestrzeń niewielkiego handlowego placu. Wejście od strony ul. Traugutta znajduje się na przedłużeniu pasażu zlokalizowanego po drugiej stronie ulicy. Pozostałe brukowane klinkierem ścieżki przecinają plac różnymi kątami. Łączą się z istniejącą tkanką miasta i pozwalają na skróty. Sprawiają, że wewnętrzna przestrzeń jest lepiej dostępna od strony otaczających ulic.

Targowisko Zielony Rynek 8

i

Autor: Grzegorz Wasylko Wyznaczone w nawierzchni targowego placu alejki wpisują się w układ okolicznych ulic

Pawilony wykonano w konstrukcji drewnianej i obłożono modrzewiowym gontem układanym zarówno na dachach, jak i na ścianach. Wszystkie wielospadowe dachy zabudowań mają kalenice położone na jednym poziomie. Jednak ich połacie skierowano w różne strony, tworząc charakterystyczną i ciekawą grę brył oraz szczytów. Elewacje, mimo zróżnicowania i nieregularności, tworzą spójną całość, a wernakularna architektura targowiska pasuje znakomicie do sprzedawanych tu lokalnych produktów.

Targowisko Zielony Rynek 9

i

Autor: Grzegorz Wasylko Elewacje pawilonów wykończone drewnem nawiązują do lokalnej tradycji budowlanej

Część elewacji wraz ze skrzydłami drzwi zewnętrznych wykończona jest ciemnymi poziomymi deskami. Ich układ nawiązuje do najważniejszych tomaszowskich zabytków, drewnianego kościoła parafialnego z 1627 roku oraz budynku herbaciarni z 1902 roku. Podcienia znajdujące się od wewnętrznej strony oparto na drewnianych słupach o kwadratowym przekroju. Dodatkowa zadaszona powierzchnia pozwala na lepszą ekspozycję skrzynek z owocami i warzywami. Na placu między pawilonami ustawiono drewniane stoły zadaszone białymi płóciennymi parasolami, stojaki na rowery i proste latarnie. Poza zmianą wizualną przebudowa miejskiego targowiska przyniosła poprawę komfortu zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Założenia projektu wydają się być bliskie idei popularnego swego czasu regionalizmu krytycznego, wyróżniając się na tle przykładów prowincjonalizmu bezrefleksyjnego znacznie częściej spotykanych w architekturze polskich miast wielkości Tomaszowa Lubelskiego.

Targowisko Zielony Rynek 10

i

Autor: Grzegorz Wasylko Podcienia pozwalają na dobrą ekspozycję lokalnych produktów

Założenia autorskie

Podstawową inspiracją dla koncepcji rewitalizacji zielonego rynku w Tomaszowie Lubelskim była idea placu targowego odpowiadającego na zapotrzebowanie na lokalną i ekologiczną żywność. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w 2013 roku. Głównym problemem, któremu staraliśmy się sprostać była niezorganizowana przestrzeń handlowa. Rynek Zielony był miejscem wrośniętym w strukturę miejską, ale również zdegradowanym w każdym zakresie. Naszym zadaniem było z jednej strony uwzględnienie specyficznego planu miejscowego i statusu przestrzeni wpisanej do rejestru zabytków, z drugiej odpowiedź na potrzeby lokalnych producentów żywności i handlarzy okazjonalnych. Bariery architektoniczne, ograniczenia komunikacyjne, wysokie ogrodzenia, brak zapleczy socjalno-sanitarnych, niezorganizowane miejsca składowania odpadów, nieistniejące miejsca postojowe – to wyzwania priorytetowe dla założeń projektu, które omówione zostały podczas konsultacji społecznych. Otworzyliśmy dostęp do rynku, pozwalając, aby naturalny korytarz komunikacyjny przechodził przez wnętrze przestrzeni handlowej. Zachowaliśmy ciągłość pierzei z jej niewysoką zabudową wzdłuż ul. Piekarskiej, utrzymując „skalę ludzką” i zgodność z wytycznymi konserwatorskimi dotyczącymi historycznego układu oraz uchwaloną zmianą planu zagospodarowania terenów sąsiednich. Postępująca degradacja miejsc targowych na rzecz dużych marketów, bezosobowego handlu, wygodnej przemysłowej produkcji żywności, zatraca pierwotne ośrodki handlu, niszcząc również lokalne relacje społeczne. Powinniśmy odtwarzać miejsca budujące takie relacje. Ostatnie lata ukazują nam, że skrócenie drogi producent–odbiorca jest trendem idealnie wpisującym się w założenia zrównoważonego rozwoju i społecznych postaw proekologicznych. Marek Wiśniewski

Targowisko Zielony Rynek 11

i

Autor: Grzegorz Wasylko Plac targowy otoczony drewnianymi pawilonami
Metryka

Targowisko Zielony Rynek

Tomaszów Lubelski, ul. Piekarska

Autorzy: Pracownia Projektowa WIMAR, architekci Tomasz Dudek, Marek Wiśniewski

Współpraca autorska: architekci Ewelina Wawrzusiszyn

Konstrukcja: Radosław Cienkusz

Generalny wykonawca: P.U.B Roman Głowala

Inwestor: Miasto Tomaszów Lubelski

Powierzchnia terenu: 1661 m2

Powierzchnia zabudowy: 596 m2

Powierzchnia użytkowa: 317 m2

Powierzchnia całkowita: 596 m2

Kubatura: 2399 m3

Liczba pawilonów: 8

Powierzchnia pawilonu: od 21 do 71 m2

Projekt: 2014

Realizacja: 2019

Koszt inwestycji: 3 018 433 PLN

Targowisko Zielony Rynek 3

i

Autor: archiwum pracowni Sytuacja. Oznaczenia: 1 – Targowisko Zielony Rynek; 2 – obiekty handlowy
Targowisko Zielony Rynek 4

i

Autor: archiwum pracowni Rzut parteru. Oznaczenia: 1 – miejsce gromadzenia odpadów; 2 – zdrój uliczny/miejsce odpoczynku; 3 – pawilony otwarte, wiaty handlowe; 4 – pawilony handlowe z zapleczem; 5 – pawilony handlowe
Targowisko Zielony Rynek 5

i

Autor: archiwum pracowni Przekrój A-A
Targowisko Zielony Rynek 6

i

Autor: Grzegorz Wasylko Przekrój B-B
The Green Market in Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski is a 17th-century city in eastern Poland, built from scratch on a plan designed by Bernardo Morando. It has preserved its original urban layout. Commercial functions, formerly centered in the main marketplace, in the past decades moved south to a shopping gallery, but in the midst of the historic development there remained a place called the Green Market, formerly filled with makeshift stands. Recently, they were replaced with eight one-storied pavilions, seven of which contain retail areas, the eighth one houses toilets and utility areas. Clinker-paved paths run between the pavilions in various directions, thus enabling pedestrians to cut across the square. The pavilions were constructed of timber and faced with larch shingles both on walls and roofs. All ridge beams are at the same height, but roofs slope in various directions, making up a characteristic and diversified play of masses and planes. The vernacular architecture suits the commercial offer of local products rather well.