Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969

Z archiwum „Architektury”

2021-11-22 17:21

W cyklu „Z archiwum” przypominamy artykuł „Rozmowy o Warszawie” z „Architektury” nr 12/1969. O tym, jak widzą stolicę po 25 latach jej odbudowy, mówili wówczas architekci: Piotr Biegański, Jan Bogusławski, Romuald Gutt, Jerzy Hryniewiecki, Zbigniew Ihnatowicz, Zbigniew Karpiński, Czesław Kotela, Adam Kowalewski, Tadeusz Mrówczyński, Jacek Nowicki, Stefan Putowski, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński, Zbigniew Wacławek oraz Tadeusz Zieliński. O komentarz do tej publikacji poprosiliśmy Konrada Kuczę-Kuczyńskiego [TYLKO W WYDANIU CYFROWYM].

25 lat – niewiele to w historii kraju, który liczy sobie lat 1000, i niewiele w kilkusetletniej historii miasta. Ale z Warszawą jest inaczej (…). 25 lat temu to miasto zaczęło żyć od nowa, powstawać z gruzów cegła po cegle. I o to przyszedł moment, kiedy oglądamy się wstecz i podsumowujemy… – pisze Krystyna Gierlińska w słowie wstępnym do Rozmów o Warszawie. Zamiarem redakcji było wówczas uzyskanie możliwie wielu wypowiedzi przedstawicieli starszego i młodszego pokolenia projektantów. I choć plan ten niezupełnie udało się zrealizować, powstał niezwykle interesujący materiał, którego wydźwięk Gierlińska podsumowuje następująco: Architekci, jak sami twierdzą, są ludźmi najczęściej niezadowolonymi z architektury i najbardziej krytycznie nastawionymi do współcześnie tworzonych dzieł. Ale właśnie to niezadowolenie i krytyka są czynnikami twórczymi w architekturze. Refleksję tę zaś zdaje się potwierdzać Konrad Kucza-Kuczyński w napisanym współcześnie komentarzu. (red)

Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969

Co dalej?

Odczytuję zakurzone Rozmowy o Warszawie z 15 znanymi architektami, przeprowadzone w 1969 roku – 25 lat po zakończeniu wojny. Poznałem osobiście wszystkich. Tylko kilku miało udział w pracach planistycznych odbudowy miasta: Piotr Biegański, Józef Sigalin, Zygmunt Stępiński. Przemysław Szafer w poprzedzającym Rozmowy komentarzu pt. Urbanistyczna skala Warszawy oczekiwał oceny efektów pierwszego ćwierćwiecza podnoszenia jej z gruzów.

Część projektantów patrzy pozytywnie. Sigalin pyta: sprawa wygrana czy zaprzepaszczona szansa?, na co sam odpowiada: oczywiście, że wygrana. Zdaniem Gutta stolica jest lepsza od poprzedniej. Hryniewiecki: była śmiałość, Ihnatowicz: miasto się uwspółcześniło, Biegański: to realizacja podstawowego układu miasta N-S i W-Z, Kowalewski: więź z tradycją i historią, Bogusławski: wygrane zabytki. Krytykują brak placów (Biegański) i centrum (Kotela), akcyjny tryb budowy miasta (Nowicki), realizację tylko doraźnych potrzeb (Ihnatowicz), chaos (Kowalewski). Jak widzą przyszłość stolicy? Celny jest Sigalin: próg XXI wieku to tempo i śmielej. Kowalewski: Warszawa 2000 będzie innym miastem. Nowicki życzy rozmachu, dalekowzroczności, wnikliwości. Rzeczywiście – to refleksje aktualne także dzisiaj.

Moją Warszawę 2021 roku mogę opisać krótko: przestała mieć cechy miasta cywilizowanego. Spełniły się wizje z roku 1969, ale w czerni. To jest inne miasto, ale nie to oczekiwane. Nie wygrało kolejnego półwiecza. Jest tempo i śmiałość, ale w chaosie presji doraźnych potrzeb, przy – nadal – braku centrum.

W 1989 roku miasto poddało się wolnemu rynkowi, ale źle zrozumianemu, zachłysnęło pozorami wolności, zaniedbało natomiast prawa ładu przestrzeni i utrzymania tożsamości. A dobre miasta tego nie lubią. Warszawa poszła śladem Londynu czy Brukseli, a nie tożsamościowych rygorów Paryża czy Barcelony. Wpajane nam prawa urbanistyki przestały być stosowane, a urbaniści zostali niestety tylko przy biurkach urzędów. Widzialnym dowodem takiego stanu jest krajobraz stolicy. Harmonię, a przede wszystkim zapisany w prawie ład przestrzenny odrzucono.

W poszukiwaniu na siłę pozytywów można odnotować oczekiwane przybliżenie miasta do Wisły, przynajmniej poprzez nowe Powiśle i bulwary, zachowanie zielonej skarpy, powolne, ale jednak dopełnianie placów, przynajmniej lokalne ożywianie parterów miasta – poza prowincjonalną Marszałkowską banków i lumpeksów. To jednak za mało, jak na stolicę kraju europejskiego.

Śladem refleksji z roku 1969 należy z obowiązku profesji mimo wszystko zapytać: co dalej?

Konrad Kucza-Kuczyński

Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-uhf7-4Ysf-FJaX_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-onLu-PHxg-TAMD_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-r1YZ-1mvK-FkMv_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-8k7C-MHFF-HSZ9_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-96i9-Nx5i-MoB6_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-A9dt-Fxxe-9Jfg_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-kriU-RxRr-LZ8M_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-jBjg-wrzW-DkxW_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-X9Fg-ff1D-21rH_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-69Bn-yR6F-McHM_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-sAfN-bG5w-WWYD_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg
Z archiwum „Architektury” 12/1969

i

Autor: Z archiwum „Architektury” 12/1969 Z archiwum „Architektury” 12/1969 Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-64gD-XfRG-Xwf7_z-archiwum-architektury-12-1969.jpeg