WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 1

i

Autor: WAPW 1 | Zakończenie warsztatów w Grzybowie, maj 2021 roku

WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne

2021-09-27 15:02

Prezentujemy relację z zajęć dla studentów 10. semestru letniego 2020/21, prowadzonych na WAPW we współpracy z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym w Grzybowie. Zajęcia podsumowują prowadzący zajęcia: Konrad Grabowiecki oraz Maciej Kauffman.

Czy architekt, projektując, powinien uczestniczyć w dyskusji o ważnych społecznie tematach? Jak architektura może reagować na kryzys klimatyczny? Co architektura ma do zaoferowania w czasach głębokiego kryzysu dialogu pomiędzy ludźmi? Te zagadnienia uczyniliśmy centrum zajęć. Ważne stało się poszukiwanie ram przestrzennych dla pojęcia universitas (łac. całość, wszechświat) miejsca, w którym w postawie dialogu ludzie próbują wspólnie poznać i zrozumieć złożoność świata.

Tematem zajęć było zaprojektowanie budynku Uniwersytetu Ludowego Laudato Si – obiektu promującego rolnictwo ekologiczne i będącego częścią ekologicznego siedliska (osady) na terenach powiatu płockiego. Budynek o powierzchni ok. 800 m2 miał mieścić sale wykładowe połączone z ogrodami edukacyjnymi, część warsztatową (przetwórstwo spożywcze), sklep z kawiarnią oraz kaplicę dla wspólnoty prowadzącej stowarzyszenie. Nowa siedziba miała być inspirowana działalnością fundacji Ziarno, funkcjonującej w duchu ogłoszonej przez Papieża Franciszka encykliki Laudato si’. W projekcie ważne było rozpoznanie tożsamości miejsca. Studenci szukali inspiracji w działalności ekologicznego siedliska prowadzonego przez małżeństwo Ewy Smuk-Stratenwerth i Petera Stratenwerth.

Obiekt w swoich rozwiązaniach miał poszukiwać definicji odpowiedzialnego budownictwa. Miał także wyrażać w przestrzeni idee fundacji Ziarno. Związek człowieka z naturą, kształtowanie postaw obywatelskich, wrażliwość na duchowy wymiar człowieka, kształcenie ustawiczne – to ważne wartości EUL-u.

Misja Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego w Grzybowie

Ewa Smuk Stratenwerth, polska ekolog i społeczniczka, współzałożycielka Stowarzyszenia Ekologicznego Ziarno, tak pisze o wartościach EUL-u:

Naszą ekologiczną inicjatywą w Grzybowie chcemy się wpisać w wołanie papieża Franciszka z encykliki Laudato si’ o budowanie nowego paradygmatu, nowego modelu społeczno-gospodarczego, gdzie nie ekonomia ma najważniejsze słowo, ale – tak jak w koncepcji zrównoważonego rozwoju – łączymy ekonomię z troską o środowisko i solidarność społeczną.

Ważnym składnikiem grzybowskiej inicjatywy jest Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, który czerpie inspirację ze 175 tradycji duńskich folkehøjskoler, gdzie celem jest z jednej strony odkrywanie własnego potencjału, powołania, a z drugiej budowanie wspólnoty, odkrywanie wartości pracy zespołowej, żywego słowa, dialogu i demokracji.

Nasze miejsce zrodziło się ze spotkania osób, które dotarły tu z różnych krańców Europy. Wciąż przybywa tu wielu wędrowców z całego świata. Każdy zostawia jakąś mniejszą lub większą cząstkę siebie. Jesteśmy im wdzięczni. Chcielibyśmy, aby to otwarcie na Innego, gościnność i metafora budowania mostów pozostały misją Grzybowa.

Czeski filozof ks. prof. T. Halik napisał, że teraz jest czas zbierania kamieni. Tyle kamieni lata w powietrzu! Dzielimy się na wrogie plemiona i obrzucamy się kamieniami: tymi prawdziwymi, ale też gorzkimi, nienawistnymi słowami. Chcielibyśmy uczyć siebie i innych, jak zbierać kamienie, żeby budować mosty.

Warsztaty pozwoliły nam zobaczyć nasze własne marzenia w perspektywie młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Bardzo pozytywnie zaskoczyły nas ciekawe rozwiązania przestrzenne, dobór materiałów, nawiązania do historii i tradycji, a wreszcie – uważność i kreatywność w przełożeniu języka niematerialnych idei i wartości na formę projektów architektonicznych.

Ewa Smuk-Stratenwerth i Peter Stratenwerth, występujący w roli użytkowników, nie tylko gościli studentów w Grzybowie na początku i na końcu zajęć, ale przede wszystkim recenzowali projekty w trakcie semestru. Dzięki ich szczeremu zaangażowaniu ćwiczenia projektowe nabrały cech realnej praktyki zawodowej. Było to spójne z metodologią Project Based Learning wdrażaną na WAPW.

PBL/Project Based Learning

Zajęcia były prowadzone w formule PDL (Project Based Learning) z wizją lokalną połączoną z dyskusją na rozpoczęcie ćwiczeń, zaopiniowaniem projektów przez EUL w trakcie trwania semestru w trybie pracy zdalnej oraz z prezentacjami i dyskusją z użytkownikami na koniec zajęć.

Anna Maria Wierzbicka, profesor WAPW, Szef Zakładu Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego Politechniki Warszawskiej, o projekcie PBL:

Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na studiach magisterskich studenci wybierają jedną z ośmiu specjalizacji. W skład specjalizacji wchodzi: seminarium, wykład i projekt.

Projekt fakultatywny jest pierwszym elementem cyklu ukierunkowującego kształcenie na poziomie magisterskim. Zajęcia odbywają się w systemie PBL (Project Based Learning).

Uczestnicy muszą rozwiązać problem o charakterze badawczym drogą rozważań projektowych prowadzonych w grupie oraz indywidualnie. Dobór problemów badawczych uwarunkowany jest specyfiką specjalności. Charakter problemów musi być możliwie ogólny i skłaniać do podejmowania współpracy oraz do kształtowania indywidualnych narzędzi projektowych.

Zajęcia zaowocowały projektami konsekwentnie deklarującymi, czym jest architektura odpowiedzialna i jaki może być jej stosunek do uniwersalnych wartości, takich jak otwartość, wspólnota, trwałość czy umiar. Powstały w większości spójne projektowe wypowiedzi, proponujące różne typologie budynków użyteczności publicznej na wsi, za każdym razem świadomie związane z wybranymi technologiami budowlanymi.

Podsumowanie pracy semestralnej przez studentów

Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska/grupa 1:

Projekt oparliśmy na trzech głównych filarach: otwartości wspólnoty, minimum ingerencji i lekkości technologii. Wyniesienie budynku i eliminacja użycia betonu zapewniają ochronę gleby, ciągłość ekosystemu oraz minimalny ślad węglowy. Dzięki wyłączeniu poddasza z powierzchni ogrzewanej i minimalizacji kubatury budynku redukowane są koszty eksploatacji. Użycie tradycyjnej, szkieletowej konstrukcji drewnianej, punktowych fundamentów stalowych, a także modularność sprawiają, że budynek jest łatwy do wybudowania, ewentualnej rozbiórki, a recykling materiałów jest prosty.

WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 2

i

Autor: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska 2 | Projekt grupy 1, autorzy: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 3

i

Autor: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska 3 | Projekt grupy 1, autorzy: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 4

i

Autor: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska 4 | Projekt grupy 1, autorzy: Piotr Gajdak i Weronika Paczkowska

Maja Gabrysiak i Rafał Suliński/grupa 2:

Podczas projektowania przyświecały nam trzy wartości, które jako pierwsze nasunęły nam się po wizji lokalnej: prostota, natura oraz wspólnota.

Naszym celem stało się dążenie do pewnej pokory projektowej oraz wykreowanie architektury skromnej, ubogiej – ale nie biednej. Trzy zaprojektowane budynki, usytuowane wedle stron świata, stanowią swobodną kompozycję zatopioną wśród ogrodów, będących miejscem wspólnych spotkań. Aspekt natury (i prostoty) obecny jest również w wybranej przez nas technologii budowania – pasywnej prefabrykacji drewniano-słomianej, bardzo prostej i szybkiej w realizacji.

WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 5

i

Autor: Maja Garysiak i Rafał Suliński 5 | Projekt grupy 2, autorzy: Maja Gabrysiak i Rafał Suliński
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 6

i

Autor: Maja Garysiak i Rafał Suliński 6 | Projekt grupy 2, autorzy: Maja Garysiak i Rafał Suliński
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 7

i

Autor: Maja Garysiak i Rafał Suliński 7 | Projekt grupy 2, autorzy: Maja Garysiak i Rafał Suliński

Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski oraz Daniel Naduk/grupa 3:

Umiar stał się główną wartością, na której postanowiliśmy oprzeć działania związane z projektem Uniwersytetu Ludowego. Staraliśmy się projektować w sposób pozwalający na jak najprostsze budowanie. Wydaje nam się, że uniwersytet ludowy mógłby być obiektem, który do budowy nie potrzebuje wyspecjalizowanych fachowców i może być budowany metodami gospodarczymi nawet przez członków uniwersytetu. Zdecydowaliśmy się na szkieletową konstrukcję drewnianą otuloną kostkami słomy. Zaproponowaliśmy rozbicie różnorodnych sekcji funkcjonalnych na oddzielne obiekty zatopione w ogrodach uniwersytetu.

WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 8

i

Autor: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk 8 | Projekt grupy 3, autorzy: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 9

i

Autor: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk 9 | Projekt grupy 3, autorzy: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 10

i

Autor: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk 10 | Projekt grupy 3, autorzy: Barbara Strzelczyk, Krzysztof Reczulski, Daniel Naduk

Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska oraz Karol Perkowski/grupa 6:

Dom wspólnoty. Myśląc o projekcie kierowaliśmy się przekonaniem, iż powinien on w jak największym stopniu sięgać do wartości ponadczasowych. Inspirujące stały się dla nas źródła historyczne, a w szczególności średniowieczne opracowania malarskie prezentujące Hortus Conclusus – zamknięty ogród, wyznaczający obszar zadumy i kontemplacji. Zdecydowaliśmy się na zaproponowanie podziału zabudowy na 3 obiekty, z których każdy byłby o innej strukturze, technologii i roli – największy z budynków przeznaczony zostanie na główne funkcje Uniwersytetu Ludowego.

WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 11

i

Autor: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski 11 | Projekt grupy 6, autorzy: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 12

i

Autor: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski 12 | Projekt grupy 6, autorzy: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski
WAPW i EUL w Grzybowie – zajęcia semestralne 16

i

Autor: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski 13 | Projekt grupy 6, autorzy: Dawid Roszkowski, Maria Mrugalska, Karol Perkowski

Serdecznie dziękujemy wszystkim studentom za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach. Szczególne podziękowania kierujemy do Ewy Smuk-Stratenwerth i Pethera Stratenwerth ze stowarzyszenia Ziarno za niezwykłą gościnność i merytoryczny wkład w dyskusje, Justynie Dziedziejko i dr Kindze Zinowiec-Cieplik za wielkie zaangażowanie w organizację oraz równoległe prowadzenie seminarium i wykładów, a także prof. Annie Marii Wierzbickiej za patronat i wsparcie idei kooperacji pomiędzy WAPW i EUL-em.

Konrad Grabowiecki oraz Maciej Kauffman, prowadzący zajęcia