Radiowa Dwójka zaprasza na debatę na temat przestrzeni publicznych i chaosu reklamowego. Fot. Jeroen Fossaert/flickr cc 2.0

i

Autor: Archiwum Architektury Radiowa Dwójka zaprasza na debatę na temat przestrzeni publicznych i chaosu reklamowego. Fot. Jeroen Fossaert/flickr cc 2.0

Brzydka nasza Polska cała? Debata o reklamie zewnętrznej w radiowej Dwójce

2013-10-17 8:00

Debata dotycząca zanieczyszczenia polskiej przestrzeni publicznej reklamami nagrywana będzie w poniedziałek w studiu im. Władysława Szpilmana. Radiowa dwójka zaprasza do udziału w spotkaniu. Na temat reklamowego chaosu dyskutować będą m.in. Olgierd Dziekoński, Grzegorz Piątek, Andrzej Pągowski i Krzysztof Trebunia-Tutka

Radiowa Dwójka zaprasza na debatę na temat przestrzeni publicznych i chaosu reklamowego. Fot. Jeroen Fossaert/flickr cc 2.0

i

Autor: Archiwum Architektury Radiowa Dwójka zaprasza na debatę na temat przestrzeni publicznych i chaosu reklamowego. Fot. Jeroen Fossaert/flickr cc 2.0

W poniedziałkowej audycji W tyglu kultury Programu Drugiego Polskiego Radia toczyć się będzie dyskusja o skali problemu i sposobach jego rozwiązania.  W audycji, która rozpocznei się 21 października o 18.00 w studiu im. Władysława Szpilmana wezmą udział m.in. Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, z wykształcenia architekt, jeden z pomysłodawców "Ustawy krajobrazowej", Andrzej Pągowski, grafik, wybitny przedstawiciel polskiej szkoły plakatu,  Grzegorz Piątek, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Urzędzie m. st. Warszawy,Krzysztof Trebunia-Tutka, architekt i muzyk.Audycję poprowadzi Bartosz Panek. Polskie Radio zaprasza do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na adres tygiel@polskieradio.plEstetyka przestrzeni publicznej w Polsce budzi wiele emocji. Coraz częstsze są inicjatywy, których celem jest uporządkowanie chaosu reklamy zewnętrznej. Stowarzyszenie Miasto Moje, a w Nim wybiera w konkursie najbardziej rażące przykłady szpecących miasto reklam, Filip Springer poświęcił zjawisku książkę Wanna z kolumnadą. Miesięcznik „Architektura-murator” pisał o rosnącym sprzeciwie wobec wizualnego zanieczyszczenia miasta (Reklamowy smog nad Polską, „Architektura-murator” nr 2/2012)...