Nie żyje prof. Maciej Borsa, wybitny urbanista

i

Autor: Muzeum Miejskie w Tychach (Facebook)

pożegnania

Zmarł Maciej Borsa, wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jest data pogrzebu

2024-06-25 10:11

Nie żyje Maciej Borsa, architekt i urbanista, wybitny ekspert w dziedzinie planowania przestrzennego, polityki regionalnej i rozwoju miast. Jego pogrzeb odbędzie się w Katowicach. "Odszedł na wieczną, planistyczną wartę" - napisali jego znajomi na Facebooku. - Będzie teraz doradzał, edukował i próbował poprawić inny świat.

Dr hab. inż. arch. Maciej Borsa zmarł w niedzielę 23 czerwca 2024 roku. Miał 67 lat. O jego śmierci poinformowali m.in. współpracownicy z Muzeum Miejskiego w Tychach. Urodził się 26.12.1956.

Kim był Maciej Borsa?

Był urbanistą, zawodowo związanym z planowaniem przestrzennym, polityką regionalną i rozwojem miast – doktorem habilitowanym nauk technicznych, wiceprezesem i przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców Towarzystwo Urbanistów Polskich. Pełnił funkcję eksperta Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie. Był profesorem i kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej w Akademia Śląska w Katowicach.

Był też profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem katedry na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Akademii Śląskiej w Katowicach. Należał go grona ekspertów Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Na stronie internetowej Instytutu czytamy, że był kierownikiem projektów badawczo-wdrożeniowych - w tym międzynarodowych, koordynatorem i współautorem strategii rozwoju, ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych. Brał udział w pracach badawczych i popularyzatorskich poświęconych urbanistyce, krajobrazowi, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym, wieloszczeblowemu zarządzaniu, rewitalizacji, partnerstwom i partycypacji społecznej. Przez wiele lat pracował zarówno w strukturach rządowych na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w samorządach, jak i na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych oraz w instytutach naukowo-badawczych. Był też przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Maciej Borsa to autor licznych artykułów, opracowań oraz materiałów dydaktycznych i podręczników, a także felietonów oraz filmów i programów telewizyjnych. Koordynował i był współautorem strategii ponadnarodowych, makroregionalnych, regionalnych i lokalnych oraz prac poświęconych urbanistyce, przemianom systemu planowania przestrzennego, politykom publicznym, wieloszczeblowemu zarządzaniu, partnerstwom i partycypacji społecznej oraz roli informacji w polityce rozwoju. Kierował projektami badawczo-wdrożeniowymi, w tym międzynarodowymi. Propagował zintegrowane zarządzanie rozwojem, zastosowanie technik satelitarnych, teledetekcji, urbanistyki społecznej, metod mikroplanowania przestrzeni publicznych. Przez wiele lat pracował w strukturach rządu polskiego na stanowiskach kierowniczych lub doradczych, w strukturach samorządowych oraz na wyższych uczelniach ekonomicznych i technicznych.

Kiedy będzie pogrzeb Macieja Borsy?

Msza święta żałobna odbędzie się w sobotę 29 czerwca 2024 roku o godz. 11:00 w Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach. Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu przy ul. Panewnickiej 45 w Katowicach.

Czytaj też:

Osiedle w Katowicach od znanych architektów